GULF JOBS LIVE ON 08.04.24

JOB VACANCY 08.04.24
തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
https://bit.ly/3hw39cO
GULF JOBS
1. Company Name: Adci Group
DUBAI
Job Position – Accountant
Job Details Here
Email the resume : info@adcigroup.com
2. Company Name: Bina Accounting & Bookkeeping Co. LLC
DUBAI
Job Positions – Bina Accounting & Bookkeeping Careers
Senior Accounts
Audit Executive
Job Details Here
To thrive in this role, you will possess:
-A Bachelor’s degree in Accounting or a related field.
-Minimum of 4 years of experience in a senior accounting or auditing role.
-Proven experience with accounting software (e.g., Tally, ZOHO Books).
-In-depth knowledge of International Financial Reporting Standards (IFRS) and UAE accounting regulations, with a strong understanding of taxation, including VAT and corporate tax.
-Excellent analytical and problem-solving skills with a strong focus on risk management.
-Impeccable attention to detail and a commitment to accuracy.
-Superior communication, interpersonal, and client service skills.
Ready to join our team? We encourage you to apply! Please submit your resume to info@binaaccounting.com
3. Company Name: Sierra Turnkey Contracting LLC
DUBAI
Job Position – Joinery Estimator
Job Details Here
Email the resume : info@Sierra.ae
4. Company Name: Career Mentor HR Consultancy.
DUBAI
Job Positions – Careers Mentor
1.furniture carpenters
2.signage fitters
3.signage maker
(all salary up to 1500)
4.Driver with Mannual license
(salary 2000)
5.graphic designers
6.Supervisors
7.graphic applicators.
(Salaries up to AED 2500)
8.Helpers (salary 1000)
Job Details Here
our client provides accommodation, transportation, kitchen facilities, and visas as per UAE law to all employees
An online interview process is available for some categories
Don’t miss out on the chance to join a dynamic and growing advertising company. Apply now and take the first step towards your new career!
Share your cvs hrd@careermentor.ae
contact number 0504593376
5. Company Name: Ramadi Group
DUBAI
Job Position – Kitchen Equipment Technician
Job Details Here
2-3 year experience
Available to join immediately
Salary to be discussed during the interview !
Position – 1 No.
***Candidates should available within UAE for face to face interview
Plz send cvs to acct1@ramadigroup.com
6. Company Name: British University in Dubai
Job Position – The British University Careers
Head Of IT
Faculty Administrator
Head Of Library Service
Job Details Here
Email the resume : info@buid.ae
7. Company Name: Bin Hilal Group Corporate Management LLC
DUBAI
Job Positions – Bin Hilal Group Careers
Fire Alarm Technician
Fire Pump Technician
Fire Fighting Technician
Job Details Here
Email the resume : info@binhilal.ae
8. Company Name: DSCA Contracting
DUBAI
Job Positions – DSCA Contracting Careers
Civil Project Engineer
General Foreman
Electrical Technician
Job Details Here
Requirements:
Civil Project Engineer – 5 Years of Construction Experience in Dubai Only
General Foreman – Above 8 Years of construction experience in high rise Tower
Electrical Technician – 2/3 Years of Dubai experience for general electrical work on site.
If you are interested you may forward your profile at: Careers@dscacontracting.com – With the subjected applied position.
9. Company Name: Al Yalayis Government Transactions Center
DUBAI
Job Position – Administration Officer
Job Details Here
Experience: 3-4 years
Kindly share your CV’s on the below mentioned number & Email address
Whatsapp: 0505496567
Email: y.career@aygtc.ae
10. Back-office cum Admin. Coordinator
Sector: Required for a logistics company.
Experience: Min. 2+ years experience,
Knowledge: knowledge of MS Office.
Nationility: Filipino lady.
