Gulf Jobs live on 12.11.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Cook
Work Sector: local family in Abu Dhabi.
Nationility: Indian male
Experience: GCC experience in Arabic cuisines.
Age Limit: 25-38 years
Call: 056-2699859
2. LABOURS, FORKLIFT OPERATOR & FORKLIFT OPERATOR
1) LABOURS (2 Nos.)
2) FORKLIFT OPERATOR (1 No.)
3) FORKLIFT OPERATOR (1 No.)
Send CV Email: thetilercompany@gmail.com
Job published on: 10th November 2023
3. Required For Transport Company in Dubai (2 Nos.)
1) EXCAVATOR OPERATOR
2) EXPERIENCED TIPPER TRAILER DRIVER
Send CV Email: info@alshola.com
Job Publishing Date: 10th November 2023
4. Mechanical Engineer & A/C Technicians (3 Nos.)
1) Mechanical Engineer (HVAC) (with a valid driving license)
2) A/C Technicians -(2 Nos.)
Work Sector: A reputable HVAC company
Experience: At least three years of UAE experience in the same field.
Send CV Email: info@gooddayinternational.ae
Job published on: 9th November 2023
5. Procurement Officer
Work Sector: A reputable HVAC company
Experience: At least three years of UAE experience in the same field.
Send CV Email: info@gooddayinternational.ae
Job published on: 9th November 2023
6. Company Name: Renaissance School
DUBAI
Job Position – Renaissance School Careers
• Science Teacher
• Grade 7&8 Teacher
Job Details Here
• Successful candidates will have:
• -Bachelor’s degree in Education
• -IELTS minimum score of 7.5
• -Min. of 2 years experience teaching the American Curriculum
An excellent salary for successful candidates, including medical insurance, working permit and residence visa are offered in line with UAE Labor Law.
If you are interested in joining our team, please forward your CV to secretary@renaissanceschool.ae mentioning the position you are applying for.
7. Company Name: Leaders Fort Contracting LLC
DUBAI
Job Position – Leaders Fort Contracting LLC
• Mechanical Engineer
• HSE Officer
• Estimation Manager
• Site Engineer Façade Systems
• Division Manager
• Foreman – Civil Works
• Fit-Out Engineer
• Document Controller (Temporary 2 Months)
RESPONSIBILITIES:
> Review designs (A/C, Fire Fighting, Drainage, Water, LPG) submitted by the consultants and make sure that they are as per the latest standards.
> Responsible for the implementation and monitoring of all mechanical-related operations at the site as per approved drawings and methods and safety rules.
If your profile matches our requirements, you are requested to share your updated resume along with the below details at career@leaders-fort.com
8. Company Name: AMS Group
DUBAI
Job Positions – AMS Group Careers
– Assistant Sales Manager (Tyres)
– Sales Executive (Tyres)
– Senior Accountant
– Sales/Service Administrator
– Service (Field Service/Workshop)
– Field Service Engineer
– Travel Agent
– Accountant
– Stock Controller – 2-3 years experience
Service Advisor
Job Details Here
If you are interested in the above positions, or know someone who may be ideal for the role, please drop us an email to careers@amsgroup.ae to find out more
9. Company Name: Alamis Group Companies
DUBAI Job Position – Site Engineer
Job Details Here
Email the resume : info@alamisgroup.com
10. Company Name: HRSG
DUBAI
Job Position – HR Executive
JOB DESCRIPTION:
• Manage HR functions with a focus on compliance with UAE labor laws.
• Support talent acquisition and development processes.
• Ensure a positive employee experience and contribute to organizational growth.
• If you’re ready to take the next step in your HR career and work with a leading Telecom MNC through our client, we want to hear from you!
• Please send your resume to info@hrsgonline.com with the subject line “HR Executive Application.”
11. Company Name: OMB,
DUBAI
Job Position – Asset Engineer
Job Details Here
Email the resume : Careers@omb.ae
12. Company Name: Doctors in Abu Dhabi
ABUDHABI
Job Positions – Doctors in Abu Dhabi Careers
– Radiologist
– Female Sonographer
– Part-time Anaesthesiologist
– Female Sonographer
– Dermatologist – Arabic speaker
– ENT Specialist/Consultant
– Urology Specialist/Consultant
Job Details Here
Interested candidates can send the CV to info@doctorsinabudhabi.com.
