Gulf Jobs live on 13.01.2024

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Career in Packaging Industry in Factory in UAQ (multiple vacancies)
1) SALES MANAGER
− 8 years of UAE experience
2) SALES EXECUTIVES
3) RECEPTIONIST
4) OFFICE CLERK
Send CV Email: geojo1007@yahoo.com
Job published on: 12th December 2023
2. Marketing Executive/ Teacher / Nanny / Maid
1) Marketing Executive
Experince: Adobe Photoshop experience for a Training Institute in Abu Dhabi.
2) Any graduate – for coaching Mathe-matics, English and Hindi.
3) Nanny / Maid
Location: Required for a training institute in Abu Dhabi.
− Please apply through WhatsApp to 056-4959858
Send CV Email: staffrecruit2023@gmail.com
Job published on: 12th January 2024.
3. GP & Specialist Doctor
Job Requriment: MOH License
Work Sector: Clinic in Sharjah.
Contact: 050-4285300
Job published on: 12th January 2024
4. Multi-Skilled Supervisor
Company: Emrill Services LLC
Work Type: Full-time
Work Location: Dubai
Qualification: Bachelor’s degree/Diploma/ITI in Mechanical.
Experience: 3 years of experience in FM industry
Interview Date & Location
Date: 14th January 2024
Timing: 09:00 AM – 12:00 PM
Location: Al Quoz, Emrill Main Village, Dubai.
5. Company Name: Fortune group of Hotels
DUBAI
Job Positions – Fortune group of Hotels Careers
– South Indian CDP
– South Indian Commis 1 & 2
– Continental Commis -1 & 2
– Tandoori Commis -1
– Chinese Commis- 1
– Food & Beverage Associate
– Barista
Job Details Here
Interested candidates are requested to share their profiles to:
info@fortunehotels.com, & +91 8778535226
https://fortune-hotels.net/
6. Job Positions – Accenture Investment Group Careers
– 1 commis 1
– 3 DCDP
– 1 CDP
Job Details Here
please share your CV to info@accentureinvestment.com
7. Company Name: AL SHIRAWI ENTERPRISES (L.L.C.)
DUBAI
AL Shirawi Enterprices Careers
Assistant Sales Administration
Logistics Assistant
Employee Counselor
Light Vehicle Driver
Qualifications:
Graduate in any discipline.
Minimum 5 years of experience in administration.
Skills and Competencies:
Proficient in English.
Strong computer skills, including MS Office and Excel.
Exceptional organizational and record-keeping abilities.
Familiarity with sales reports and records.
Excellent customer service skills.
Team player with effective communication skills.
If you are ready to contribute your expertise to a dynamic team, apply now and be part of our success story!
How to Apply:
Interested candidates should submit their resume and a cover letter outlining their relevant experience and achievements to careers@ase.ae
8. Company Name: Rad International Road Construction l l c
DUBAi
Job Position – Quantitysurveyor Estimator
Job Details Here
Email the resume : carrier24.rad@gmail.com
9. Company Name: SEED Individualized Center
DUBAI
Job Position – Speech Therapists
Job Details Here
Eligibility Letter or License from DHA to work as a Speech Therapist is essential.
Fluency in the English language is also a must.
Send your CV to info@seedse.ae with CC to ajit@seedse.ae and bindu@seedse.ae.
10. Company Name: OPSO
DUBAI
Job Positions– OPSO Careers
Commis 1
Commis 2
Job Details Here
Is mandatory at least 2 years experience in cool/salads/ceviches and fry section.
Very competitive salary and bonuses.
Only people resident in UAE
Just for chefs with visa cancelled or visit visa.
Please send your CV to luis@opso.ae
11. Company Name: ADDRESS HOTELS + RESORTS
DUBAI
Job Positions – Address Hotels And Resorts Careers
Chef De Partie
Demi Chef de partie
Club Service Agent – The experience in F&B is mandatory.
