Gulf Jobs live on 16.09.23

 തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
അനുദിനം രാവിലെ 6 മണിക്ക് തൊഴില്‍ വാർത്തകള്‍, എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ബാങ്ക് ഒഴിവുകള്‍, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും സർക്കാർ ജോലി ഒഴിവുകള്‍ . ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 1.AL- ANSARI GROUP ധാരാളം ഒഴിവുകൾ
Job Positions
01. Interior Designer
02. Graphic Designer
03.Head of HR
04. Head Of Operation in Kuwait
05. Manager – Transaction Monitoring
06. HR Officer
07. Emiratisation Manager
08. Executive Assistant
09. Teller
10. Customer Service Staff
11. Senior Manager IT Application Development
12. Senior officers
12. Senior Business Development Officer
13. Business Development Officer Partnerships
14. Audit Manager
15. Business analyst
16. Product Manager
17. UL/UX Developer
18. manager – Network operation
19. Bussiness Analyst
20. UI/UX Developer
21. Head of Legal
22. Mi Manager
23. Financial Analyst
24. Finance Manager
25. HR Generalist
26. Operations Business Development Manager
27. Recruiter
28. Manager Corridor Development
29. Head Of Sales
Job Details Here
If you meet the below requirements and are interested in joining our dynamic team of professionals, please send your resume to careers@alansari.ae
No alt text provided for this image
2. Company Info
Company Type: Large organization
Size: 200 + Employees
Company Name: Avyanco
Job Position – Account assistant
Job Details Here
Qualificatio- M.Com
Email the resume : info@avyanco.com
3. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്പനിയിൽ അവസരം
Company Name: Gems Quality Consultant
Job Position – Food Safety Trainer
location- Dubai
Requirements
• Basic degree
• 3-4 years experience in food industry
• HACCp 3 and food safety level 4 certtification
• Fluency in hindi, English, Malayalam language
Email the resume : rajesh@gemsqc.com
4. Vieco Pharmaceuticals Careers ൽ തൊഴിലവസരം
Company Name: Vieco Pharmaceuticals
Job Positions –
• QualityControl
• qualityassurance IPC specialists
Please apply here: https://lnkd.in/d293qR39
5.Company Name: Jumbo Force (Jumbo Manpower Services LLC)
Job Position – Contact Center Agent
Job Details
• previous experience in customer service/ tele sales role
• excellent communication skills in English
• flexible with in working hours
• retail/ electronics experience is prefered
Email the resume : jobs.recruitment@jumboforce.ae
6. ERC International Recruitment Careers
Job Positions – ERC International Recruitment Careers
• Category Manager
• Cheif Officers
• Head of Human Resources
• Key Account Manager
• Senior Manager – Brand and Product Marketing
• Manager – Finance & Accounts
• Sales Operations Manager
• Manager – Marketing
• Mall Manager
• Traffic Manager
Job Details Here
JOB ROLE:
• It is imperative to establish a thorough comprehension of the Beauty industry and its customer base, while also maintaining awareness of the latest trends and emerging brands.
• Oversee the Beauty line by strategizing the product assortment, establishing competitive pricing and promotional activities, and making informed decisions regarding inventory management.
• Collaborate with suppliers to engage in price negotiations, oversee punctual deliveries, and foster positive business relationships.
• Closely observe and evaluate the sales and margin performance of the Beauty category, and implement corrective measures as deemed necessary.
• Collaborate with various internal teams such as marketing, visual merchandising, and store operations to develop efficient promotional and merchandising tactics that cater to the Beauty category.
Send your CV to info@erc-int.com
7. Company Name: EFS Staffing Solutions
Job Position –
• HSE Fire Fighter
• Mooring Supervisor
• Mooring Crew.
• HVAC Technician
• Chiller Technician
• MEP Technicians
• Store Supervisor
• Fitout Engineer
• Host & Tour Guide
• Pavilion Supervisor
• Lathe Machinist
• Facilities Engineer
• Lathe Machine Operator
• Job Details Here
#Requirements:
– Own Visa Preferred
– Experience: Minimum 3 years
ApplyNow at: efsstaffing.admin3@efsme.com
Or Call 8929019309/9289835071
8.Company Name: AE7
Job Positions – AE7 Careers Jobs Vacancies in Dubai
1. Project Manager – 10 to 15 years GCC experience
2. Project Architect – 10+ years GCC experience
3. Senior Project Designer – 10 to 15 years GCC experience
04. HR Generalist
Job Details Here
VACANCY: AE7 is hiring for the below positions for our office in Dubai.
1. Project Manager – 10 to 15 years GCC experience
2. Project Architect – 10+ years GCC experience
3. Senior Project Designer – 10 to 15 years GCC experience
Please email your resumes to hr@ae7.com
9. Company Name: Gill Smart Group
JOB VACANCIES
• Facilities Manager
• Mechanical Technicians
• Civil Technician
• VRV Technician
• MEP Store keeper – Minimum 2 years of UAE experience
• Civil Engineers
• Planning Engineer
• Electrical Engineer
• Talent Management Executive
• Estimation Engineer – Minimum 5 years of UAE experience in Building construction
• Housekeeping Supervisor – Minimum 2 years of GCC experience in facility management
• Fire Fighting Technician (50 nos)
• Fire Alarm Technician(50nos)
• Secretary – Minimum 4 years of GCC experience in Facility Management
REQUIREMENTS
• Experience: Minimum 10 year experience in UAE with Soft Service and Hard service experience. The person should handle entire project .
• Prefer immediate joiners.
• Experience candidates can connect below given number
Gillsmartsdubai@gmail.com
0545145575/
10. Company Name: Seha Healthcare
Job Position – Seha Healthcare careers AbuDhabi
Registered Nurses
Male Radiographer.
General Surgery Specialist.
Neurology Specialist.
Gynecologist Consultant

