Gulf Jobs Live on 09.01.2024

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Telemarketing Executive
Organization: Frontline Call Center Services
Gender: Male
Location: Dubai
Experience: Freshers (experience holders will be preferred)
Age limit: must be between 20 to 30
Salary: Salary + Commission
Language: Fluent in English (Must)
Interview Date & Location
Date: 5th – 19th Jan 2024
Timing: 03:00 PM – 04:00 PM
Location: Citadel Tower, Office #2802, Citadel Tower,
Marasi Drive, Business Bay, Dubai.
2. Telesales Representative
Company: Go Finance
Gender: Male & Female
Location: Dubai
Experince: 6 months experience in banking and finance.
Salary: 1600 – 2500 Dirhams
Benifts: Incentives
Note: experience in UAE will get 1st preference.
Interview Date & Location
Date: 8th – 11th Jan 2024
Timing: 09:30 AM – 01:00 PM
Location: Office #112, Go Finance,Al Garhoud Business Center, 1st Floor,
Near GIGICO Metro from Exit #2, Dubai.
3. Current Arabian Courtyard Hotel & Spa Careers Openings
1) Assistant Manager
2) Front Desk Agent
3) Sales Coordinator
4) Sales Executive
5) Waitress/Waiter
Email : hrclerk@arabiancourtyard.com
4. Job Position – Administration Officer
Company Name – WISE Indian Private School
This is a full-time, on-site role located in Umm al-Quwain, United Arab Emirates
Qualifications:
– Bachelor’s degree in Business Administration, Education, or related field.
– Proven experience in administrative roles, preferably in an educational setting.
– Strong organizational and multitasking abilities.
– Excellent communication and interpersonal skills.
Email : careers@wiseuaq.com, Kindly mention your visa status, expected salary and notice period in your mail.
5. Job Position – Real Estate Consultant
Company Name – Casa Key Real Estate
Commission-based
Qualifications
– Minimum 6 months to 1 year of experience in the real estate market on off plan/sales projects.
– Self-motivated and go getter attitude
– Ability to negotiate with all different type of customers and nationalities
– The ability to work independently combined with excellent interpersonal skills
– Strong sales and communication skills.
– Ability to generate leads.
– Should be based in Dubai, UAE.
We will provide fresh database and fresh qualified leads.
Attractive commission structure
This is a commission-based job and no salary is offered. Kindly do not apply if you’re looking for fixed salary.
Email : hr@casakeyrealestate.ae or WhatsApp 0521601125.
6. Job Position – Biomedical Engineer
Company Name – Numex Healthcare
Join dynamic team
Ideal candidates will bring expertise in aesthetic and dermatology equipment, valid UAE license is a must . Elevate your career with us – apply now and be part of cutting-edge healthcare technology
Email : decolin@numexhealthcare.com
7. Job Position – MEP Quantity Surveyor
Company Name – Freesia
Key Responsibilities:
-Conduct post-contract quantity surveying activities for MEP projects.
-Assess and evaluate project variations and change orders.
-Prepare and review cost estimates and budgets for MEP works.
-Collaborate with project managers and engineers to monitor project costs.
-Provide financial advice on MEP contractual matters.
Qualifications:
-Proven experience as an MEP Quantity Surveyor -or similar role.
-Solid understanding of MEP systems and construction processes.
-Knowledge of relevant laws, codes, and industry standards.
-Strong analytical and problem-solving skills.
-Excellent communication and negotiation abilities.
Requirements:
-Degree in Quantity Surveying, Engineering, or a related field.
-Previous experience in post-contract quantity surveying for MEP projects.
-Proficiency in relevant quantity surveying software.
Email : hr@freesia.ae and mention the position on the subject
8. Job Position – HR/Admin
Company Name – Call My Doctor
Location : Dubai
Qualification:
-Must have minimum 1 year of HR/Admin experience in UAE
-Must have a Bachelors Degree
-Must be aware of HR policies and Procedures in the UAE
-Must be able to multitask
-Must have really good communication and organisation skills
-People Friendly
-Prefer candidates who can join immediately
Salary – AED 4,000 to AED 5,000 per month
Location- Al Barsha, Dubai
Email : vinola@callmydoctor.ae..
9. Current Al Shraa Recruitment Services Careers Openings
Airport Project – UAE Fujairah
1) Project Manager
2) NOC Engineer
3) Project Engineer – Civil
4) Design Engineer / Officer Engineer
5) Construction Manager
6 Project Engineer – Electrical
7) Sr. Draftsman and Draftsman
8) Sr. QS
9) Sr. HSE Engineer and HSE Engineer
10) Land Surveyor
11) Foreman
Email : careers@asrs.ae
10. Job Position – Land Surveyor
Company Name – Cougar General Contracting
-Full Time
-Minimum 1-3 years’ experience.
-Proficiency in using surveying instruments such as total stations, Auto level, GPS receivers, and laser levels.