WEBSITE – http://Interested%20candidates%20can%20send%20the%20CV%20to%20info@doctorsinabudhabi.com./
13. Company Name: Amana Health care
DUBAI
• Amana Healthcare Careers
• Medical/Surgical Ward
• Physicians
• Cardiology
• Dermatology
• Endocrinology
• Gastroenterology
• General Surgery
• Neonatology
• Obstetrics & Gynecology
• Ophthalmology
• Orthopedics
• Oncology
• Pediatrics
• Plastic Surgery
• Radiology
• Rheumatology
• Vascular Surgery
• Urology
• Other core specialties
• Registered Nurses
• NICU/PICU
• Labor and Delivery Room
• Emergency & Ambulance
• Operation Theatre
• Midwives
• Cath Lab
• Critical Care
APPLY NOW – https://amanahealthcare.com/careers/
14. About Al Ain Coop
Al Ain Co-operative Society was founded on December 5th, 1981 as a joint-stock company in the co-operative sector, making it the first of its kind in the Green City of United Arab Emirates, Al Ain.
Current Al Ain Coop Careers Openings
Hiring to hire an ambitious, Talented, energetic, and highly motivated Personnel to fill the vacancy of
1) Sales Associate.
2) Cashiers.
3) Fishmongers.
4) Butchers.
5) Receiving Clerk.
6) Branch Supervisors.
7) Branch Managers.
Candidate must have a minimum of one year of experience in the same position.
Only shortlisted candidates will be contacted.
Email : careers@alaincoop.com
15. Job Position – Site Engineers
Company Name – Buraq Allail Building Contracting
Hiring for Dubai Municipality accredited
Who are qualified for G+4.
Only shortlisted candidates will be contacted.
Email : careers@buraqallail.ae if the candidates are qualified with above.
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
16. Hiring!!!!
Estimation Engineer!!!!
Qualifications:
Bachelor’s degree in Civil Engineering
3+ years of experience in construction estimation
• Experience with Planswift and Pre-contracting software is a must
• Strong analytical and problem-solving skills
• Excellent communication and interpersonal skills
Benefits:
• Competitive salary and benefits package
• Opportunity to work on challenging and rewarding projects
• Collaborative and supportive work environment
• Opportunities for professional development and growth
To Apply:
Please submit your resume and cover letter to infohrdco@gmail.com
17. ദുബായിൽ ഇൻഫ്രാകെയർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ
▪️Electrician
▪️AC Technician
▪️Plumber
▪️Multi Skill Technician
Send cv to careers@infracare.ae – Infracare Facilities Management Job
18. Wanted

1)Civil Engineer -2Nos.(5yrs Exp.)
2)Foreman (Civil)-1No.(10yrs Exp.)
3)Pick up Driver(3Ton) -1No.
Drop your CV:- info.banamdxb@gmail.com

19. Interior fitout eng required
Uae driving license must
Contact: 056 506 3503
20. Company Name:
Jaxa Chartered Accountants
Table of Contents
Job Positions – Jaxa Chartered Accountants Careers
• Auditor
• Accountants
• Audit Assistants
Job Details Here
We are looking for candidates who have completed CA intermediate / completed 3 years of articles training. Send your CV to jobs@jaxaauditors.com
