Gulf Jobs live on 18.03.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Salesperson
Sector: Required for Pharmaceutical, Dairy, and Poultry Farms
Job Requirements:
− Must have skills to sell Veterinary products in the UAE.
− A UAE driving license is a must.
Send CV Email: hrd@shaklanvet.com
2. Houseboy
Job Details:
− Preferably Indian.
− Very well experienced (5 years).
− Efficient in housekeeping.
− Required for a VIP Emirati family.
− Good salary and visa provided.
Contact / WhatsApp CV to: 050-1011808.
Job published on: 15th March 2024
3. Laundry Boy
Job Details & Requirements:
− Required for a VIP Emirati family.
− Preferably Indian,
− Very well experienced (5 years)
− Efficient in washing & ironing
− Good salary and visa provided.
Contact / WhatsApp CV to: 050-7887890
Job Publishing Date: 15th March 2024
4. We are Hiring uae
We are looking for an IT Engineer.
We are looking for an Project Manager
We are looking for an Sales Manager
We are looking for an Business Development Executive & Senior Business Development Executive
Must have Experience in Interior Fitout
Send CV to hr@visualizeuae.com
5. Job Position – Driver cum Support Staff
Company Name – EFS Staffing Solutions
Location : Dubai
Email : Efsstaffing.Admin3@efsme.com
6. Job Position – Room Attendant
Company Name – Stella Di Mare
A five-star art deco interior style hotel situated perfectly in the heart of business hubs and popular attractions in Dubai Marina.
We have an amazing opportunity in Housekeeping Department:
– Ideal candidate must have similar role experience in a 5-star hotel environment
– Should have excellent interpersonal skills and communicate English effectively
– Good level of engagement with guest
Email : careers.dubai@stelladimare.com with subject applying position
7. Job Position – Dentist
Company Name – Skyline Healthcare
To join team in Dubai
The ideal candidate will have a DHA license or eligibility, a minimum of 2 years of experience in the UAE, and be of Pilipino or Russian nationality.
If you meet these requirements and are interested in the position,
Email : info@skylinehealthcare.ae
8. Current Berkeley Services Careers Openings
For client in Abu Dhabi.
1) FM Manager
2) CAFM Administrator
3) Spa Receptionist
4) Concierge
5) MEP Team Leader
Email : careers@berkeleyuae.com with subject as the position you are applying for
9. Job Position – Senior Sales Executive
Company Name – Leelaak HR
A Manufacturing Company in Umm Al Quwain UAE
– Salary range (depends on the experience) + Company Car with Petrol + Mobile Allowance + Parking Fee allowance
Duty time 8.30 AM to 5.30 PM & daily reporting is a must.
-Job specifications – To develop new customers & generate new business for the company.
-Focus on selling of Special tape
-Facilities of food, accommodation, Medical and transportation –Company Transportation & rest facilities included in package
-Contract period – 2 Years renewable
-Any other benefit offered to the candidate – As per UAE Labour law.
Company Sales target is AED 200, 000
Skills Required:-
– Bachelor degree
– Minimum 2 years of work experience
– Ability to handle Trader sales & local sales
– Having strong market informations
– Good communication
– Ability to multitask
Note: Only qualified applicants will be contacted.
Email: joselyn@leelaakhr.com; info@leelaakhr.com
Subject: Position_ Name
10. Job Position – IT Support Engineer
Company Name – IDC Technologies
Details :
Experience – 4+ Years
Notice- Immediate – Max 15 Days
Work Location- Abu Dhabi
Level – L2 – L3 Level
Required :
L2 IT Support
Migration
M365 migration
Troubleshooting
Email : Sibtain.r@idctechnologies.com / Vaishali.t@idctechnologies.com
11. Job Position – Real Estate Agent
Company Name – Mamzar
Company car
Competitive basic salary, up to 4K Commission structure, up to 60%
-Daily influx of fresh leads
Assistance for Brokerage Licensing
Quarterly rewards and exciting events
What We Seek:
-^Valid UAE Driving License
Previous experience in Real Estate
-High school diploma or equivalent
About Us:
A trailblazer since 2004, is a trusted name in the real estate industry. Our commitment revolves around delivering exceptional integrated real estate
services with unwavering ethics and credibility.