-Knowledge of surveying software and computer-aided design (CAD) tools.
-Conduct land surveys for road construction projects.
-Utilize surveying instruments and software to ensure accurate measurements.
-Understanding of all types of road drawing.
-Cougar General Contracting UAE
-Mazyad Mall – Tower 1 10th Floor – Mohamed Bin Zayed City – Abu Dhabi – United Arab Emirates
-+971 2 884 8168
To apply, send your resume and portfolio to HR Department before 10th January 2024,
Email : hr@cougaruae.com With the subject Land Surveyor
11. Current Hilton Dubai Al Habtoor Careers Openings
Passionate & committed professionals to join stellar HR team.
Do you have the qualities of a dynamic and enthusiastic HR team member?
1) Complex Payroll Supervisor
2) Complex HR Intern
3) Complex HR Executive – Recruitment
Email : hr@hiltondubaialhabtoorcity.com
12. Job Position – Software Test Engineer
Company Name – Mindpool Tech
Job Location : Dubai
Should be locally available in UAE and immediate joiner
For bilinguals(Arabic and English)
Email : mano@mindpool-tech.com
13. Job Position – HR Assistant
Company Name – Glamour Group
Must have at least 3 years experience
Location- Airport Road, near Corniche, Abu Dhabi, UAE.
Email: hr-admin@glamour-group.ae
14. Latest Chalhoub Group
Luxury Goods & Jewelry
Dubai
Chalhoub Group Careers setting ourselves up for a fulfilling career at Chalhoub Group – embracing learning in a stimulating environment. Because we know that individual achievements add up to our shared success, we take on every opportunity to enhance our skills, overcome challenges and turn our aspirations into reality. By continually growing, we Chalhoubies are able to keep exploring new horizons together.
Current Chalhoub Group Careers Openings
1) Trainee- Customer Care – Apply Here
2) Merchandise Planner – Apply Here
3) Talent Acquisition Coordinator – Contract/Trainee – Apply Here
4) Commercial Area Manager – Apply Here
5) Organization Effectiveness Lead – Apply Here
6) Associate – Rewards – Apply Here
7) Accounting Trainee – Reporting – Apply Here
8) Stockroom Coordinator – Apply Here
9) Fashion Consultant – Level Shoes – Apply Here
10) Talent Acquisition Trainee – Retail – Apply Here
11) Retail Manager – Michael Kors – Apply Here
12) Director – Information Security – Apply Here
13) Assistant Brand Manager – Apply Here
14) Marketing Project Lead Travel Retail – Apply Here
15) Retail Designer – Level Shoes – Apply Here
16) National Graduate Program : Graphic Designer – Apply Here
17) Digital Marketing : National Graduate Program – Apply Here
18) National Graduate Program : Mergers & Acquisition and Venture Capital – Apply Here
19) Fashion Consultant – Lacoste – Apply Here
20) Finance Trainee – Apply Here
21) Fashion Consultant – Jacquemus – Apply Here
22) Analyst – FP&A – Apply Here
23) Senior Store Manager – Apply Here
24) Content Lead – Level Shoes – Apply Here
25) Emiratisation Talent Acquisition Executive – Apply Here
26) Shop Supervisor – Apply Here
27) Brand Manager – Fenty Beauty – Apply Here
28) Marketing Trainee – Apply Here
29) Front Desk Coordinator – Apply Here
30) Head of Brand – LACOSTE – Apply Here
31) Perfumes Consultant (UAE National) – Apply Here
32) Senior Brand Trainer – Apply Here
33) Client Advisor – Apply Here
34) Regional Merchandise Manager – Apply Here
35) MUSE Lifecycle & CRM Trainee – Apply Here
36) Key Account Manager – Apply Here
37) Fashion Consultant The Deal Outlet Village (UAE National) – Apply Here
38) Director of Fashion Innovation – Apply Here
39) Wholesale Manager – Apply Here
40) Graphic Designer – Apply Here
41) Retail Manager – Carolina Herrera – Apply Here
42) HSSE Specialist – Apply Here
43) National Graduate Program – Apply Here
44) Store Manager – Maxmara Dubai – Apply Here
45) Vice President – Supply Planning – Apply Here
46) National Graduate Program : Government Affairs & Corporate Management – Apply Here
47) Beauty Consultant (UAE National) – Apply Here
48) Senior Associate – Brand Marketing – Apply Here
49) National Graduate Program: Intelligence Strategy and Business Development – Apply Here
50) National Graduate Program : Retail Store Operations – Apply Here
51) National Graduate Legal Program – Apply Here
52) Fashion Consultant (UAE National) – Apply Here
53) Director – Tech Architecture – Apply Here
54) Manager – Information Security – Apply Here
https://careers.chalhoubgroup.com/jobs/
15. Mediclinic
Hospital & Health Care Dubai
Mediclinic is an international private healthcare services group, founded in South Africa in 1983, with divisions in Switzerland, Southern Africa (South Africa and Namibia) and the UAE.