Salary: 2500 – 3000 Dirhams
Send CV Email: prospects21.si@gmail.com
Job published on: 6th April 2024
11. WE ARE HIRING.. URGENTLY 3 MALE CANDIDATES {FRESHERS ALSO WELCOME}
POSITION; MARKETING { SOCIAL MEDIA}
REQUIREMENTS
BASIC ENGLISH {COMMUNICATION}
AGE:20 -34
HAVE KNOWELDGE ABOUT INTERNET
{PAYMENT SYSTEM}
BASIC SALARY ;3000+ COMMISSON
ACCOMMODATION:500
Interested candidates can send their
CV on the given number below
MOB:+971502733783
{PLEASE DO NOT CALL THIS NUMBER}
ONLY PEOPLE WHERE DUBAI CAN APPLY
{DIRECT HIRING NO CHARGES}
12. Urgent recruitment restaurant.
No service fee or visa fee,

South indian cook-
al a carte
Place: Sonapur, Dubai
+971552645081
13. UAE Top Contracting Companies Emails
https://www.linkedin.com/posts/waseem-freelancegraphicdesigner_copiedpost-business-business-activity-7069556836806369280-7iht?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
14. UAE Top Contracting Companies HR Email Addresses
https://www.linkedin.com/posts/freelance-graphic-designer-waseem_jobs-job-construction-activity-7038779974983565312-VAQu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
15. Exchange Companies Emails in UAE
https://www.linkedin.com/posts/waseem-freelancegraphicdesigner_hr-hr-recruitment-activity-7066673224851296257-r9VW?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
16. Oil and Gas Companies Emails I Best of luck to all of you* 👍
https://www.linkedin.com/posts/waseem-freelancegraphicdesigner_careers-energy-hr-activity-7074286968108441601-EXPy?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
17. Current Galaxy Metal Industries Careers Openings
Construction Field Experience is Must. Immediate joiners preferred
1) Fabricators 15 Nos
2) Welders 10 Nos
Attractive Salary (Based On experience)
Company Provided Visa, Accommodation, Transportation; Medical Insurance
Email : hr@galaxymetaldubai.com
18. Current Unitek General Contracting Careers Openings
1) HSE Officer
2) Project Manager – MEP
3) Civil Engineer
Email : hr@royalclassc.in
19. Job Position – Senior Accountant
Company Name – Solis Recruitment
New Roles – Dubai Based, both with MNC’s – within top 100 companies globally to work for
Senior Accountant – upto 30k AED for a solid accountant, very strong technical skills. GL accounting, can supervise and mentor junior accountants. Strong IFRS knowledge. The client wants a qualified accountant, ACCA, ACA, CA. This is a new role due to growth within the Top 20 company Globally.
FP&A – upto 28k AED, looking for a very strong Revenue Analyst. Some one who is commercial, excellent with senior stakeholders and ambitious. You MUST be a qualified accountant and have excellent Excel skills due to constant process improvements and dashboard creations.
Email : poonam@solis-rec.com
20. Current The ACT Hotel Careers Openings
1) Sales Executive (Corporate)
2) Sales Executive (MICE)
Email : hrm@theacthotel.com
21. Job Position – Medical Coders
Company Name – Accumed
A leading healthcare provider with a supportive work environment, we empower team to thrive and make a difference in healthcare.
Location: RAK/Ajman/Um Al Quwain
If you are prospective candidate for this requirement,
Email : amarimuthu@accumed.ae
22. Job Position – HSE Officer
Requirements:
– 7+ years of experience (must be in the UAE)
– Must hold NEBOSH and OSHAD certifications
– Valid UAE driving license
– Freelance, spouse, or own visa status
– Immediate availability (joining within 2 days)
Email : hr.saifz@gmail.com
23. Senior Accountant, Dubai, UAE Greetings to all!
Hiring below position on an immediate basis, UAE healthcare experience is mandatory.
1. Senior Accountant
Must have solid experience in UAE healthcare market, only shortlisted applicants will be contacted.kindly share resumes to sarumugam@saudigerman.com
24. HR Coordinator, Dubai, UAE Please email the CV to vrishank.s@grandiose.net
25. Maintenance Engineer, ENOC, Dubai, UAE
https://careers.enoc.com/job/DUBAI-Maintenance-Engineer/731471622/
26. Logistics Assistant, Dubai, UAE
Please send your CV to reception@m7fzco.com
27. Talent Engagement-Senior Role, Emaar, Dubai, UAE
https://emhm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1001/job/705199/?utm_medium=jobshare
28. AVP & Credit Lead- Credit Management, First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi, United Arab Emirates https://jobs.smartrecruiters.com/FirstAbuDhabiBank/743999868024681-avp-credit-lead-credit-management-uae-nationals-only-?trid=bc7154ff-0493-486f-9e39-163f0f7d810e
29. Job Positions – DSCA Contracting Careers
Civil Project Engineer
General Foreman
Electrical Technician
Job Details Here
Requirements:
Civil Project Engineer – 5 Years of Construction Experience in Dubai Only
General Foreman – Above 8 Years of construction experience in high rise Tower
Electrical Technician – 2/3 Years of Dubai experience for general electrical work on site.
If you are interested you may forward your profile at: Careers@dscacontracting.com – With the subjected applied position.
30. Administrator | Marriott International
A well-known and well-reputed Company based in Sharjah, United Arab Emirates https://jobs.marriott.com/marriott/jobs/24044650/
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.