Pediatric Infectious Disease Consultant
Critical Care Consultant
Oncology Consultant
GENERAL PRACTITIONER
Clinical Documentation Improvement Supervisor
Senior Clinical Documentation Improvement Officer
Denial Management Supervisor
We are hiring for the following ALLIED HEALTH positions:
– EEG Technician
– ECG Technician
– Sonographer
– Radiographer (CT)
– Radiographer (MRI)
– Monographer
– Cath Lab Technologist
– Podiatrist
– Anesthesia Technologist
We are hiring for the following NURSING positions:
– Staff Midwife (preferably Arabic speaker)
– Staff Nurse – Operating Room
– Home Care Nurse (Arabic speaker)
We are hiring for the following NURSING positions in Al Ain:
– Midwife
– Case Manager
– Nurse Educator
– Staff Nurse – Oncology
– Staff Nurse – Ambulance
Please email your resume to RecruitmentAGH1@seha.ae and mention the title of the position in the subject line.
11.Company Name: L&C Recruitment Agency
Job Positions – L&C Recruitment Careers Jobs Vacancies
UAE:
– 3D Visualiser / artist
– Operations Manager – Fit out – 40K AED pm
– Head of Interior Design – 40-50K AED pm
– Business Development Manager – Architecture
– Structural Project Engineer
– Structural Foreman
– Finishing Foreman
– Procurement Manager – Civil Engineering
– HR Manager – Architecture
– Finance Director – Architecture
– Personal Assistant – Interior Design
– Senior Architect – 20-30K AED pm
– Interior Designer – 10-15K AED pm
– Senior Interior Designer – 18-25K AED pm
– Fit out BDM – 10-15K AED pm
– Retail Interior Designer – 18-23K AED pm
– Graphic Designer – Luxury retail
– Contract Manager – Architecture
– Architect – Developer
– HR Assistant – 11K AED pm
– Technical Designer – Interior Design
– Sales Manager – Abu Dhabi – 18K AED pm
To apply, please send me your CV & Portfolio to esther@lc-recruitment.com
APPLY NOW- https://landcrecruitment.com/
12. ദുബായിൽ ചോക്ലേറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി /കമ്പനി നേരിട്ട് നടത്തുന്ന നിയമനം
Job Details
• Company Name- Le Chocola
• Nationality- Selective
• Qualification- Check Apply Link
• Gender- Male/Female
• Benefits- Attractive Benefits
• Salary- Discuss in the Interview
• Recruitment by Direct by Company
• Last Updated on 13-09-2023
AVAILABLE VACANCIES
1) Photographer
2) Social Media Executives
3) Camera Operator
4) Security Guard
Submit your resume mentioning
specific position” in the email subject line
Le Chocola Dubai Job Send your CV to – info@lechocola.ae
13.Office Assistant
Experience: Fresher, male
Work: Required for billing section & document handling.
Nationality: Keralites preferred.
WhatsApp CV to: 055-9150978
Send CV Email: dhk.grm@gmail.com
Job Publishing Date: 14th September 2023
14.Plumber
Company: NBS Pools & Landscape LLC
Experience: 2 years of experience in the swimming pool field & Tile Mason.
Contact: 054-7787605
Send CV Email: nbspoo12021@gmail.com
Job Publishing Date: 14th September 2023
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

