Gulf jobs live on 13.12.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ   ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. അബുദാബി അൽ ജസിറ കാറ്ററിംഗ് കമ്പനിയിൽ ജോലി/ വിസിറ്റിംഗ് ഉള്ളവർക്കു അവസരം
▪️Catering Manager
▪️Executive Chef
▪️Pastry Chef
⭕️ഒഴിവുകൾ, വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ, കമ്പനി പോസ്റ്റർ എല്ലാം വെബ്സൈറ്റ് ൽ ലഭ്യമാണ്
APPLY NOW – +971 02 5545979 | +971505645259/ careers@aljic.ae
2. അദ്നോക് അപ്പ്രൂവ്ഡ് ജോലി ചെയുന്ന കമ്പനിയായ സഹൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ
⭕ഒഴിവുകൾ ⭕
▪️Secretary
▪️Document Controller
▪️Executive Secretary
careers@Alsahelcon.com
3. അബുദാബി ൽ പ്രശസ്ത റിസോർട്ടിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ / പ്ലസ്ടു മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കു അവസരങ്ങൾ
HOTEL – Join Dusit Hotels
👉🏻മൊത്തം 9 കാറ്റഗറിയിൽ ഒഴിവുകൾ / മെയിൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം
▪️Finance
▪️Store and Receiving Assistant
▪️Accounts Executive
▪️Accountant
▪️Finance Manager
▪️Sales & Marketing
▪️Marketing Executive
▪️Assistant Marketing Manager
▪️Marketing Manager
▪️Sales Executive
▪️Sales Manager
▪️Events Executive
recruitatis@dusit.com
4. The Elite English School Dubai (6 Nos.)
1) Mathematics Teacher (High School)
2) Islamic Teacher (Primary)
3) Science Teacher
4) Chemistry Teacher
5) Social Studies Teacher
6) Hindi Teacher
− Must be Qualified & Experienced
Send CV Email: career@eliteenglishschool.com
Job published on: 12th December 2023
5. LTV Driver
Work Sector: Emergency Road Side Assistance Company
Location: Dubai
Experience: must have previous driving experience & holding manual D/L.
Send CV Email: jobs@motoringclub.com
Job published on: 12th December 2023
6. Cook
Work Sector: Required for a local family.
Age: below 40
Experience: Gulf experience in Arabic cooking,
Nationality: Indian
Send CV Email: 056-2699859 / utte6655@yahoo.com
Job published on: 12th December 2023
7. TUTOR REQUIRED (in Abu Dhabi)
Job Role: Required For a final year B.Com. (Indian) student for the Subject Corporate Reporting.
Please contact: 056-7929800
Job published on: 12th December 2023
8. Automobile Technician & Vehicle Test Mechanic (2 Nos.)
1) Automobile Technician
− Minimum 5 years of experience in an automobile workshop in Dubai.
2). Vehicle Test Mechanic
− 5 years of experience
− Valid UAE driving license.
Send CV Email: firstv@eim.ae
Job published on: 12th December 2023
9. Sales & Marketing Executive
Job Requirements & Detail:
− Minimum 3 years experience in automobile workshop sales.
− Driving license
− Salary & benefits + Incentives would be based on candidate evaluations.
Send CV Email: firstv@eim.ae
Job published on: 12th December 2023
10. Sales Executives
Work Sector: required for a publishing company.
Benefits: Excellent growth opportunities & career development.
Age Limit: Age below 32 years.
Salary: 2500 + incentives.
Send CV Email: brightscope.2021@gmail.com
Job Publishing Date: 12th December 2023
11. Business Development
Sector: required for a new office in Dubai.
Salary: 2500 Dirhams
Benefits: Training & visa provided.
− Excellent growth opportunity.
