Gulf Jobs live on 11.07.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,.ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
https://bit.ly/3hw39cO

1. We are seeking a highly experienced Resident Engineer for a Roads / Infrastructure project in Al Ain, UAE – Immediate Hiring.
The ideal candidate will have over 20 years of experience in Roads / Infrastructure work supervision and significant experience in the UAE, preferably in the Abu Dhabi Emirate.
If you meet the above requirements, please send your CV and qualifications to: hr@tessco-uneco.com
We look forward to receiving your application and discussing how you can contribute to our team.
2. We are looking for PLANNING ENGINEER with a minimum of 10 years of total experience including 5 years in Infrastructure projects and must have experience in UAE. Should be holder of bachelor’s degree in Civil Engineering or Architecture.

To all those interested applicants, please submit your CV to hr@otakint.com. Kindly put in the subject “Planning Engineer” to easily source your CV. Please be advised that only application sent to this official mail will be considered.
3. Join Our Expert Team at Perfect Technical Works and Landscaping LLC! Connect now.
Are you an experienced Project Engineer with a passion for swimming pools, landscaping, and exterior works? We are looking for talented professionals like you to join our team in the UAE.
Our ideal candidates are seasoned experts in these areas, ready to take on exciting projects and make a significant impact.
Current Openings:
1. Site Engineers (Civil Background): Specializing in exterior works and swimming pools.
2. Projects Engineers (Civil Background): Expertise in exterior works and swimming pools.
3. MEP Engineers: Focus on water bodies and swimming pools.
4. Horticulture Engineers: Extensive experience in UAE landscaping.
5. Landscape Engineers: Specializing in indoor plants.
6. Irrigation Engineers: Proven track record in UAE landscaping.
If you or someone you know fits these roles, we encourage you to apply. Please send your resume to Careers@perfectdxb.ae.
4. URGENTLY REQUIRED PLANNING ENGINEER
Planning Engineers required for a Contracting company with minimum of 5 years experience in planning.
Qualification: Bachelor degree in engineering
Shall be available in UAE for interview (Mandatory)
Computer Skills: Microsoft Office, Primavera P6 & AutoCAD
Job Types: Full-time, Contract
Minimum 3 years experience in UAE (Mandatory)
If you meet the above requirements, please send your updated CV/Resume to planning.ecct@gmail.com providing the following details (mandatory required to be provided in the e-mail) for consideration;
Current location in UAE:
Total years of experience:
Total Planning year of experience:
UAE Experience:
Notice Period:
Expected Salary:
5. Need Electrian 4 No, Assistant Electrician 4 No,
Plumber 2 No.
Having UAE experiemce of minimium 2 years.
Please send cv to
orkgcllc@gmail.com
6. Looking for the following positions with experience in Road and infrastructure/Utility projects.
1. Draftsman
2. Quantity Surveyor
3. QC/QA
– Immediate candidates will be preferred.
– Minimum of 5 years’ experience in Road and infrastructure Projects.
Please share your CV to arshad.m@trojan.ae and mention the designation in the subject line.
7. SITE SUPERVISOR FOR OUR DUBAI BRANCH
We are one of the leading Interior Fit-out companies in UAE. Currently, we are looking for a SITE SUPERVISOR with Fit-Out and Joinery experience who can join us in our Dubai Office.
RESPONSIBILITES:-
· Must have experience in Gypsum, Joinery, Masonry & Painting Works. Project management and supervision skills Responsible for setting out sites and organizing facilities for smooth execution of site work.
· Responsible for checking technical designs and drawings.
· Risk Assessment and method of statement Ensuring projects meet agreed specifications, budgets or timescales and must see to it that health and safety policies are adhered to.
· Responsible for liaising with clients, subcontractors and overall project management.
· Must supervise onsite technical staff.
· Providing technical advice and solving problems on site.
· Strong communication and interpersonal skills.
· Should be able to read softwares such as AutoCAD, Civil 3D or similar.
Salary best in industry.
Interested candidates may send their CVs to admin@aujandubai.com
8. HR Officer
Abu Dhabi | Full time
The ideal candidate will have a strong background in HR management, with a focus on the Real Estate and construction Industries . This role will involve overseeing the HR functions and ensuring compliance with labor laws and regulations in the UAE.
Responsibilities:
– Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy
– Oversee employee onboarding, and development
– Maintain employee records and ensure compliance with UAE labor laws and regulations
– Handle employee relations, including conflict resolution, disciplinary actions, and performance management
– Administer and manage employee benefits and compensation programs
– Conduct regular audits of HR processes and systems to ensure compliance and efficiency
– Provide HR support and guidance to management and employees
– Participate in the development of HR policies and procedures.
– Bachelor’s degree in human resources, Business Administration, or related field; HR certification is a plus
– Proven 10-year experience as an HR officer or similar HR role, with similar Industry .
– In-depth knowledge of UAE labor laws and regulations
– Strong understanding of HR best practices and current trends
– Excellent communication and interpersonal skills
– Ability to effectively manage and prioritize multiple tasks and projects
– Proficient in Oracle and MS Office.
– High level of integrity and confidentiality.
Apply via:
soura.kandy@esguae.com
9. Finance Executive position available for general accounting.
Location:Dubai
Mail : careers@fvc.com.
10. We are Hiring !!!
Immediate Positions Available !!!
1. Executive Chef – Multi-cuisine
2. F&B Assistant Manager – Arabic speaking
3. Sous Chef – Multi-cuisine
4. Diet Food Specialist Chef
5. Sandwich Maker
6. Waitress – Chinese speaking
7. Waiter – Chinese speaking
8. Waitress – Malayalam speaking
9. CDP (Chef de Partie) – Multi-cuisine
10. Commis I – Arabic cuisine
11. CDP- Chinese cuisine & Chinese speaking
12. CDP – South Indian cuisine
We Offer:

– Competitive salary package
– Performance bonus
– Duty meals
– Visa
– Insurance
– Flights
Requirements:
– Candidates must be available in the UAE.
To Apply:
Share your CV –
Share your CV with Farhan at: Farhan@hr.Thumbay.com
Thumbay hospitality divisions – F&B
11. bfm – Bloom Facilities Management (Multiple Vacancies)
1) Chiller Technician
2) Electrician
3) Plumber
Work Location: Abu Dhabi
Salary & Benefits: We offer our employee’s competitive remuneration packages.
Job Requirements:
Minimum ITI/Diploma educated.
Minimum 3 years of experience in Facilities Management.
Preferred: UAE Driving license, visit visa or cancelled Residence visa.
Only immediate joiners will be considered.
Interview Date: Saturday, 13th July 2024
Interview Time: 09:00 AM – 12:00 PM
Interview Location: bfm – Bloom Facilities Management, Bloom Central, Old Airport Road, Near Al Wahda Mall, Abu Dhabi.
Google Map Link: https://maps.app.goo.gl/Z717WpnJFiskPFs86
Send Your CV to: hr@bfm.ae
12. Ozo Group International (Multiple Vacancies)
1) Bellboy
2) Cleaners
3) Labourers
4) Maintenance
5) Receptionists
6) Commis Chefs
7) Housekeeping Supervisors
8) Kitchen Porters
9) Laundry Attendants
10) Housekeeping Room Attendants
11) Car Wash Attendants
12) Public Area Attendants
13) Cable Installers/Assistants
14) Professional Window Cleaners
15) Technicians – Electrical/Mechanical
Work Location: Dubai
Job Requirements:
Candidates must be enthusiastic and professional individuals to join our vibrant team.
Interview Date: 10th July – 13th July 2024
Interview Time: 09:00 AM – 06:00 PM
Interview Location: Flamingo Room, Hotel Indigo, Dubai Downtown, Marasi Dr – Business Bay, Dubai.
Important Note: If you know someone perfect for these roles, please share and tag your friends who might be interested. Let’s find top talent together!
13. Al Bonian FM (Multiple Vacancies)
1) FLS (Firefighting & Alarm System) Technicians
2) Electrician Technicians
3) AC Technicians
4) Chiller Technicians
5) Plumber Technicians
6) MEP Technician (Multi)
7) Civil Technician (Multi)
8) Mason
9) Carpenter Technician
10) Kitchen & Laundry Appliances Technician
Work Location: Dubai
Job Requirements For MEP & Civil:
1-3 years Experience in FM Operations.
ITI certificate Applicable.
Strong attention to detail and problem-solving skills.
Good communication and teamwork skills.
Willingness to learn and follow instructions from seniors.
Immediate joiner is preferred.
Job Requirements For FLS (Firefighting & Alarm System):
2-3+ years Experience in FM Operations.
Good knowledge of fire alarm systems, sprinkler systems, and other life safety equipment.
Familiarity with standards and local fire safety regulations.
Excellent problem-solving and troubleshooting skills.
Prior experience in a similar role within the industry.
Immediate joiners are preferred.
Interview Date: 9th July – 11th July 2024
Interview Time: 02:00 PM – 05:00 PM
Interview Location: Al Bonian FM, Latifa Bint Hamdan Street, Al Quoz, Al Quoz 4, Dubai.
Google Map: https://maps.app.goo.gl/7XCkMWCjV5d8AxmDA
Send Your CV to: hr@albonian.fm
Important Note: CVs which are not meet the Job requirements, will not be considered and interviewed due to project requirements.
14. HR Coordinator
Job Details
Job Position – HR Coordinator
Company Name – Imperial Catering
Minimum 2 year of UAE experience as Assist HR or Coordinator
Ready to join immediately (Visit visa / cancelled)
Strong communication and interpersonal skills
Attention to detail and ability to maintain confidentiality
Proficiency in MS Office
Knowledge of local employment laws and regulations
Bachelor’s degree in Human Resources or related field

