Gulf Jobs live on 15.04.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി  ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Two Sales Women
Work Sector: confectionery business.
Working area: Dubai.
Send CV Email: arun@maxchocolate.ae
Job published on: 13th April 2024
2. SALES EXECUTIVE / ENGINEER
Job Role: Required to promote our services.
Job Requirements:
− Experience in electro-mechanical jobs
− UAE experience
− A UAE driving license is a must.
Send CV Email: ajay@petrocool.com
3. Sales Executive – Male

Sector: Plastic Pipe Manufacturing Company
Work Location: Dubai
Job Requirements:
− 2-3 years experience in retail sales.
− With a valid UAE driving license.
− Preferably with knowledge of the Al Ain market.
− Good communication skills in English, Hindi, and basic Arabic.
− An attractive package is offered to the right candidate.
Call: 0505686790
Send CV Email: dubaisales@atlasplasticfactory.com
4. Real Estate Assistant
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 1-2 Years
Minimum Education Level: Bachelors Degree
Is CV required? Yes
Benefits: Visa Accommodation Transport
Company Size: 51-200
Email: hrr96715@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
We are looking for an organized real estate assistant to support our real estate team. The real estate assistant’s responsibilities include telephone duties, ordering supplies, preparing and distributing marketing materials, documentation, and reports.
Responsibilities:
• Greeting clients, answering the telephone, and making follow-up calls.
• Preparing correspondence, scheduling meetings, and making travel arrangements.
Requirements:
• High school diploma/GED.
• Degree educated preferred.
• Previous experience in the real estate industry is beneficial.
Interested Applicant Send Your CV By Email:hrr96715gmail.com
Note: Applicant Can Apply Only Only Inside UAE
Job posted on: 13th April 2024
5. OFFICE BOY / OFFICE GIRL
Career level: Mid-level
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 1-2 Years
Minimum Education Level: Bachelors Degree
Is CV required? Yes
Benefits: visa accommodation provided by company
Company Size: 51-200
Phone Number: +971505597252
Email: baycareer009@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
An Office Boy / Office Girl job responsibilities fall into administrative assistants or secretaries. Their duties vary depending on the business office environment. An office boy position is an entry-level one, often filled by interns or recent graduates. Office boys perform various basic administrative duties, such as serving beverages to the guests or staff, handling electronic files and papers, greeting visitors and so on.
Duties and Responsibilities:
− Disseminating information through telephone, websites, mail services, and e-mail.
− Organizing and maintaining electronic and paper files and managing projects.
Skills and Specifications:
− Knowledge of clerical and administrative procedures.
− Knowledge of consumer service practices and principles.
Education and Qualifications”
− High school graduate with basic office skills.
Note: Applicants must be in UAE.
Interested candidates can directly apply by sending CV on
Email: baycareer009@gmail.com
Job posted on: 13th April 2024
6. SALE REPRESENTATIVE
Career level: Mid-level
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 1-2 Years
Minimum Education Level: Bachelors Degree
Is CV required? Yes
Benefits: visa accommodation and transport provided by company
Company Size: 51-200
Email: carrierbay8@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
We’re looking for a results-driven Sales Representative with excellent interpersonal skills to actively seek out and engage customer prospects.
Responsibilities
• Present, promote and sell products/services using solid arguments to existing and prospective customers
Requirements and skills
• Proven work experience as a Sales Representative
• Excellent knowledge of MS Office
NOTE: Applicant can apply inside UAE
Interested applicant send your CV by
Email: carrierbay8@gmail.com
7. WAITER & WAITRESS REQUIRED
Career level: Mid-level
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 1-2 Years
Minimum Education Level: High-School / Secondary
Is CV required? Yes
Benefits: visa Transport & accommodation provided by company
Company Size: 11-50
Email: missveronica702@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
We are looking for a skilled Waiter or Waitress to take orders and deliver food and beverages to our customers. The right Waiter/Waitress uplifts the dining experience for customers.