Lobby Hostess
*Assistant Spa and Recreation Manager
*Spa Receptionist
*Spa Therapist
*Recreation Supervisor
*Kids Club Agent
*Fitness Instructor
Guest Service Agent
Job Details Here
Email the resume : Giorgio.m@addresshotels.com
12. Company Name: Abu Dhabi Aviation
Job Positions – Abu Dhabi Aviation Careers
Order Administrator
Assistant Buyer & Procurement Officer
General Service Supervisor
AC-HVAC Senior Machanic
Senior Electrician
Maintenance Engineer
Internal Auditor
Job Details Here
Email the resume : careers@abudhabiaviation.com
13. Company Name: China Petroleum Pipeline Engineering Corporation
ABUDHABI
Job Positions
01. Project QA QC
02. Senior Planning Engineer
03. Senior Instrumentation Designer
04. Senior HSE Designer
05. SENIOR PROCESS ENGINEER
06. Senior Piping Engineer
07. IM Engineer
Project Engineering Manager
Project Manager (FEED Engineering)
Senior Instrument Designer
Instrument & Control Engineer
Senior Instrumentation Engineer
Sr. Piping Engineer
Sr. Piping Designer (2)
Sr. Pipeline Designer (2)
Senior Electrical Designer
Deputy Lead Process Engineer
Senior HSE Engineer
Lead HSE Engineer
Senior HSE Designer
Principal Process Engineer
Senior Mechanical Engineer (HVAC)
Instrument & Control Engineer (short term, 3 months)
Senior Instrument Designer (short term, 3 months)
Electrical Engineer (short term, 3 months)
HSE Lead (short term, 3 months)
1. Interface Coordinator – 5+ years experience
2. Document Controller – 5+ years experience
3. HSE Manager -15+ years experience
4. Deputy Procurement Manager – 15 to 20 Years of Experience
5. Procurement Engineer – 7 to 8 Years of Experience
1. Buyer- 8-10 years of Experience in Oil & Gas is mandatory.
2. Senior Procurement Engineer/Expeditor: 10-12 years of Experience in Oil & Gas is mandatory.
3. Project Cost Engineer : 8-10 years of Experience in Oil & Gas is mandatory
4. Procurement QC Supervisor- 12-15 years of Experience in Oil & Gas is mandatory.
5. Welding Engineer: 8-10 years of Experience in Oil & Gas is mandatory.IWE certification is mandatory.
6. Senior Cost Estimation Engineer : 12-15 years of Experience in Oil & Gas is mandatory.
Job Details Here
We are currently in need of the following positions for a short-term assignment (minimum 1 year).
All candidates must have at least 12 years of experience in engineering design and consultancy companies for oil & gas projects.
Those who are qualified and interested can submit their CV to hrd@cppe.ae
14. Kempinski Hotel Job Details
• Company/Organization: Kempinski Hotels
• Job Location: U.A.E,
https://kempinski.pinpointhq.com/en/postings/e34b062c-dcf9-4986-9009-0661a398c7e4
15. Kempinski Hotel Job Details
• Company/Organization: Kempinski Hotels
• Job Location: U.A.E
Chef De Partie – Spanish Cuisine
https://kempinski.pinpointhq.com/en/postings/1c139acd-7fae-40d9-9066-90c46cfca75c
16. Kempinski Hotel Job Details
• Company/Organization: Kempinski Hotels
• Job Location: U.A.E
Chef De Partie – Spanish Cuisine
SALES MANAGER
https://kempinski.pinpointhq.com/en/postings/58d736a9-d6ba-4b8a-a274-59a08924687a
17. Laundry Attendant
UAE
https://kempinski.pinpointhq.com/en/postings/f9d8d986-8053-4d83-ad02-f5bf9c390c0b
18. Company/Organization: National Central Cooling Company (Tabreed)