Send CV Email: brightscope.2021@gmail.com
Job published on: 12th December 2023
12. Driver (manual driving license)
Job Title: Light vehicle driver
Company: Emergency road side assistance company
Positions: 1
Job Location: Dubai
Experience: Should have light vehicle driving license
Knowledge: Should be aware of UAE driving rules and regulations
Send CV Email: jobs@motoringclub.com
Job Published on: 12th Dec 2023
13. Hiring Notification:
I’m hiring civil chargehands for our premium building contracting client in Dubai/Sharjah:
Mason Chargehand – 10 no’s
Steel Fixer Chargehand- 10 no’s
Shuttering Carpenter Chargehand- 10 no’s
Candidates with previous 5+ years of UAE/Gulf experience can apply for this position.
Please email your cv at hr@greenvalleyhr.com or WhatsApp: 0585521130
14. Translation Company in Dubai!
At Communication Legal Translation Services, we’re your ultimate destination for precise translations in the heart of Dubai.
🌟 Explore Our Exceptional Services:
Translation Excellence: Our dedicated linguists ensure your message transcends language barriers with pinpoint accuracy and cultural finesse.
Stay tuned for insightful content, success stories, and valuable resources. We’re here to meet your language and documentation needs with excellence!
Thank you for choosing Superior Translation Services. We eagerly anticipate serving you with unwavering dedication and precision.
For More Information Please Visit Our Website

Phone: +971 42663517
Mobile: +971502885313
15. Sales Executive – For Electromechanical Company
Company Name: AWS Distribution
Work Location: Dubai
Experience: Candidates with 3-4 years of UAE sales experience in Electromechanical Works product like ME/HVAC/Electrical
Language Skills: Arabic speaking
Interview Date: 10th, 17th, 24th & 31st December 2023
Interview Timing: 10:00 AM – 01:00 PM
Interview Location: Mezzanine Floor, Bin Shabib Mall, Al Qusais Industrial Area #1, Dubai.
Documents Required: Updated CV & Passport Copy.
16. Operations Manager With Food & Beverage
Company Name: AWS Distribution
Work Location: Dubai
Key Responsibilities:
• Ensure all operations are carried on in an appropriate, cost-effective way.
• Improve operational management systems, processes and best practices.
• Purchase materials, plan inventory and oversee warehouse efficiency.
• Help the organization’s processes remain legally compliant.
• Formulate strategic and operational objectives.
• Examine financial data and use them to improve profitability.
• Manage budgets and forecasts.
• Perform quality controls and monitor production KPIs.
• Recruit, train and supervise staff.
• Find ways to increase quality of customer service.
Interview Date: 17th, 24th & 31st December 2023
Interview Timing: 10:00 AM – 01:00 PM
Interview Location: Mezzanine Floor, Bin Shabib Mall, Al Qusais Industrial Area #1, Dubai.
Documents Required: Updated CV & Passport Copy.
17. Tenders Specialist
Company Name: AWS Distribution
Work Location: Dubai
Job Requirements:
Proven experience in tender management, specifically in the government/public sector.
In-depth understanding of the tender process and related regulations.
Strong negotiation and communication skills.
Ability to work under tight deadlines and manage multiple tender submissions.
Bachelor’s degree or equivalent qualification.
Key Responsibilities:

• Identify and analyze government/public tender opportunities in the food, electronics, and non-food sectors.
• Prepare and submit comprehensive tender documents, ensuring accuracy and compliance.
• Collaborate with internal teams to gather relevant information for tender submissions.
• Build strong relationships with government and public sector stakeholders.
• Monitor and track tender results, evaluating the effectiveness of each submission.
Interview Date: , 17th, 24th & 31st December 2023
Interview Timing: 10:00 AM – 01:00 PM
Interview Location: Mezzanine Floor, Bin Shabib Mall, Al Qusais Industrial Area 1, Dubai.
Documents Required: Updated CV & Passport Copy.
18. Flexicam 4x Router Machine Operator
Company Name: Joseph Advertisers
Work Location: Dubai
Experience: Should have at least 1 year experience in 4D router machine operating and sprutcam software
Salary Range: 2000 – 3000 AED per month
Interview Date: 7th Dec – 29th Dec 2023 (Every Monday to Friday)
Interview Timing: 08:00 AM – 12:00 PM & 02:00 PM – 04:00 PM
Interview Location: Joseph Group, Jebel Ali Industrial Area 1، 80298, Dubai.