Pay: AED3,000.00 – AED4,000.00 per month
Location : Abu Dhabi, Musaffah 45
Accommodation provided (if required)
Candidate must be available to join immediately
Kindly share this post to reach those who need it.
Email : hr@imperial-catering.com
Subject : HR Coordinator
15. Waiters & Waitresses
Job Details
Job Position – Waiters & Waitresses
Company Name – SavourDXB
Pre-Opening
Find the latest restaurant Food and beverage associates and other career opportunities on how find today for your career development
A leading food and beverage establishment, is hiring enthusiastic and skilled individuals to join team
Email : fabrizio@savourdxb.com
16. School Nurse
Job Details
Job Position – School Nurse
Company Name – Victoria International School Sharjah
Email : info@vissklb.ae
17. MEP Supervisors
Job Details
Job Position – MEP Supervisors
Company Name – Al Khayyal Group
With minimum 4 years UAE experience in the facilities management.
Driving license is a must.
Salary: AED 5000
Email : ayaz.a@alkhayyal.co.ae
18. Civil Draftsman
Job Details
Job Position – Civil Draftsman
Company Name – Unitek
Location: Abu Dhabi
Qualifications / Requirements:
– Degree or Diploma in Civil Engineering, Architecture, or related field.
– Expertise in Autocad, Revit, or similar drafting software’s.
– 3 to 4 yrs of experience as Draftsman, preferably within contracting companies in GCC.
Responsibilities:
– Prepare detailed 2D and 3D drawings drawings (shop drawings, layouts, elevations etc.) for various general construction/ fit out and infrastructure projects.
– Collaborate with engineers, architects, and project managers to ensure accurate and timely submission of drawings.
– Review and modify drawings based on project requirements and feedback.
– Prepare coordination drawings incorporating all services.
– Ensure that all drawings comply with relevant industry standards and regulations.
– Conduct site visits and surveys to gather necessary information for accurate drafting.
– Utilize CAD software and other drafting tools to create detailed technical drawings.
– Maintain and organize all project documentation and drawings.
– Coordinate with various departments and stakeholders to ensure seamless project execution.
– Strong attention to detail and accuracy.
– Good communication and teamwork skills.
– Ability to work under pressure and meet deadlines.
Email : hr@unitekuae.com
19. Job Position – HR Coordinator
Job Details Here
Minimum 2 year of UAE experience as Assist HR or Coordinator
Ready to join immediately (Visit visa / cancelled)
Strong communication and interpersonal skills
Attention to detail and ability to maintain confidentiality
Proficiency in MS Office
Knowledge of local employment laws and regulations
Bachelor’s degree in Human Resources or related field
Send your updated mairaj@alghanihr.com
20. Job Positions – Construction General Contracting Careers
– Project Manager 15+ years of experience in GCC
– Technical Manager 15+ years of experience in UAE for Villa Compounds
– Construction Manager 12+ years of experience in GCC
– Project Engineers 4+ years of experience in GCC
– QA/QC Engineers 5+ years of experience in GCC
– Site Engineers 2-4 years’ experience preferably in GCC
Job Details Here
Kindly send CVs by email and mention applying position in subject.
cgchr@cgchouse.ae
21.Tint വർക്ക്‌ അറിയുന്ന ആളെ ആവശ്യം ഉണ്ട്

