യു.എ.ഇയിൽ വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ മോഷ്ടിച്ചതോ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോ ആയ നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാനാകും?

യു.എ.ഇയിൽ വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ മോഷ്ടിച്ചതോ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോ ആയ നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ഇവിടെ  വിശദികരിക്കുന്നു

യു.എ.ഇയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതോ യു.എ.ഇയിൽ എത്തിയതോ ആയ ഒരു എയർലൈൻ അതിലെ യാത്രക്കാരുടെ ചെക്ക്-ഇൻ ലഗേജിൻെറ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കും. 2022 ലെ 50-ാം നമ്പർ ഫെഡറൽ ഡിക്രി നിയമത്തിൻെറ ആർട്ടിക്കിൾ 353(2) പ്രകാരമാണ് ഇത്, “ഇതിൻെറ ക്ലോസ് (1) ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ലഗേജ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, കൊണ്ടുപോകാവുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്നാണ്. വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാവേളയിൽ എയർലൈൻസിൻെറ കയ്യിൽ മൊത്തമായി എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ വച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ബന്ധപ്പെട്ട എയർലൈൻെറ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്

Advertisements
ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.

ഒരു എയർലൈൻ അതിൻെറ യാത്രക്കാരുടെ ചെക്ക്-ഇൻ ലഗേജുകളുടെ കേടുപാടുകൾക്കോ ​​നഷ്ടത്തിനോ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഇത് യു.എ.ഇ വാണിജ്യ ഇടപാട് നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 356 (1) പ്രകാരമാണ്, “ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ, പരിശോധിച്ച ലഗേജുകളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും നാശം, നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ എന്നിവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾക്ക് എയർ കാരിയർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. വിമാന ഗതാഗത സമയത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രം.

യാത്രയ്ക്കിടയിലും അതിനുശേഷവും ഒരു യാത്രക്കാരന്  ലഗേജ് കൈമാറുന്നതിന് മുമ്പായി യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, ഒരു കിലോഗ്രാം ലഗേജിന് 500 ദിർഹം വരെ ഒരു എയർലൈൻ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. ഇത് യു.എ.ഇ വാണിജ്യ ഇടപാട് നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 359(2) പ്രകാരമാണ്:

“ലഗേജുകളുടെയും ചരക്കുകളുടെയും ഗതാഗതത്തിൻെറ കാര്യത്തിൽ, പ്രതിവിധി ഓരോ കിലോഗ്രാമിനും 500 ദിർഹം കവിയാൻ പാടില്ല, അത് ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ. എന്നിരുന്നാലും, ലഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചരക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ വിതരണക്കാരൻ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പ്രസ്താവന അയയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് അതിൻെറ മൂല്യം അനുസരിച്ച് നല്ല നിലയിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയും കാരിയർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അധിക നിരക്ക് നൽകുകയും ചെയ്താൽ, കാരിയർ വിതരണക്കാരൻ വ്യക്തമാക്കിയ തുകയിൽ പ്രതിവിധി നൽകണം, അത്തരം മൂല്യം യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് കാരിയർ തെളിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.

ലഗേജിൻെറ ഏതെങ്കിലും നഷ്‌ടത്തിനോ കേടുപാടുകൾക്കോ, ഒരു യാത്രക്കാരന് എയർലൈനിനെതിരെ ഒരു സിവിൽ ക്ലെയിം ഫയൽ ചെയ്യാം (1) എത്തിച്ചേരൽ / പുറപ്പെടൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക അധികാരപരിധിയുള്ള കോടതികളിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇത് യു.എ.ഇ വാണിജ്യ ഇടപാട് നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 368 അനുസരിച്ചാണ്, “അവകാശവാദിക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും കോടതികൾക്ക് മുമ്പാകെ നടപടി ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും:

 

  1. കാരിയറിൻെറ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോടതി.
  2. കാരിയർ പ്രവർത്തനത്തിൻെറ ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കോടതി
  3. സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ അവനുവേണ്ടി ഒരു കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സൗകര്യം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കോടതി.
  4. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൻെറ കോടതി.

ഓരോ പദവും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരപരിധിയുടെ നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു, കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്താൽ അത് അസാധുവായിരിക്കും

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ചെക്ക്-ഇൻ  ലഗേജ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിർണ്ണയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കണം. അതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വസ്‌തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖാമൂലമുള്ള പരാതി ബന്ധപ്പെട്ട എയർലൈനിൽ ഫയൽ ചെയ്യാം. നിസ്സഹകരണം ഉണ്ടായാൽ, ദുബായ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് പരാതി നൽകാം, അതിനുശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ എയർലൈനിനെതിരെ ദുബായ് കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാം. പകരമായി, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വസ്‌തുക്കൾ കാണാതായ തെക്കൻ ഏഷ്യൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ (വിമാനത്താവളം) മേൽ അധികാരപരിധിയുള്ള കോടതിയിൽ നിയമപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്.

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.