Gulf Jobs live on 05.04.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. We are hiring
Kerala cook is needed
To the new restaurant opening in Abu Dhabi
Contact number +971554590500
2. Current Fitness Factory Careers Openings
1) Sales Executive
2) Receptionist
3) Personal Trainers
Email : Hiring@fitness-factory.org
3. Job Position – Clinic Receptionist
Company Name – Pure Skin Clinic
With at least 1 year experience in an Aesthetic Clinic in UAE
with a pleasing personality or people’s person active and fast learner experience in Cashiering is a plus with own visa
can join immediately
Salary: AED 4,000-AED 5,000
Email : hr@pureskinuae.com
4. Job Position – Accountant
Company Name – EmiraTalent
(CPA/CMA), Dubai:- Behalf of a well-known Ecommerce business at an exciting time of exponential growth… You will be supporting an established Finance team with day-to-day activities including; VAT returns, Accounts Payable/Receivable etc. 5+ years experience and CPA/CMA qualification required.
Great opportunity to work with a company with a fantastic company culture and clear plans for growth.
Email : ash@emiratalent.com
5. Job Position – Housekeeping Attendant
Company Name – Accor Hotel
Email : RAMAL.AMBAGALA@ACCOR.COM
6. Job Position – Telephone Operator Supervisor
Company Name – Danat Hotels
Locally available to join immediately fabulous Front Office team at Al Raha Beach Hotel Abu Dhabi.
Key Duties and Responsibilities:
-Responsible to run effectively the switchboard and supervise the operators ensuring incoming calls are given the highest possible service.
-Ensure that every call is attended and greeted politely in a professional manner as per hotel standard.
-Ensure all wake up calls are made at the correct time, according to the hotel standard.
-Handle guest requests, complaints, and concerns promptly and efficiently, ensuring complete guest satisfaction.
Only shortlisted will be contacted.
Email : guruh.basarah@danathotels.com
7. Job Position – HR/Admin Executive
Company Name – Nirvana Holding
Requirements
Minimum 1-year experience in a similar position
Proficiency with Microsoft Office
Good communication skill
Location: Dubai
Email : career@nirvanaholding.com
8. Job Position – Art Teacher
Company Name -Al Murooj English School
A dedicated and creative individual to join school community
If you’re ready to make a lasting impact on the next generation of artists,
Requirements:
· Bachelor’s degree in fine Art.
· Two (2) years of UAE experience in the same field of work.
Apply now and be a part of our school’s vibrant community.
Email : HR@almuroojsch.com
9. Job Position – Storekeeper
Company Name – Sawaeed Holding
Experience: 4+ years in construction.
Skills:
Proficient in MS Office.
English Speaking and writin g.
Salary: 2500 Dirhams + Food & Accommodation.
Apply Now : Bahaa.Martini@sawaeedholding.com
10. About Jood Hotel Apartments
Career journey with Jood Hotel Apartments. Explore exciting job opportunities that align with your skills and ambitions. Join a team committed to delivering exceptional hospitality and fostering professional growth. Discover rewarding career openings at Jood Hotel Apartments and take the next step towards a successful future. Apply now!

