ഫാഷന്‍ ടി.വി സലൂണ്‍ കൊച്ചിയില്‍ ആരംഭിച്ചു

കൊച്ചി: പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര ഫാഷന്‍ ചാനലായ ഫാഷന്‍ ടിവിയുടെ സലൂണായ എഫ്ടി.വി സലൂണ്‍ കൊച്ചിയില്‍ ആരംഭിച്ചു. എം.ജി റോഡില്‍ ശീമാട്ടിക്ക് സമീപമാണ് ആഡംബര സലൂണ്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനിത നവീണ്‍ ആണ് എഫ്ടി.വി സലൂണിന്‍റെ കൊച്ചി ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫാഷന്‍ ടി.വി … Read More

വധു അതിസുന്ദരിയാകുമ്പോള്‍

പ്രായപൂർത്തി വന്ന ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും സ്വന്തം വിവാഹ സങ്കൽപ്പങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ടൊരു യാത്രപോകും. എന്നതുപോലെ തന്നെ വിവാഹിതനാകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരുഷനും തൻെറ വധുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കും പലായനം ചെയ്യും. വധുവിനായാലും വരനായാലും വിവാഹ സുദിനം ഒരുപോലെ പ്രിയങ്കരമാണ്. നമ്മളില്‍ ഭൂരിപക്ഷം പേരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം … Read More