ഉദയസൂര്യന്‍റെ മരണം

ചിലരുടെ വേർപാട് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് പോലെയാണ്, അത് അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസില്‍ വേദനയുടെ കനലെരിയുന്ന ഓർമ്മകളായ്, പെയ്തൊഴിയാത്ത കാർമുകില്‍ പോലെ അസ്വസ്ഥത വര്‍ഷിക്കും. ഒരു പക്ഷെ കാലങ്ങളോളം. അത്തരം ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുപോയ സുപ്രസിദ്ധ വയലിനിസ്റ്റ് … Read More

നൃത്തം ചെയ്യാനൊരു പാക്കേജ്

ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നൃത്തം ചെയ്യാനൊരു പാക്കേജ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഡ്രീംമ്യൂസിക പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഗുരുവായൂർ. നിങ്ങളുടെ അരങ്ങേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അരങ്ങേറ്റം,വർഷങ്ങൾ ആയി ചിലങ്ക അണിയാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന നർത്തകിമാർക്കും തുടച്ചു മിനുക്കി ചിലങ്ക അണിയാൻ ഡ്രീം മ്യൂസിക പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പ നി ഈ ഓണത്തിനു … Read More