15.Interior Design (Female)
Location: Required to work in Abu Dhabi:
Job Requriments:
− Must have min. 3 years experience.
− Expertise in Photoshop, 3D Max, SketchUp, VRay and AUTOCAD is preferred.
Send CV Email: sartest@emirates.net.ae
Job Publishing Date: 14th September 2023
16.Coordinating Engineers & Estimation Engineers
Work Sector: Required for a Construction Company
Job Requirements:
− Holding Bachelors Degree in Civil Engineering
− Fluent in English
Send CV Email: hr.esteng@gmail.com
Job Publishing Date: 14th September 2023
17.REAL ESTATE COORDINATOR
Job Requirements:
− Experience in Tenancy Contract and Facility Management
− Holds a Bachelor’s Degree
− Fluent In English Please send CV to:
Send CV Email: hr.recauh@gmail.com
Job Publishing Date: 13th September 2023
18. Driver
Duty: Able to Drive 3-ton pickup (Mitsubishi Canter).
Send CV Email: satyaawam@gmail.com
Job Publishing Date: 13th September 2023
19. Sales Support (Qualified Female)
Work Location: To join our Hospitality Team in Dubai for Middle East & Africa Operations.
Send CV Email: cetis.mea@gmail.com
Job Publishing Date: 13th September 2023
20. Business Development Manager
Work Location: To join our Hospitality Team in Dubai for Middle East & Africa Operations.
Send CV Email: cetis.mea@gmail.com
Job Publishing Date: 13th September 2023
21. Required for a Reputed Construction Company (8 Nos.)
1) QS & Planning Engineer
2) QS Engineer
3) QA/QC Engineer
4) Site Engineer
5) Project Engineer
6) Civil Draftsman
7) Civil Supervisor / Foreman
8) Maintenance Engineer
Job Requirements:
− Candidates should be on transferable visa.
− Min.3-5 yrs UAE experience In Civil construction/maintenance/fit-out.
− Good communication skills.
Send CV Email: almadarmgm@gmail.com
Job Publishing Date: 13th September 2023
22.Job Career in Group of schools UAE (5 Nos.)
1) HR Executive/HR Assistant
2) Accounts Manager
3) Transportation Manager
4) IT Assistant
5) Cashier / Accountant
6) HOS Boys & Girls
7) Receptionist
Minimum Requirements:
1) Subject Qualification / UAE Attested Certificates
2) Minimum 3 to 5 years UAE School experience is required.
Send CV Email: northpointeducation1@gmail.com
Job published on: 5th September 2023
23.CAREER IN STEEL ENGINEERING COMPANY IN RAS AL KHAIMAH (22 Nos.)
1) MACHINIST (3 Nos.)
2) WELDER 6G / TIG / MIG (5 Nos.)
3) AIRLESS SPRAY PAINTER (2 Nos.)
4) STEEL FABRICATORS (3 Nos.)
5) MILL WRIGHT FITTER (1 Nos.)
6) FABRICATION FOREMAN (2 Nos.)
7) SENIOR MAINTENANCE TECHNICIANS (2 Nos.)
− Diploma holder, with 4-5 years experience.
8) CNC MAINTENANCE ENGINEER (2 Nos.)
− Diploma holder & 4-5 years experience.
9) AUTO CAD DRAFTSMAN (2 Nos.)
− AutoCad & Solid Works.
For positions from 1 till 6:
− All candidates need to have minimum ITI qualifications
− 4-5 years experience in the relevant field.
− Attractive salary,
− Food, and accommodation will be provided by the company.
Call: 07-2584190.
Send CV Email: hr@falconsteelengg.com
Job Publishing Date: 14th September 2023
24.Job Career in Group of schools UAE (5 Nos.)
1) HR Executive/HR Assistant
2) Accounts Manager
3) Transportation Manager
4) IT Assistant
5) Cashier / Accountant
6) HOS Boys & Girls
7) Receptionist
Minimum Requirements:
1) Subject Qualification / UAE Attested Certificates
2) Minimum 3 to 5 years UAE School experience is required.
Send CV Email: northpointeducation1@gmail.com
Job published on: 5th September 2023
25. Female Receptionist
Sector: Real Estate Company
Work Location: Sharjah
Experience: experience will be advantage
Send CV Email: sharjaheng.cv@gmail.com
Job Publishing Date: 14th September 2023
26.HOUSEKEEPING/ROOM ATTENDANT JOB
Career level: Junior
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 1-2 Years
Minimum Education Level: High-School / Secondary
Is CV required? Yes
Phone Number: 0542964236
Email: careemployee50@gmail.com
Listed By: Employer
Job based at: Sharjah
Description/Responsibilities
A housekeeper is called a Room Boy, Laundry Attendant, and Cleaner. Housekeepers work in various industries such as Hotels, Restaurants, and Hospitals to represent a positive image. When it comes to talking about cleanliness then housekeeping plays a major role in the hospitality industry. Any environment whether clean or dirty always is judged by its appearance. However, a clean environment makes the image itself in front of people’s eyes.
– Room Boy
– Laundry Attendant
– Cleaner
– Housekeeping Attendant
Eligibility Criteria:
– Must hold a High School degree/diploma or equivalent.
– Prior working experience would be mandatory as per the availability of jobs.
– Must be familiar with all housekeeping tasks.
– Basic conversation in English is mandatory in order to interact with hotel guests.
