Gulf Jobs live on 31.12.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ   ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Driver
Experience: UAE experience.
Please contact: 0508207494
Send CV Email: careers.infosteel@gmail.com
Job Publishing Date: 28th December 2023
2. Maintenance Engineer & QA/QC Engineer (2 Nos.)
1) Maintenance Engineer
Job requirements:
Having min. 5 yrs. experience in the UAE market for civil maintenance, refurb, and fit-out jobs, with a valid driving license.
2) QA/QC Engineer
− 5 years experience in the Civil / Oil & Gas field.
Send CV Email: almadarmgm@gmail.com
Job published on: 28th December 2023
3. Company Name: Afniah
DUBAI
Job Position – Project Manager
Job Details Here
Email the resume : Careers@afniah.com
4. Company Name: SILVERCUBE INTERIORS
DUBAI
Job Position – SILVERCUBE INTERIORS
Job Details Here
Email the resume : info@silvercub.ae
5. Company Name: Cashew
DUBAI
Job Position – Front desk receptionist
Job Details Here
Email the resume : Hr@physiowell.ae
6. Company Name: Be You Clinic
DUBAI
Job Position – Administrative assistant
Job Details Here
• Strong administrative assistance skills including proficiency in Microsoft Office, data entry, and file management.
• Excellent phone etiquette and communication skills.
• Proven experience in executive administrative assistance.
• Strong clerical skills, including the ability to manage calendars, schedule appointments, and maintain patient records.
• Ability to work independently and as part of a team.
• Organized and detail-oriented.
• Experience in the healthcare industry is a plus.
• Bachelor’s degree in Business Administration or related field.
• Tagalog speaker
• Candidates who are immediately available.
Send your CV to nahiyan.m@beyouclinic.ae
7. Company Name: OQC Group
DUBAI
Job Position – Quantity Surveyor
Job Details Here
Experience: 2 to 3 years in Oil and Gas Industry
Contact: hr@oqc.ae ; kart6eyan@oqc.ae
8. Company Name: Al Salam Private School and Nursery
DUBAI
Latest Al Salam Private School and Nursery Careers vacancies
• Fs Teacher
• Head of Secondary
• Mathematics Teacher
• Geography Teacher
• Procurement Manager
• innovative female teacher
• EAL Teacher
• Secondary Teacher
• Mathematics
• Science
• Admin Assistant
• IT Assistant
• Teacher Assistant
• Eal Teacher
• English Teacher
• Business and Economics Teachers
• Social studies & Moral Education Teachers
• Business Studies Teacher
• Teacher of Islamic A – Primary Level
• Librarian
• Physics Teacher
• Procurement Assistant
• Primary Teacher
• Chemistry Teacher
• temporary ICT teacher
Job Details Here
The Salam Private School is looking for FS Teacher to join our family.
If you have:
– A B.Ed, PGCE, PGDE, or equivalent in Early Years Foundation Stage.
– Experience teaching FS years.
– Evidence of ‘Outstanding’ teaching practice.
– Have a passion for inspiring a love of learning in students
– The ability to use classroom technology to enrich the learning experience of your students.
Then we are looking forward to receiving your impressive application through careers@salameducation.ae
9. Company Name: INNOCHEM INTERNATIONAL LLC
DUBAI
Job Position – Car Washer
Job Details Here
Experience: 2 to 4 Years.
Interested candidate to send CV to sales@innocheminternational.com
10. Company Name: Naresco Contracting L.L.C.
DUBAI
Job Positions – Naresco Contracting Careers
Senior Authorities Engineer
Cost Control Engineer
Job Details Here
Responsibilities:
• To provide technical support to secure approvals, agreements or undertakings with governmental departments and third parties.
• Actively support the monitoring and implementation of requirements to obtain necessary NOC’s and approvals.
• Tracks and maintains accurate and Up to Date information on the status of permits.
• Should have experience to take Modification/ Extension approval from Trakhees, DDA, Dubai Municipality.
• Accomplish Noc’s and building permits for the concerned authorities inside and outside the office.
• Coordinating with all local authorities.
• Preparing procedures and reports.
• Handling project approvals from government authorities.
• Coordinate with the Dubai authorities on all NOC applications design construction specifications and design reports the NOC coordinator/engineer will work under the direction of the authority liaison manager.
• Responsible for document submission to Authorities
• Brief the company about laws and regulations and status reports
• Attending technical discussions at authorities, dealing with authorities, design review and compliance with all relevant codes
• Reviewing, preparing the NOC’s and submissions applications, for the designs, and coordinating with other departments’ NOC’s relevant to the approvals.