Current Jood Hotel Apartments Careers Openings
For talented candidates with adequate experience in the UAE market for the following positions:
1) Front Desk Agent
2) Housekeeping Attendants
3) Housekeeping Coordinator
Email : info@jood-hotels.com
11. Job Position – ELV/AV Technician
Company Name – ELV Technology Solutions
Experience: 2-3 years in ELV/AV installation and maintenance
Requirements:
– Must be available in the United Arab Emirates
– Immediate availability to join
– Valid UAE driving license
– Proven experience in ELV/AV systems installation, troubleshooting, and maintenance
– Strong understanding of industry standards and best practices
– Ability to work independently and as part of a team
– Excellent communication and problem-solving skills
Responsibilities:
– Install, maintain, and troubleshoot ELV/AV systems, including CCTV, access control, intercom, audiovisual equipment, etc.
– Conduct site surveys and assessments to determine installation requirements
– Ensure proper documentation of installations and maintenance activities
– Collaborate with project teams to ensure timely completion of projects
– Provide technical support and training to clients as needed
How to Apply:
If you meet the above requirements and are interested in joining our team, send your resume/CV to info@etssmart.com include “ELV/AV Technician Application” in the subject line.
12. Job Position – HSE Officer
Company Name – NPCC
– Sr. HSE Engineer – Subsea experience is mandatory.
– HSE Engineer – Subsea experience is mandatory.
– HSE Officer – Subsea experience is mandatory.
Interested matching profiles,
Email : jisharv@npcc.ae
13. Job Position – Junior Civil Engineer
Company Name – Al Qaytharah Building Contracting
Location: Dubai, UAE
For those who are interested, send us your updated profile and mention job title
Email : purchase@alqaytharah.ae
14. Job Position – Tax Manager
Company Name – Kress Cooper
For a Dubai-based role with UAE CT impact assessment experience and a thorough understanding of UAE CT Law, offering a salary of AED 25,000 – 30,000 per month, as well as an Accountant with CA Inter qualification plus article, with a salary range of AED 7,000 – 7,500 per month.
Interested candidates are encouraged to submit their CVs to hr@kresscooper.com
15. Job Position – Camp Boss
Company Name – Al Farah Group
Position : 2 Nos
Location: Western region
Should have 4-5 years GCC experience as Camp boss.
Email : hr@alfarahuae.com
16. Job Position – Accountant cum Operations Executive
Company Name – Fengo Metals
Location: Umm al Quwain, UAE
Requirements: Bachelor’s degree, 4+ years experience, strong organizational skills.
Benefits: Competitive salary, health insurance, growth opportunities.
Apply: Send CV + cover letter to finance@fengometals.com with “Accountant cum Operations Executive Application” in subject. Join us now
17. Job Position – Assistant HR Manager
Company Name – Accel HR Consultancy
Location: Dubai
Responsibilities:
• Oversee all aspects of HR and administrative functions within the organization.
• Manage the entire employee life cycle from recruitment to separation, ensuring smooth processes and compliance with labor laws and company policies.
• Handle visa processing and related immigration matters for employees.
• Handle payroll processing and ensure accuracy and timeliness.
• Oversee recruitment efforts to attract and retain top talent.
• Coordinate and administration of resources & facilities, including communication services, utility services, vehicle and facility management.
• Ensure compliance with all government regulations and maintain up-to-date trade licenses.
• Act as the primary point of contact for government liaison works and represent the company in related matters.
Qualifications:
• Bachelor’s degree in Human Resources Management, Business Administration, or related field.
• 8-12 years of progressive experience in HR and administration, in the UAE.
• Proven experience in handling visa processes, payroll, recruitment, and administration.
• Strong understanding of UAE labor laws and regulations.
• Proficiency in MS Office suite and HRIS software.
Email : hello@accelhrc.com
18. Job Position – HR Administrator
Company Name – Hotaru Holdings
Major responsibilities: Leave Management, Timekeeping, Staff uniform & locker management, filing
Location: Al Barsha 1, Dubai, UAE
Preferably from hospitality or FNB sectors.
Email : careers@hotaruholdings.com with “HR Administrator” subject line
19. Job Position – Data Engineer
Company Name – Lestars Management
Chinese speaker
Location : Dubai / Georgia
Salary : Negotiable
Requirements:
-Proficient in Python and SQL development, with actual project experience in data development;
-Proficiency in superset visualization platform, familiar with Linux programming environment, familiar with Redis, Mongodb, Mysql and other databases;
-HBase, Clickhouse, Spark and other project experience is preferred
Email : hazel@lestars.net
20. Job Position – Cashier
Company Name – Afaq
Requirements:
Previous experience in a cashier or customer service role is preferred.
Strong numerical skills and attention to detail.
Excellent communication and interpersonal abilities.
Ability to work efficiently in a fast-paced environment.
Must be located in the UAE.
Salary Range: AED 3000-5000
Email: Hr@afaqjob.com
21. Accountant – Part-time, Dubai, UAE Its a small one month project for accounts cleanup in Dubai and the pay will be 2K AED. Work is for 405 hours a day. Suitable for people working as freelancer and looking for short term assignments.
Send your CV by Whatsapp to: +971 50 264 1057
22. Sales Executive, Fire & Safety systems – Oil & Gas, Johnson Controls, Abu Dhabi, UAE
https://jci.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/JCI/job/Abu-Dhabi-Abu-Dhabi-United-Arab-Emirates/Sales-Executive–Fire—Safety-systems—Oil—Gas_WD30202277
23. Senior CAD Technician – Digital Delivery, Aecom, Abu Dhabi, UAE
https://aecom.jobs/abu-dhabi-are/senior-cad-technician-digital-delivery/9C254480C9BA44E6ABF8D74B61214758/job/?vs=1554&utm_source=Indeed-DE&utm_medium=Job%20Aggregator&utm_campaign=Indeed
24. Project Engineering Coordinator II, Worley, Dubai, UAE
https://worleyparsons.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?job=DUB00DQ&tz=GMT-05%3A00&tzname=America%2FChicago
25. Strategic Services Sales Manager, Fluid Codes, UAE
https://fluidcodes.com/career/strategic-services-sales-manager-united-arab-emirates/
26. Principal Transport Planner / Modeller – (STEAM) Abu Dhabi Strategic Transportation Evaluation and Assessment Model, Aecom, Abu Dhabi, UAE
https://aecom.jobs/abu-dhabi-are/principal-transport-planner-modeller-steam-abu-dhabi-strategic-transportation-evaluation-and-assessment-model/B860880A5B134142AE35148BA5ABBA73/job/?vs=1554&utm_source=Indeed-DE&utm_medium=Job%20Aggregator&utm_campaign=Indeed
27. Application Practice Lead, NTT Data, Dubai, UAE
https://careers.services.global.ntt/global/en/job/NTT1GLOBALR107739EXTERNALENGLOBAL/Application-Practice-Lead
28. Principal/Associate – Electrical (Healthcare), WSP, Sharjah, UAE
https://emea5-foc.lumessetalentlink.com/tlk/pages/fo/advert/details.jsp?nPostingTargetId=147570&id=PH8FK026203F3VBQB8N6GLOGM&LG=UK&languageSelect=UK&source=Indeed&sType=Indeed+Organic
29. Key Account Manager – Energy and Petrochemical, Atlas Copco Services Middle East SPC, Dubai, UAE
https://www.careers.homeofindustrialideas.com/job/Dubai-Key-Account-Manager-Energy-and-Petrochemical/1054668701/
30. Planning Engineer, AtkinsRealis, Abu Dhabi, UAE