– Positive attitude, sincerity, and passion to deliver the perfect job.
Email: careemployee50@gmail.com
27. Packing helpers
Career level: Student/Intern
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: N/A
Skill 1: knows how to pack professionally
Skill 2: multitasking
Skill 3: fast
Is CV required? Yes
Benefits: visa, accommoation
Company Name: Bait Al Madina
Company Size: 51-200
Phone Number: +971522956401
Listed By: Employer
Job based at: Dubai, Sharjah, Ajman
We are looking for Packing Helpers in Dubai and Sharjah,
responsible for cleaning packaging materials, loading items into containers, and weighing and labeling the items appropriately. They also perform final checks for defective items, ensure all working items make it to the loading area or inventory, and keep detailed records of materials and shipments.
Visit/Cancel visa can apply
Salary 2000 plus accommodation and visa provided if needed,
Send your Cv on WhatsApp +971522956401
28.Cleaners
Career level: Student/Intern
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: N/A
Skill 1: Must be nice to customers
Skill 2: multitasking
Skill 3: fast
Is CV required? Yes
Benefits: visa, accommoation
Company Name: Bait Al Madina
Company Size: 11-50
Phone Number: +971554239036
Listed By: Employer
Job based at: Dubai, Sharjah, Ajman
We are looking for Cleaner for our office, Cleaning, stocking and supplying designated facility areas (dusting, sweeping, vacuuming, mopping, cleaning ceiling vents, restroom cleaning etc) Performing and documenting routine inspection and maintenance activities. Carry out heavy cleaning tasks and special projects.
Visit/Cancel visa can apply
Salary plus accommodation and visa only if needed.
Send your Cv on WhatsApp +971554239036
29. Required Skilled Labours – Contracting Company in Sharjah
1) Indian Laborers
2) Helpers
3) Mason
4) Carpenter
Call: 055-2244755
Job Publishing Date: 6th September 2023
30.SALESMAN
Company: Multi-home Furniture in Ajman
Nationality: Indian, Pakistani, Filipino
Send CV Email: newmulti@emirates.net.a
Job Publishing Date: 14th September 2023
31.ACCOUNTANT
Company: Multi-home Furniture in Ajman
Nationality: Indian, Pakistani, Filipino
Send CV Email: newmulti@emirates.net.ae
Job Publishing Date: 14th September 2023
32.ACCOUNTS OFFICER & ACCOUNTANT (Ajman Head Office)
1) ACCOUNTS OFFICER (1 No.)
− Candidate, with M.Com & 2-5 years UAE experience,
− Capable of handling all accounts and banking activities independently.
− Valid UAE Driving license.
2) ACCOUNTANT CUM ADMIN ASSISTANT (1 No.)
− Female candidate with B.Com/ M.Com
− Minimum 2-3 years experience in UAE
− Good command of English.
Benefits:
− Bachelor accommodation
− Transportation with a Cooking facility
− Free visa (for both positions)
Tel No:- 06-7488500
Send CV Email: careers@kkjgroup.ae
Job Publishing Date: 12th September 2023
33.Salesman / Storekeeper
Location: General Trading company in Ajman.
Job Requirements:
− Indian National
− Good communication skills
− Tally knowledge
Send CV Email: hr.sabbaghllc@gmail.com
Job published on: 12th September 2023
34. OFFICE ASSISTANT (Walk-in)
Nationility: MALE FILIPINO
Experience:1-2 years experience.
Skills: Candidate should be fluent in English + computers.
Package: 2300 AED Pay + Med. Insurance
Walk-in-interview Time & Location
Time: 11 am-1 pm/3 pm-5 pm
Location: Office #112, 1st floor, Al Yasmeen Bldg, Salahudeen St, Next to Abu Hail Metro Stn.
Email: officecvabuhail@gmail.com
35. Kitchen & Laundry Technician
Company: NCT&H
Qualifications and Experience:
• Minimum 3-5 years of GCC experience is a must.
• Maintain all Mechanical, Electrical, and LPG Gas equipment.
Walk-in-interview:
Date: Monday to Friday – From 13 to 29 Sep 2023
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Location: National Corporation for Tourism & Hotels 33rd St. Zayed Sports City
– Abu Dhabi Next to the Judicial Court,
(Bus No. 34 & 42 from Abu Dhabi City to AD Court, get down in the last bus stop our office is just a walking distance.)
Send CV: jobs@ncth.ae
36. Camp Boss
Company: NCT&H
Qualifications and Experience:
• Should have HACCP Level 3 & 4 certificates.
• Proven experience in Oil and gas Operations with a minimum of 3 years Camp Boss role.
• Must have knowledge in Menu Planning and manning Management.
Walk-in-interview:
Date: Monday to Friday – From 13 to 29 Sep 2023
Time: 10:00 am to 2:00 pm
Location: National Corporation for Tourism & Hotels 33rd St. Zayed Sports City
– Abu Dhabi Next to the Judicial Court,
(Bus No. 34 & 42 from Abu Dhabi City to AD Court, get down at the last bus stop our office is just a walking distance.)
Send CV: jobs@ncth.ae