Interviewer Name: MR. Tanveer
19. Bike Riders
Company Name: iPay Holding
Work Location: Dubai
Job Responsibilities:
Bachelor’s degree or Diploma holder.
0-1 years of experience as sales executive or a related role.
Proficient in English.
Good negotiation skills.
Good computer skills.
Key Responsibilities:
• Maintain accurate records of sales and receipts.
• Execute Up selling & cross selling through existing customers.
• Provide exceptional customer service to clients.
• Perform the daily requested new visits for 10 flexible hours.
• Weekends will be working and will compensate with weekdays.
• Ensure the safe and secure dealing with customer lead and documents.
• Register daily visits and Opportunities on Sales Force Automation “SFA”.
• Assist Back Office with Customer authenticity and maintain proper follow up.
Interview Date: 13th Dec – 15th Dec 2023
Interview Timing: 11:00 AM – 03:00 PM
Interview Location: Office #418, AB Centre, Al Barsha 1, Dubai.
Documents Required: Please bring a copy of your CV.
14. Lead Engineer, Civil & Structural, Rejlers International Engineering Solutions AB, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://rejlersabudhabi.teamtailor.com/jobs/3437124-lead-engineer-civil-structural?ittk=JVFYZVGVIX
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
15. Fund Accountant, Michael Page, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.michaelpage.ae/job-detail/fund-accountant/ref/jn-122023-6267720?source=Indeed&utm_source=indeed&utm_medium=aggregator
16. Junior Engineer – Pipeline, Penspen, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.penspen.com/vacancy/junior-engineer-pipeline-545902.html
17. Associate Director – DFC | Real Estate | Asset Management, Al-Futtaim Group Real Estate, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.afuturewithus.com/job/Dubai-Associate-Director-DFC-Real-Estate-Asset-Management/1014528401/
18. Senior Insurance Officer – Insurance Department, Al Marwan Group, Sharjah, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.almarwangroup.com/jobs/3434319-senior-insurance-officer-insurance-department?ittk=Z095WD6KIR
19. Field Specialist – Cementing, baker Hughes, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.bakerhughes.com/global/en/job/BAHUGLOBALR106990/Field-Specialist-Cementing?utm_source=indeed&utm_medium=phenom-feeds
20. Manager-Strategic Initiatives, Splash Concept, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://landmarkgroup.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2300041O&lang=en
21. Finance Analyst – Supply Chain, McCormick, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.mccormick.com/job/DUBAI-FINANCE-ANALYST-SUPPLY-CHAIN-S-51117/1106462000/?feedId=342600&utm_source=Indeed&utm_campaign=McCormick_Indeed
23. Procurement Officer, Air Arabia, Sharjah, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.airarabia.com/airarabia/job/Sharjah-Procurement-Officer%2C-UAE/731322922/
24. Customer Service and Logistics Responsible (Temporary), Mann Hummel, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.mann-hummel.com/de/karriere/stellenangebote/stellenangebote-weltweit.jobdetail.html/customer-service-and-logistics-responsible.html
25. HR Administrator, Michael Page, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.michaelpage.ae/job-detail/hr-administrator/ref/jn-122023-6270106?source=Indeed&utm_source=indeed&utm_medium=aggregator
26. Head of Sixth Form, The Arbor School, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.tes.com/jobs/vacancy/head-of-sixth-form-the-arbor-school-dubai-uae-august-2024-united-arab-emirates-1963289
27. Manager, Learning & Development, One & Only, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://jobs.kerzner.com/job/Dubai-Manager%2C-Learning-&-Development/731322622/
28. Manager-HR Transformation, Damac Properties, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://ejwe.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/requisitions/preview/25517
29. Growth Business Developer | MENA, BingX, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://bingx-1701360155.teamtailor.com/jobs/3415328-growth-business-developer-mena?ittk=CFVXTH20KH
30. Elementary Homeroom Teacher, Al Salam School, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.tes.com/jobs/vacancy/elementary-homeroom-teacher-united-arab-emirates-1963938
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.