The Group is focused on providing specialist-orientated, multidisciplinary services across the continuum of care in such a way that the Group will be regarded as the most respected and trusted provider of healthcare services by patients, medical practitioners, funders and regulators of healthcare in each of its markets.
Current Mediclinic Careers Openings
1) Chief of Staff – Apply Here
2) Midwifery and Nursing Unit Manager – Apply Here
3) Registered Nurse – ICU – Apply Here
4) Pharmacy Manager – Apply Here
5) Specialist Obstetrician & Gynecologist – Apply Here
6) General Practitioner/Obstetric Gynecology – Apply Here
7) Senior Registered Nurse – OPD – Apply Here
8) General Practitioner – Apply Here
9) Dental Assistant – Apply Here
10) Registered Nurse – Neonatal ICU (NICU) – Apply Here
11) Patient Administrator – Emirati – Apply Here
12) Head Nurse – IVF Centre – Apply Here
13) Senior Registered Nurse – Cosmetics and Aesthetics – Apply Here
14) Emirati Career Opportunities – Mediclinic Middle East – Apply Here
https://careers.mediclinic.ae/go/Search-By-Keyword-MCME/5074701/
16. Job Position – Purchase & Logistics Coordinator
Company Name – United Supplies
Relevant Education: Bachelors/Masters in Supply Chain/relevant field
Experience required: 2-3 years
Skills & Expertise: Must possess strong analytical & problem solving skills plus digital proficiency.
Location: Al Qouz Industrial Area 1, Dubai
Email : hr@unitedsupplies.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

17. Job Position – Transport Administrator
Company Name – Gevora Hotel
1- 2 years experience
Preferably – Arabic speaker
Background in RTA documentation
Knowledge of proper vehicle registration procedures and vehicle maintenance and repair as and when due.
Email : cv@gevorahotels.com
18. Job Position – KG/Primary Homeroom Teacher
Company Name – CP School
With minimum 2 years of experience in UAE .
Email : Careers@cpschool.uk
19. Job Position – Commissioning Engineer
Company Name – SIBCA
Vacancy: 1
Location: Abu Dhabi, UAE
Email : careers@sibca.com
20. Job Position – Project Manager
Company Name – Tips & Toes
– Immediate joiners are preferred
– Has at least 5 years UAE experience in the Project Management field
– Background in Beauty, Fashion, Retail and/or Hospitality/Spa is a plus
– Work Location: Barsha South (No overseas hiring)
– Gender: Any
– Nationality: Any
– Portfolio is a must
WhatsApp: 0554843083
Note that only those with related work experience will be considered.
Email: careers@tipsandtoes.com
21. Current Salvaje Dubai Careers Openings
1) Office Assistant
2) Chief Steward
3) Chef de Partie (Cafe)
Ideal candidates must be:
– Available in Dubai
– Able to join IMMEDIATELY
Email : careers@salvajedubai.com
22. Job Position – Geography & Humanities Teacher
Company Name – GEMS Education
That can start immediately. If you or anybody that you may know is interested,
Get in touch with us by contacting HR team on the email in the post
Email : hr_cia@gemsedu.com
23. Job Position – Materials Coordinator
Company Name – Bond Interiors
Inviting applications from candidates with Min 5 years of experience in a Fit out/ Joinery company in the UAE
Bachelors or Diploma in Civil Engineering is a must for this role.
Email: careers@bondinteriors.com
24. Job Position – Real Estate Agent
Company Name – Pure Home Real Estate
Entity Type: Private Real Estate
Experience:1-2 in the UAE market and in real estate (must)
Vacancy City: Abu Dhabi
Visa -own via with NOC
(Must be in Abu Dhabi to attend a face to face interview)
Email : Hiring@purehome-re.ae
25. Senior Legal Counsel – Civil Infrastructure, Aecom, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://jobs.smartrecruiters.com/AECOM2/743999956648844-senior-legal-counsel-civil-infrastructure
26. Technical Trainer (Automotive), GP Strategies Corporation, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://gpstrategies.referrals.selectminds.com/jobs/technical-trainer-automotive-5559
27. HR Talent, Governance and Analytics Intern, Boehringer Ingelheim, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://jobs.boehringer-ingelheim.com/job/Dubai-HR-Talent%2C-Governance-and-Analytics-Intern-Unit/1021447301/
28. Assistant Safety Officer, Rixos Hotels, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://jobs.smartrecruiters.com/AccorHotel/743999956541947-assistant-safety-officer
29. Corporate Affairs Specialist, Arla, Sharjah, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.arla.com/job/Dubai-Corporate-Affairs-Specialist-Dubai/1021398901/
30. Administration Coordinator, GMG, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.gmg.com/jobs/3490501-administration-coordinator?ittk=ZQGSMMLV4H
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.