എക്സ്പീരിയൻസ് നിർബന്ധം

whatassapp: 0583018468

22.Experienced Driver. /Salesman in Dubai (Karama/Union)

We are seeking a skilled and experienced Driver/Salesman to join our team in the Karama/Union area of Dubai.

Requirements:
– Proven experience as a Driver/Salesman.
– Knowledge of the local area (Karama/Union).
– Excellent driving record.
– Strong sales and customer service skills.

To Apply:
Please send your CV to [WhatsApp numbers +971528298301

23.Latest 🇦🇪Vacancy 

👉Tea Maker
👉Juice Maker

ദുബായിലെ കഫറ്റീരിയയിലേക്ക് ചായ / ജൂസ് മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്.. വിസയും താമസവും ഭക്ഷണവും ഫ്രീ…
0552824157

24.Heavy Driver Vacancy

License No 5 ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു വാക്കൻസി വന്നിടുണ്ട്. പെട്ടന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തോളു.

👉Salary 3500

25. Naturalia wellness and rehabilitation medical center, silicon oasis
Hiring DHA licenced female Ayurveda doctor and DHA licenced female beauty therapist.
Share cv arifamp@gmail.com
26. This is Ravi from Al habtoor motors.

We have special promotions on Passenger and commercial vehicles.

➡️ Sedan,hatchback,SUV, Commercial vehicle.
➡️ Attractive rates and Best product in the market.
➡️ Deal in retail and fleet sales.

Special promotions for Cash customer.
For quote kindly send details and Requirements.

(Terms and Conditions apply )

Ravi saini
0528530602
27.We are URGENTLY HIRING(3TON PICK UP DRIVER) Logistics field
. candidate should be well known about UAE roads.
. Atleast One Year experience is mandatory in same field.
Contact: 058 1231822

28.We are Hiring

Minimum 3 years experience in UAE wholesale & bulk market (FMCG)

UAE Valid Driving License must

Send Cv: admin@sabries.com

29.Needs Photographer, service technicians

Candidates should be diploma/degree holder

Minimum  2 years experience and IT knowledge required

send resume to: sudeep.varma@gamutae.com

30.YAEMCO LLC
We are currently hiring for the following positions:
Swimming Pool Technician
Finishing Carpenter
Requirements:
UAE experience is mandatory.
If you are interested and meet the qualifications, please send your CV to yaemcocareer@gmail.com.
We look forward to receiving your applications.”

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ അഡ്മിനോ ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.