GULF JOBS LIVE ON- 30.06.2024

JOB VACANCY 30.06.2024
തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
https://bit.ly/3hw39cO

GULF JOBS
1. . Accountant
Location
Ajman, United Arab Emirates

Accountant


2. DUBAI MARINA – Hostess in yoga studio
Location
Dubai, United Arab Emirates

DUBAI MARINA – Hostess in yoga studio


3. AL DHANNAH HOSPITAL – Doctors I Nursing I Allied I Non-Clinical
Location
Dubai, United Arab Emirates

AL DHANNAH HOSPITAL – Doctors I Nursing I Allied I Non-Clinical


4. PRIME METAL INDUSTRIES – HSE Supervisor
Location
Dubai, United Arab Emirates

PRIME METAL INDUSTRIES – HSE Supervisor


5. Al Ghurair Motors – Manager I Customer Service Supervisor I Supervisor – Vehicle Inspection Vehicle Inspector I Officer – Admin
Location
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Al Ghurair Motors – Manager I Customer Service Supervisor I Supervisor – Vehicle Inspection Vehicle Inspector I Officer – Admin


6. GV Green Valley – Project Manager I Technical Coordinator I Planning Engineer
Location
Dubai, United Arab Emirates

GV Green Valley – Project Manager I Technical Coordinator I Planning Engineer


7. MACLEAN TOTAL INTERIOR SOLUTIONS – Senior Production Engineer I QC Engineer
Location
Dubai, United Arab Emirates

MACLEAN TOTAL INTERIOR SOLUTIONS – Senior Production Engineer I QC Engineer


8. Job Position – Data Analysts
Company Name – Marc Ellis

A background in finance/banking/fintech/stocks/trading
Experience in developing and implementing machine learning models
Experience in developing and implementing data governance strategies
This opportunity is onsite in Abu Dhabi and it’s a 6 months extendable contract.
Email : afrah@marc-ellis.com
9. Job Details
Job Position – IT Executive
Company Name – Cello Hospitality Group
The successful candidate will be responsible for managing and maintaining our IT infrastructure, ensuring the smooth operation of all hardware, software, and network systems. This includes overseeing servers, cameras, and other essential IT equipment.
Key Responsibilities:
– Manage and support in hardware, software, servers, and network devices.
– Oversee the installation, configuration, and maintenance of IT hardware and software.
– Manage and maintain security systems.
– Troubleshoot and resolve technical issues in a timely manner.
Qualifications:
– Bachelor’s degree in Information Technology, Computer Science, or a related field.
– Proven experience as an IT Executive or similar role.
– Strong knowledge of IT systems, including hardware, software, servers, and network devices.
– Excellent troubleshooting and problem-solving skills.
– Strong communication and interpersonal skills.
– Ability to manage multiple tasks and projects simultaneously.
Email : HR@cello-Restaurant.com
10. Data Entry
Job Details
Job Position -Data Entry
Company Name – Al-Salaam School
Hiring a dedicated and detail-oriented employee to join team. The position will commence in August 2024.
Responsibilities:
– Accurately input and update data in our systems
– Verify and correct data as needed
– Maintain data confidentiality and security
Requirements:
– Strong attention to detail
– Proficient in data entry software and Microsoft Office Suite
– Excellent organizational skills
– ?Able to speak and write in English properly
Email : salamhr@alsalam.sch.ae
Kindly note that only applications with appropriate qualifications and experience for the position will be considered
11. . Company Name: Ramadi Group
DUBAI
Job Position – Kitchen Equipment Technician
Job Details Here
2-3 year experience
Available to join immediately
Salary to be discussed during the interview !
Position – 1 No.
***Candidates should available within UAE for face to face interview
Plz send cvs to acct1@ramadigroup.com
12. Company Name: Sierra Turnkey Contracting LLC
DUBAI
Job Position – Joinery Estimator
Job Details Here
Email the resume : info@Sierra.ae