Responsibilities
• Greet and escort customers to their tables
• Present menu and provide detailed information when asked (e.g. about portions, ingredients or potential food allergies)
Requirements and skills
• Proven work experience as a Waiter or Waitress
• Hands-on experience with cash register and ordering information system
NOTE: Applicant must be in UAE
Interested applicant send your CV by Email: missveronica702@gmail.com
8. Accountants
Career level: Mid-level
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: High-School / Secondary
Skill 1: account
Skill 2: leadership
Skill 3: multitasking
Skill 4: customer control
Is CV required? Yes
Benefits: company visa, transportation,accmodation
Company Name: Crop career
Company Size: 11-50
Email: placementaaysha@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Accountants
Date: Every day
Time: 9:00AM – 10:00AM
Office Name: Oxford
Interview Venue: Abubakar Al Siddique Metro Station Exit 1, Habtoor Building, First Floor Office No. 08, Opposite Building of Leader Sport & Al Mezan Garage, Dubai (7 minutes walking distance from Metro Station)
Google Maps: https://maps.app.goo.gl/c7CwKBz5Y4nSq75t9 (Same Building shown in Google Maps)
9. Delivery Bike Riders
Career level: Student/Intern
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: N/A
Is CV required? Yes
Company Name: Skyway HRC
Company Size: 201-500
Phone Number: +971 529744959
Email: admin@skywayhrc.com
Listed By: Recruiter
Interview Date & Location
Date: 18th April 2024
Date: 29th April 2024
Timing: 09:00 AM – 03:00 PM
Location: Salah Al din Metro station Exit 1 ,Nasco Building ,Second floor ,office no. 204
Contact :+971 529744959
Email: admin@skywayhrc.co
Job posted on: 13th April 2024
10. Waiter/Waitress
Career level: Mid-level
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: High-School / Secondary
Skill 1: Communication
Skill 2: Time Management
Skill 3: Food Safety
Skill 4: Teamwork
Is CV required? Yes
Benefits: You’ll make friends with everyone. Being on the front desk means you’ll see and speak to everyone, from senior management down. … You won’t be limited by your job description. … You make a difference. … You’re the face of the business. … Earning potential.
Company Name: Hotel
Company Size: 11-50
Email: kaflesandesh789@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
As a waiter/waitress, you are responsible for providing exceptional customer service to guests. Your duties include greeting and seating guests, taking food and beverage orders, serving meals, and attending to guest needs. You will also handle payments, maintain table cleanliness, and communicate effectively with colleagues. Excellent communication and customer service skills, attention to detail, and the ability to work efficiently in a team are essential for success in this role.
Job posted on: 13th April 2024
11. Cashier
Career level: Student/Intern
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: High-School / Secondary
Skill 1: Communication
Skill 2: Time Management
Skill 3: Computer Literacy
Skill 4: Teamwork
Is CV required? Yes
Benefits: Peace of mind,A sense of Security,immidate Response,Customer Service
Company Name: Niisto Hypermarket
Company Size: 1-10
Email: kaflesandesh789@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
As a cashier, your main responsibility is to process customer transactions accurately and efficiently. You will operate the cash register, scan items, receive payments, and provide change. Additionally, you’ll handle customer inquiries, returns, and exchanges courteously. Keeping your workstation tidy and adhering to company policies and procedures regarding cash handling and customer service are also crucial aspects of the role. Strong numerical skills, attention to detail, and excellent communication are essential for success as a cashier.
Job posted on: 13th April 2024
12. Packing Helper
Career level: Junior
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: N/A
Skill 1: Physical Stamina
Skill 2: Communication Skills
Skill 3: Attention Detail
Skill 4: Observational Skills
Is CV required? Yes
Benefits: Flexiable Schedule,Employee Discount,healthcare Benefits,Retirement Saving Plans,Paid Time Off
Company Name: hypermarket
Company Size: 51-200
Email: hr.mohammadisrad@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Dubai
A packing helper assists in the packaging and shipment of products across various industries. Responsibilities include preparing materials, packing products according to specifications, conducting quality control checks, labeling packages, organizing inventory, assisting in shipping, following safety procedures, collaborating with team members, maintaining equipment, and documenting packed items. Duties may vary depending on the industry and company needs, with occasional assistance in other warehouse tasks.