Experience:
Minimum 5-8 years of relevant experience in a Civil Contracting company in the Dubai as an Authorities Engineer.
Location: Dubai
Please apply by forwarding your CV to career@aaai.ae by mentioning the position in subject column
11. MARKETING EXECUTIVE
Work Sector: A Food Trading Company based in Dubai
Experience: Minimum 4-5 years of relevant experience in the field of Rice.
Language: Hindi, English, and Arabic
Skills: Good communication skills required.
Send CV Email: hrdubai.uae@aol.com
Job Publishing Date: 29th December 2023
12. Driver as Forman
Work Sector: Required for supervising company
Experience: maintain & finish work
Language: fluency in English & Urdu
License: Holding UAE driving license.
Salary: 2000 Dirhams (lumpsum)
Benefits: sharing accommodation
Send CV Email: alraied_crdr@live.com
Job published on: 29th Dec 2023
13. Required For Transport Company in Dubai (2 Nos.)
1) EXCAVATOR OPERATOR
2) EXPERIENCED TIPPER TRAILER DRIVER
Send CV Email: info@alshola.com
Job Publishing Date: 29th December 2023
14. Light Vehicle Driver (Male)
Company: Arabia Taxi LLC
Age: 21 to 45 years
Nationality: Indian & Nepali preferred
Job Location: locations in Dubai
license: Valid UAE driving license.
Language: fluent in English and familiar
Send CV Email: careers.atdxb@arabiataxi.ae
Note: mention Driver in the subject.
Walk-in our office in Umm Ramool, Opp. Festival City, Dubai.
Tel: 04-2855566 / Mob: 052-6097112 / Quick visa provided.
Job published on: 29th December 2023
15. HEAVY DUTY DRIVER
Venue: BVM TRANSPORT LLC
Job Requirements:
− Holding License No. 4
− 2 years GCC / UAE experience.
Walk-in-Interview
Date: 31/12/2023
Time: 11:30 to 1:30 pm
Contact: 056-3690702
16. Personal Driver
Location: Required in Ajman.
Benefits: Visa provided.
Contact: 052-9981213
Job Publishing Date: 29th December 2023
17. CIVIL CHARGE HANDS & FOREMEN (2 Nos.)
1) CIVIL CHARGE HANDS
2) CIVIL FOREMEN
Sector: reputed general contracting company
Send CV Email: hr@spaceage-electrical.com
Job published on: 28th December 2023
18. Freelancing Job
We’re looking for Freelance Legal Translators licensed by the Ministry of Justice UAE for languages Chinese, German, Russian, Spanish, Turkish & other European Languages.
DROP YOUR CV
info@communicationdubai.com
Note: Candidate must be available in UAE.
VISIT OUR WEBSITE
www.communicationdubai.com
19. WE ARE HIRING
Immediately joining.
We are looking for the following.
1. AC TECHNICIAN,
2. PRINTER.
3. ⁠MASON (plaster)
4. ⁠PLUMBER
Work location:
https://maps.app.goo.gl/F15uGUqZAtfQQSQR9?g_st=ic
Please send the CV +971542044767.
Please make sure the subject includes position and INDIAN nationality ONLY.
DON’T PAY ANY SERVICE CHARGE
20. Hiring –
Position – Key Accounts Manager
Job Overview:
As a Sales and Account Manager for Abu Dhabi region, Candidate will play a role in expanding our FACTORY/TRADING business in the ABU DHABI. His responsibilities will include acquiring new clients, nurturing existing key accounts, and meeting the company’s strategic objectives.
Key Responsibilities:
– Develop Sales & Communication that align with the company’s overall objectives.
– Actively identify, qualify, and close new business opportunities in a FOOD SERVICE category mainly FROZEN/CHILLED FACTORY/TRADING PRODUCTS.
– Manage and grow existing key accounts, seeking upsell and cross-sell opportunities.
– Ensuring sales targets are met or exceeded.
– Coordinate project implementations for newly acquired contracts and customers.
– Maintain robust relationships with customers to ensure operational excellence.
– Collaborate closely with internal departments, including product management, customer service, and senior leadership.
Qualifications and Experience:
– Minimum of 3 years of experience in a sales role within the HORECA Category mainly focusing on processed Poultry and Meat, Seafood market knowledge would be an added advantage.
– Demonstrated expertise in consultative selling and strategic business development.