13. Company Name: Mechatronics Industrial Equipment
DUBAI
Job Positions – Mechatronics Industrial Equipment Careers
Sales Engineer
Auto Machanic
Store In Charge
Sales Manager
Auto Machanic
Fabricator
Assistant Sales Manager
Job Details Here
👉 Interested candidates, please submit your CV with a recent photo to hr@mechatronics.ae
14. Company Name: Proton Electromechanical LLC
Ras Al Khaimah
Job Positions – Proton Electromechanical LLC Careers Jobs Vacancies
● MEP Estimation Manger.
– Bachelor’s Degree in mechanical Engineering with 8-10 years experience.
● Maintenance Supervisors / Engineers with experience in Civil and MEP services.
●QS Mechanical Engineer with 3-4 years of experience.
Mep Mechanical Engineer
1. Quantity Surveying Sec. Head (Electrical) – 10+ years.
2. Senior Quantity Surveyor (Electrical) – 7+ years.
3. Senior Quantity Surveyor (Mechanical) – 7+ years.
4. Quantity Surveyor (Electrical) – 5+ years.
5. Quantity Surveyor (Mechanical) – 5+ years
Job Details Here
Please send your CV mentioning the job in subject Line to this Email address below:
hr.pemc@gmail.com
15. Company Name: SABBOUR
DUBAI
Job Position – Senior Sabbour Careers
Senior Engineer
Senior Machanical Engineering Section Head
Senior QS Engineer
QC Structure Engineering Section Head
Contracts Manager
Senior Planning Engineer
Senior Civil Technical Officer Engineer
Senior QS Engineer
HSE Specialist
Job Details Here
Email the resume : nesma.mohamed@sabbour.com
16. Company Name: Darwish Holding
DUBAI
Job Position – Darwish Holding Careers
1. Store Supervisor
2. Sales Representative
3. Helper
Job Details Here
For qualified applicants, please send your CV to rmina@darwishholding.com
17. Company Name: AA ENT
DUBAI
• Job Position – AA ENT Careers
• Chef De Partie (French Cuisine)
• Pastry Commi (French Desserts)
• Kitchen Stewards
• Commi – Hot Kitchen (Italian Cuisine)
• Waitress / Cashier (F&B Background)
Job Details Here
Requirements:
– Ideally, we’d love you to have international exposure in a similar role with at least 2-3 years of experience working within a luxury known F&B concept
– Fluency in English is mandatory, in addition to fluency in one of the following languages: French, Spanish, Italian, Greek, Turkish, Arabic or Russian. (For FOH Roles)
Interested and suitable candidates can connect over on LinkedIn & and DM me their updated CV on divya@aaent.me
18. Company Name: CHICAGO Maintenance and Construction Co. L.L.C
DUBAI
Job Positions – CHICAGO Construction Careers
– HVAC Supervisor
– Plumbing Supervisor
– Mep Store Keeper
– Electricians
– Ac Pipe Fitter
– Draftsman
– TimeKeeper
– Store Keeper
– Site Engineer
– Planning Engineer
– Mason Steel Fixer
– Chainman
– HVAC Technician
– Electrical Project Engineer
– Mechanical Engineer
Job Details Here

Email the resume : careers@chicago.ae
19. Company Name: Al Ghazal Golf Club
ABUDHABI
Job Position – Al Ghazal Golf Club Careers
1) F&B Supervisor
2) Marketing Designer
3) Korean Chef
4) Bartender
5) Bar Waiter/Waitress
6) Receptionist Cashier
7) Disc Jockey (DJ)
8) HSE officer
9) FB Manager
10) Outlet Restaurant Manager
11) Operation Manager
12) FB Manager
13) Food Runner
14) Assistant Outlet Manager
15) HR-Admin Assistant
Bar Supervisor
Bar Tender
Job Details Here
Email the resume : hr@alghazalgolf.ae
20. Company Name: Valores Corporativos Softtek
DUBAI
Job Position – Project Manager
Job Details Here
Note: Duration 5 Months on FTE Term option.
Activities to Perform:
Technical, Business & Role Skills:
The PM definitely needs to be a stronger role, but I need them to be onsite.
Activities to Perform:
Track supplier activities at two customer sites and report progress and deviations to the customer. The customer is updating an application on-site and requires follow-up to these changes.
Interested candidates can reach me on- vamsi.gudi@softtek.com
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ അഡ്മിനോ ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.