Job posted on: 13th April 2024
13. Swiss International Scientific School Careers Details
* Company/Organization: Scientific School in Dubai (SISD)
* Job Location: Dubai, U.A.E
* Nationality: Any
* Qualification: Bachelor Degree/Diploma/High School
* Salary: Not Disclosed
ADMISSION OFFICER
https://sisd.ae/job-post/admissions-officer/
14. Company/Organization: Scientific School in Dubai (SISD)
* Job Location: Dubai, U.A.E
* Nationality: Any
* Qualification: Bachelor Degree/Diploma/High School
* Salary: Not Disclosed
ACCOUNT OFFICER – https://sisd.ae/job-post/accounts-officer/
15. Agility Logistics Job Details
* Company/Organization: Agility Logistics
* Job Location: U.A.E, Kuwait, USA, Canada, Saudi Arabia
* Nationality: Any
* Qualification: Bachelor Degree/Diploma/High School
* Salary: Not Disclosed
Senior Financial Analyst- https://apply.workable.com/agility/j/D0720FA061/
16. Agility Logistics Job Details
* Company/Organization: Agility Logistics
* Job Location: U.A.E, Kuwait, USA, Canada, Saudi Arabia
* Nationality: Any
* Qualification: Bachelor Degree/Diploma/High School
* Salary: Not Disclosed
Customer Happiness Executive- https://apply.workable.com/agility/j/A1665C5F87/
17. ദുബായിൽ ഹോട്ടൽ ഫീൽഡിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക് അവസരം
👉🏻മിനിമം പ്ലസ്ടു യോഗ്യത, മൊത്തം 12 ക്യാറ്റഗറിയിൽ അവസരംഗങ്ങൾ
⭕️ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം / ഫേസ് to ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ കമ്പനി ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാകും
⭕️APPLY NOW⭕️
https://dubaijobc.hashimansary.in/2023/06/anantara-hotels-group-dubai-latest-jobs.html
18. ദുബായില്‍ ഇപ്പോള്‍ വിസിറ്റ് വിസയില്‍ ജോബ് നോക്കുന്നവര്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക...
🏬 Mercure Barsha Heights ല്‍ പുതിയ Hotel ഒഴിവുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്.. ഉടന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക… ❗
🔵 Vacancies:
🔘 Sales
🔘 Front Office
🔘 Food & Beverage
🔘 Engineering
Send your CV to Mercure Barsha Heights HR email ID : sawkat.mir@accor.com
19. ദുബായില്‍ ഇപ്പോള്‍ വിസിറ്റ് വിസയില്‍ ജോബ് നോക്കുന്നവര്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
🏬 Adams Care Technical Services ല്‍ പുതിയ Accountant ഒഴിവുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്.. ഉടന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക… ❗
🔵 Vacancies:
🔘 Sales Specialists
🔘 Accountant
🔘 HR administration
🔘 Site Supervisor
Send your CV to Adams Care Technical Services HR email ID : marketing@adamscare.ae
20. ദുബായില്‍ ജോബ് നോക്കുന്നുണ്ടോ
💼 Bellomassi Foods ല്‍ നിരവധി ഒഴിവുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്..Apply now !
🔵 Vacancies:
🔘 Factory Head
🔘 Assistant Logistics Manager
🔘 Accountan
🔘 Sales Executive
🔘 Store Keeper
🚨 APPLY NOW 👇
Send your CV to Bellomassi Foods HR email ID : hr@bellomassifoods.com

21.Urgent requirement of a Driver , who is aware of Dubai Sharjah Abudhabi routes,

CV to +971 52 822 7189

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.