Email : hr@mmzr.ae
12. Wiz Air
Airlines and Aviation Budapest
Wizz Air is a low-cost airline based in Hungary that offers flights to destinations across Europe and the Middle East. With a fleet of new and modern aircrafts, Wizz Air provides a comfortable and affordable travel experience for its passengers. The airline also offers a variety of additional services, such as priority boarding, extra luggage allowance, and in-flight meals. With its extensive route network and competitive prices, Wizz Air is a great choice for budget-conscious travelers looking for a convenient and efficient way to explore Europe and beyond.
Current Wizz Air Careers Openings
1) Pricing and Revenue Manager – Apply Here
2) Marketing & Communications Manager – Apply Here
3) FIRST OFFICER (ICAO ATPL) – Apply Here
4 Direct Entry Captain – Apply Here
https://careers.wizzair.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_country=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_city=&optionsFacetsDD_location=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_title=
13. Current Ralph Education School Careers Openings
Hiring teachers and leaders for our IB partner schools in Dubai:
IB experience is essential
1) MYP/DP English Teacher
2) Chemistry Teacher
3) Physics Teacher
4) HOD Maths
5) Psychology Teacher
6) Digital Design
7) MYP/DP Arabic & Islamic
8) EAL Teacher – Primary
9) Inclusion Teacher – Primary
Email : info@ralphrecruit.com with subject specialism and full name in email subject line.
14. Current Dubai Mall Careers Openings
For a luxury retail store that will open soon
1) Junior sales (9000 AED)
2) Branch Manager (10000 AED)
3) 2 cashiers (8000 AED each)
4) Senior Sales officer (10000 AED)
5) Stock keepers (8000 AED)
We have a deadline of 1 month for hiring, so please apply NOW
Experience of minimum 1-2 years is preferred
Languages Arabic, English (Hindi OR Russian)
Email : carine.jamous@outlook.com or mention the name of someone who might be a fit for these positions
Kindly note that the email above is connected to to the ATS system so your cv will be rejected or accepted automatically
15. Dubai Modern Education School
Dubai Modern Education School is a renowned institution in the Dubai, known for its commitment to providing a comprehensive and high-quality education to students of all ages. The school offers a diverse range of programs, including early childhood education, primary and secondary education, and vocational training. With state-of-the-art facilities and a team of experienced teachers, Dubai Modern Education School is dedicated to helping students reach their full potential and achieve their dreams. Whether you’re a parent looking for the perfect school for your child, or a student seeking to further your education, Dubai Modern Education School is the perfect choice.
Current Dubai Modern Education School Careers Openings
Hiring Enthusiastic and passionate candidates for the Academic Year 2024 – 2025
US Curriculum
1) Head of Department- Arts
2) Science Teacher
3) Biology Teacher- High school
4) Homeroom teacher ( KG & Elementary)
MOE Curriculum
5) Subject teachers
. An excellent salary for successful candidates, including medical insurance, a working permit and residence visa, and a tuition fee concession in line with the UAE Labor Law.
Requirements:
· For subject teaching, a bachelor’s / master’s degree in a relevant subject is required.
. For homeroom teachers, a bachelor in education is required.
· A minimum of 02 years of teaching experience in a school in UAE.
Email : hr@dmes.ae, mentioning the position you are applying for in the email subject
16. Job Position – Health Safety Environment Officer
Company Name – Al Barakah Holding
This is a full-time on-site role
The Health Safety Environment Officer will be responsible for implementing and monitoring health and safety policies, conducting risk assessments, managing workplace safety, and ensuring compliance with relevant regulations and standards.
Qualifications:
· Relevant bachelor’s degree or equivalent qualifications.
· Health & Safety and Workplace Safety skills.
· Environment Health and Safety (EHS) knowledge.
· Experience in Occupational Health and safety management.
· NEBOSH certified or equivalent.
· Excellent communication and interpersonal skills.
· Detail-oriented with strong analytical and problem-solving abilities.
· Ability to work independently and as part of a team.
· Professional certifications in Health & Safety or related fields are a plus.