37.Dar Engineering Careers

Engineers

Civil Engineer

Section Manager

Section Engineer

Office Manager

Design Engineer

Sr. Project Engineer

Job Details Here

Email the resume : Darindiarec@dar-engineering.com

38. Female Receptionist
Sector: Real Estate Company
Work Location: Sharjah
Experience: experience will be advantage
Send CV Email: sharjaheng.cv@gmail.com
Job Publishing Date: 14th September 2023
39.SALESMAN
Company: Multi-home Furniture in Ajman
Nationality: Indian, Pakistani, Filipino
Send CV Email: newmulti@emirates.net.a
Job Publishing Date: 14th September 2023

40. Concorde Hotel Fujairah
Job Location- Fujairah
Education- Based on Post
Experience- Required
Gender- Male/Female
Salary- Discuss During an Interview
Benefits- As Per UAE Labor Law

Available Vacancies in Concorde Hotel Fujairah

AC/HVAC Technician
Gym Instructor
Valet Parker & Bellman
Asst. Cost Controller
Kitchen Technician
Waiter
Waitress
Security
Shisha Man
Kitchen Steward

Send cv to careers@chf.ae ( Concorde Hotel Fujairah Job)

41. അബുദാബിയിലേക്ക്…

UAE based IT company looking fo employees

🛑👉Digital Marketing Specialist

🛑👉SEO Specialist

🛑👉Content Writer

🛑👉Brand Manager

🛑👉Digital Marketing Coordinator

🛑👉Social Media Marketing Strategist

Salary : As per experience

Please send CV: info@dnetworks.io

🥰Free service & No commission🥰

(Online interview ഉണ്ടായിരിക്കും. Select ആകുന്നവർക്ക് ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കേണ്ടി വരില്ല)

42.ഖത്തർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് 52 ​​ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്
പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ
സർക്കാർ ജോലി
ശമ്പളം 8840 ഖത്തർ റിയാൽ
(ഇന്ത്യൻ രൂപ 200000/കൂടുതൽ വിസ ടിക്കറ്റ് താമസ സൗകര്യം
എയർ ടിക്കറ്റിനൊപ്പം മെഡിക്കൽ, വാർഷിക അവധി
ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ദയവായി റഫർ ചെയ്യുക
താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ CV അയയ്ക്കുക
qatarfast313@gmail.com, amjadkamalus@gmail.com
ഇത് മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് കൈമാറുക ആർക്കെങ്കിലും സഹായകമായേക്കാം
ഇംഗ്ലീഷിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ എം.ഫിൽ

43.We are looking for the following position for the MEP Division:

1. MEP Project Director
2. MEP Project Manager
3. Contracts administrator

Candidates, please send your cv at hr@freesia.ae and mention the position on the subject.

44. We are Hiring Spa Assistants

Must Need Hotel Experience atleast House keeping, Attendant Experience

Preferably Locally available

Must need Valid QID and NOC

Send your CV to:career@thebentleytower.com

45.Rak Building Maintenance,UAE- We are Hiring

Qualified Supervisors, A/c Technicians, Plumbers, Electricians, Cleaners, Technician cum Driver, Gypsum carpenter, Mason

Send your CV to:career@rakbmcs.com

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

 

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.