https://careers.atkinsrealis.com/job/planning-engineer-in-abu-dhabi-jid-36687
31. അബുദാബി ബനിയാസ് 8. റെസ്റ്റോറന്റിലേക് ചായ മേക്കർ ആവശ്യമുണ്ട്. വിസിറ്റിംഗ് ഉള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും
ഒൺലി വാട്സ്ആപ്പ്
+971508282517

32.FINICHE INTERIOR DESIGNS L.L.C

•Carpenter-3
• Painter -3
• Masons -2
• Plumber -1
• Electrician -2
• Work Machine Operater
• Helper (Loading Helper)- 6

AJMAN-ൽ ആണ് ജോലി
ഈ മേഖലയിൽ അനുഭവപരിചയം
ഹിന്ദി അറിഞ്ഞിരിക്കണം
കമ്പനി വിസ + താമസം + ഭക്ഷണം നൽകും
ബന്ധപ്പെടുക-0545754040, WhatsApp മാത്രം മെയിൽ ഐഡി – admin@finicheinteriordesigns.com

33.Technician cum Driver

👉 Min 2 Years of UAE Experience is must.

👉Diploma or any equivalen Degree prefered.

👉Valid UAE Driving License is must.

Whtsp Only
+971567173220

34.Female Sales Staff Required

Mobail Accessories & Computer Knoledge Experience Only.
Phone no: 0567006278

35.Mobile Technician & Salesman

അബൂദാബിയിലെ ഒരു മെബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് മൊബെൽ സർവ്വീസ് & സെയിൽസും അറിയുന്ന ഒരാൾക്കവസരമുണ്ട്.

Whtsp Or Call
+971581644789

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.