-Adept in managing a sales pipeline.
– Strong analytical skills with the ability to develop and execute Sales Plans.
– Bachelor’s degree in business, Presentable with age bracket between 29-33 is mandatory.
-HORECA Experienced is highly preferred.
-Candidate Must have UAE- Abu Dhabi experience and Available in UAE for Interview
Job Type: Full-time
Experience:
Sales: 3 years (Required) Frozen Division HORECA CHANNEL- ABU DHABI
Language: English , Arabic (Preferred)
License/Certification: Driving License (Preferred)
Kindly share your cv at fmcguaehirings@gmail.com
21. Company Name:
AL SHIRAWI ENTERPRISES (L.L.C.)
Table of Contents
Job Positions – AL Shirawi Enterprices Careers
• Assistant Sales Administration
• Logistics Assistant
• Employee Counselor
Job Details Here
Qualifications:
• Graduate in any discipline.
• Minimum 5 years of experience in administration.
• Skills and Competencies:
• Proficient in English.
• Strong computer skills, including MS Office and Excel.
• Exceptional organizational and record-keeping abilities.
• Familiarity with sales reports and records.
• Excellent customer service skills.
• Team player with effective communication skills.

If you are ready to contribute your expertise to a dynamic team, apply now and be part of our success story!
How to Apply:
Interested candidates should submit their resume and a cover letter outlining their relevant experience and achievements to careers@ase.ae
22. Company Name:
MAS Lab
Table of Contents
Job Position – Site Engineer
Job Details Here
Kindly note that candidates who are currently in UAE will be considered.
Experience in soil testing is a MUST.
Kindly submit your CV at hr@mas-int.ae
23. Company Name:
Buildmark Contracting LLC
Table of Contents
Job Position – Document Controller
Job Details Here
Key Responsibilities:
• Assist the Project Operations Team with organizing all communication and correspondence documentation to facilitate project work
• Prepare correspondence on behalf of the Project Manager / Director for the Client, Consultant, Authorities, and Sub-contractors.
• Establish and maintain a Centralized System for the control of company correspondence.
• Maintain up-to-date Database Register showing document details and revision status.
• Establish a Distribution Matrix for allocating controlled copies of documents as necessary to Company staff or Organizations (Client, Contractors, Sub-Contractors, Suppliers, etc.)
• Logging of all Correspondence, Drawings, Procedures, Standards, Specifications, Vendor Drawings, Purchase Orders, Data Sheets, Manuals, etc. and generating internal transmittal for internal circulation of the same.
• Maintaining staff attendance, daily reports, worker attendance, and personnel correspondence records
• Updating manpower position and work allocation reports daily as received from Site Engineers
• Coordination and control of Engineering documentation, QC documentation (Inspection Records), Suppliers documentation, Subcontractors documentation with Client/Contractor as well as internal review approval of Subcontractors documentation.
• Coordinating with Head Office for basic administrative and maintenance requirements for the site.

To apply for any of these positions, please submit your detailed CV to hr@buildmark.ae. Be sure to mention the position you are applying for in the subject line.
24. Sales Manager, MetLife, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://jobs.metlife.com/job/Dubai-Sales-Manager/1112188300/?feedId=209900&utm_source=Indeed&utm_campaign=MetLife_Indeed
25. Junior Credit Officer, Iron Mountain, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://ironmountain.jobs/dubai-are/junior-credit-officer/F11FC57BD1F54A028726581967DAC16C/job/?vs=1554&utm_source=Indeed-DE&utm_medium=Job%20Aggregator&utm_campaign=Indeed
26. Manager Partnerships, Talabat, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://deliveryhero.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/talabat/job/Dubai—City-Walk-Talabat-Local/Manager-Partnerships_JR0046612-1
27. Snr Mgr – Customer Analytics, Majid Al Futtaim, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.majidalfuttaim.com/job/Snr-Mgr-Customer-Analytics/1019688001/
28. Head of Signage and Wayfinding, WSP, Sharjah, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://emea5-foc.lumessetalentlink.com/tlk/pages/fo/advert/details.jsp?nPostingTargetId=140107&id=PH8FK026203F3VBQB8N6GLOGM&LG=UK&languageSelect=UK&source=Indeed&sType=Indeed+Organic
29. Asset Management Consultant, Parsons, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://parsons.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Search/job/AE—Dubai/Asset-Management-Consultant_R149305
30. Mortgage Advisor, Standard Chartered Bank, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://scb.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=283509
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.