• Job Location: Abu Dhabi, U.A.E
• Nationality: Any
• Qualification: Bachelor Degree/Diploma/High School
Senior Accountant Taxation
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHx5V6uGqr5PwAAAYz8XQXgBbBMkVTSKTOqgHX243RZw_OhcaTUlb4m03SM49-jHcBpxAkRCAmf98N9k9XwBff5e8-cTUQPL0lTDiFf8xrH2UD7gGWfjEKuLRgEgpEqRydeDRA=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fjobs%2Fview%2F3781833661%2F%3FeBP%3DJOB_SEARCH_ORGANIC%26refId%3DxL6cn55DJo%252B2%252BV00ju5%252FHQ%253D%253D%26trackingId%3D1P6tKSk4zxOER9vWlGisxA%253D%253D%26trk%3Dflagship3_search_srp_jobs
19. Company/Organization: Wood Plc
• Job Location: U.A.E,
• Nationality: Any
• Qualification: Bachelor Degree/Diploma/High School
Senior Piping Designer
https://ehif.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/2283/?location=United+Arab+Emirates&locationId=300000000273649&locationLevel=country&mode=location
20. ️എയർപോർട്ട് സർവീസ് കമ്പനിയിൽ ജോലി നോക്കുന്നവർക് ALPHA FLIGHT SERVICE ൽ അവസരം
👉🏻ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർ ഫീൽഡിൽ ഒഴിവുകൾ /മെയിൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം
ഒഴിവുകൾ, മെയിൽ എല്ലാം വെബ്സൈറ്റ് ൽ ലഭ്യമാണ്
▪️യോഗ്യത വായിച്ചു നോക്കി മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക
⭕️APPLY NOW⭕
https://www.digitkerala.com/alpha-flight-services-careers-in-sharjah
21. ദുബായിൽ പാർസൺസ് കോർപ്പറേഷൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം
👉 മൊത്തം 14 ക്യാറ്റഗറിയിലാണ് ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് / നേരിട്ടുള്ള നിയമനം , ഈ ജോലിക്ക് യാതൊരു വിധ ചാർജും ഇല്ല
⭕APPLY NOW⭕
https://www.digitkerala.com/parsons-corporation-careers-in-dubai
22. ADNOC ഓയിൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി
⭕️ഷോർട്ലിസ്റ്റിംഗ് വിവരങ്ങൾ ഉടനെ ഉണ്ടാകും
👉🏻ഇന്റർവ്യൂ ഉടനെ ഉണ്ടാകും, ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും
https://jobs.adnoc.ae/us/en/search-results?qcountry=United%20Arab%20Emirates
23. Company: Golden Sands
• Nationality: Selective
• Gender: Male & Female
• Experience: Required
• Education: Required
• Benefits: Required
• Location: UAE
• Cluster Sales Executive
• Front Office Supervisor
• Receptionist
Bellman
Requirements:
• Relevant Experience in Hotels
• Good Interpersonal and Skill
•Able to Work Under Pressure
Requirements
• CV
• Educational certificates
• Passport size photo
• Passport copy
Subject: Please specify “Applying Position” in the subject line.
Email CV: Noura@goldensands.ae
24. Company Name- Cipriani Restaurant Dubai
Job Location- Dubai
Nationality- Selective
Education- Based on Post
Experience- Required
Gender- Male/Female
Salary- Discuss During an Interview
Benefits- As Per UAE Labor Law
Recruitment- Free and Direct
JOB VACANCIES
CASHIER
♦️SOUS CHEF
♦️RESTAURANT MANAGER
♦️DEMI CHEF DE PARTIE
♦️CHEF DE PARTIE
♦️PREP COOK
Send cv to jabing@cipriani.com
( Cipriani Restaurant Dubai Job)
25. അബുദാബി സിറ്റി സീസൺ ഹോട്ടലിൽ ജോലി അവസരം
👉🏻താമസം, ഭക്ഷണം, ട്രാൻസ്‌പോർട് കമ്പനി നൽകും / മെയിൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്
1. Driver
2. Bellboy
3. Guest Service Agent
4. Laundry Supervisor
5. Room Attendant
6. Engineering Supervisor
7. Electrician
8. Engineering Coordinator
9. BMS Operator
careers@royalrosehotel.com
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.