20. Company Name: Petroka
ABUDHABI
Job Positions – Petroka Careers
• Electrical Engineer
• Process Engineer
• Electrical Designer
• Civil Structural Engineer
• Senior Engineer
• Electrical Modeler
• Piping Designer
• Lead Planning Engineer
• Structural Engineer
Job Details Here
Email the resume : hr@petroka.com
WEBSITE – https://hr@petroka.com/
21. Company Name: Microsoft
ABUDHABI
Latest Microsoft Careers Jobs Vacancies in Dubai
01. Specialist Pediatrician with DOH
02. Specialist Obs./Gyn with DOH
03. Specialist Internal Medicine with DOH
04. Chef de Partie Commis
05. Specialist/Consultant – Pediatrician
06. Specialist/Consultant – Rheumatology
07. Specialist/Consultant – Orthopedics
08. pharmacist
09. assistant pharmacist
10. ENT Specialist/Consultant
11. Real Estate agent
12. 2 Hostesses
13. Guest Relation Manager
14. Planning Engineers
15. utility operators
16. Business Development Manager
17. Female Radiologist.
18. Female Sonographer with DOH license (As Sonographer)
19. Executive Pastry Chef
20. HR Executive
21. Marketing Specialist
22. Project Manager
23. HSE Engineer – 7 years (at least 2 years of experience in Supervision Consultant is mandatory)
Email the resume : mustafaalzoubi@hotmail.com
22. Company Name: Gill Smart Group
ABUDHABI
Job Positions – Gill Smart Group Careers
• Facilities Manager
• Mechanical Technicians
• Civil Technician
• VRV Technician
• MEP Store keeper – Minimum 2 years of UAE experience
• Civil Engineers
• Planning Engineer
• Electrical Engineer
• Talent Management Executive
• Estimation Engineer – Minimum 5 years of UAE experience in Building construction
• Housekeeping Supervisor – Minimum 2 years of GCC experience in facility management
• Fire Fighting Technician (50 nos)Fire Alarm Technician(50nos)
• Secretary – Minimum 4 years of GCC experience in Facility Management
• Camp Boss
• Technical Service Manager
• Document controller
Job Details Here
Experience: Minimum 10 year experience in UAE with Soft Service and Hard service experience. The person should handle entire project .
Prefer immediate joiners.
Experience candidates can connect below given number
No alternative text description for this image
Gillsmartsdubai@gmail.com
0545145575/
23. Company Name: Gulf Precast Concrete Company L.L.C
ABUDHABI
Job Positions – Gulf Precast Concrete Careers
• Elecetrician
• Machanic
• Steel Fixer Supervisor
• QC Inspector
• REVIT Precast Detailer / Draftsman
• DocUment Controller
• Procurement Officer
• Safety Officer
Job Details Here
Email the resume : recruitmentautomotive0@gmail.com
24. Outdoor Sales Executive
Experience: min. 2 years experience
Language: Proficiency in English speaking and writing.
− A sales background of sanitary wares/fittings will be an advantage.
− Holding a UAE light vehicle driving license.
Send CV Email: Integrateditc@outlook.com
25. Software Program Engineer
Experience: 3-5 years experience in Dubai
Job Requirements:
− Language: Backend: PHP 8.1
− Front: Bootstrap 5
− Database: MySQL MariaDB
− Web Server: Lite Speed Premium
− Open Source: Full Code Access
Send CV Email: kamali@kavanland.com
Job published on: 8th November 2023
26. Shop Salesmen (5 Nos.)
Nationilit: Filipinos preferred.
Experience: Must have 1-2 years experience And fluency in English (spoken & written).
Send CV Email: cv@tasil.ae
Job published on: 8th November 2023
27. Job Position – HR Manager
Company Name – Sanford
Qualification : Post Graduate specialization in Human Resources (MBA) preferred
With at-least 8-10 years of experience who has handled end to end HR and Administration function in UAE. Position would be based in UAE. Candidates already available in UAE would be preferred.
Email : tabrezahmed@sanford-me.com
28. Job Position – Call Center Agents
Company Name – Derby Group
For 25 position in Dubai.
At least 1 year experience in any contact center or hospitality.
Salary 5000 AED
Bilingual Arabic and English
Email : Joseph.colta@derbygroup.ae
29. Job Position – Scaffolding Supervisor
Company Name – Madre
REQUIREMENTS
IMMEDIATE JOINER
QATAR ENERGY EXPERIENCE is must
PTW CARD is must
MIC operation card is must
Location: MESAIEED
Duration – 1 Month
Only local candidate with Valid QID can apply
Email : hr3@madre-me.com or WhatsApp: +974 -31110723
30. . Current Raban Al Safina Group Careers Openings
A UAE Company is in need of 3 candidates for the following position with 3-5yrs experienced
1) HR assistant
2) Admin Assistant
3) Accountant assistant
Benefits:
– Yearly ticket
– Medical insurance
– Employment visa as per UAE law
– Salary (4000 – 8000 AED)
Email : hr@rabanalsafina.com

31. Required For Transport Company in Dubai (2 Nos.)
1) EXCAVATOR OPERATOR
2) EXPERIENCED TIPPER TRAILER DRIVER
Send CV Email: info@alshola.com
Job Publishing Date: 8th November 2023
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.