Job location is in Abu Dhabi, Interested Candidates please send your resume at careers@albarakah.ae mentioning the position in the subject.
17. Current APG – Architecture & Planning Group Careers Openings
1) Design Project Manager
2) Sr. Mechanical Engineer
3) Sr. Electrical Engineer
4) Project Coordinator (Architect)
For candidates with the below qualifications:
– With 15 years of experience within the architecture & engineering design industry
– Can join immediately
– Candidate must be in UAE.
If anyone is interested to be part of our team,
Due to the large number of applicants only shortlisted candidates will be contacted in 1-2 working days.
Email : hr@apgarch.com, mentioning the job title in the subject.
18. Job Position – IT Manager
Company Name – Finansquare
Indians Candidates only
The IT Manager is responsible for overseeing and managing all aspects of the organization’s information technology infrastructure
– Bachelor’s degree in Information Technology, Computer Science, or a related field.
– Proven experience in IT management roles.
– Strong leadership and communication skills.
– In-depth knowledge of IT systems, security, and emerging technologies.
– Project management certification (e.g., PMP) is a plus.
Email : sameera.a@finansquare.com
19.J ob Position – Tele Sales Executive
Company Name – Finesse Direct
Bilingual
Experience: Minimum 6 months
Must be bilingual (English and Arabic fluent)
Sales background
Good communication skills
Immediate joining
Proven experience as tele sales representative or other sales/customer service role
Proven track record of successfully meeting sales quota
Ability to learn about products and services and describe/explain them to prospects.
Excellent communication and interpersonal skills
Outstanding negotiation skills with the ability to resolve issues and address complaints
Email : jerry@finessedirect.com
20. Current GEMS International School Al Khali Careers Openings
Primary
1) Counselor
2) Arabic Teacher
3) Arabic/Islamic Teacher
Secondary
4) Math HOD
5) Math Teacher
6) French Teacher
7) Music Teacher
8) Psychology Teacher
9) Physics / General Science Teacher
10) Design/Computer Science Teacher
11) SEN Teacher
Email : hr_gis@gemsedu.com
21. Job Position – .NET Full Stack Developer
Company Name – Mindpool Technologies
– Should be available to join in short notice or immediate
– Prefer locally available resource in UAE
– Job Location :: Abu Dhabi
– Looking for Dot Net Fullstack developers with minimum 6+ Yrs of work experience
– Inbox relevant and interested profiles to “mano@mindpool-tech.com
22. Job Position – Marketing Executive
Company Name – Business Umbrella
Social Media & Content Creation for a repetitive company in UAE
INDUSTRY: FINANCIAL SERVICES
Requirements:
– Bachelor’s degree in Marketing, Communications, Business, or related field.
– Minimum of 5 years of experience in social media management and content creation within the financial services industry.
– Proven track record of developing and executing successful social media strategies that have positively impacted brand visibility and engagement.
– Strong understanding of financial products, services, and industry regulations.
– Certifications in social media marketing or digital marketing are a plus.
Email : shahd@business-umbrella.com
23. About Serveu Facilities Management
Discover the exciting career opportunities available in facilities management at Serveu in 2023. Join a dynamic team committed to maintaining and improving top-quality facilities. Apply today and take the first step towards a fulfilling career in facilities management at Serveu.”
Current ServeU Careers Openings
1) Supervisor Chiller Maintenance
2) Senior Chiller Technician
3) Chiller Technician
Email : HR@serveu.ae
24. Job Position – Physical Education Teacher
Company Name – Islamia English School
Teachers with Equivalency & MOE approval with a minimum of 2-year teaching experience in UAE will be considered.
A Bachelor’s degree in Physical Education or a related field from an accredited institution.
A valid teaching certification/license in Physical Education.
Minimum 2 years experience teaching Physical Education at the secondary level.
Knowledge of the British curriculum and standards.
Ability to plan and implement engaging and effective Physical Education lessons.
Strong communication and interpersonal skills to effectively interact with students, parents, and colleagues.
Ability to create a positive and inclusive learning environment for students of all abilities.
Willingness to participate in extracurricular activities such as sports teams, clubs, and events.
Familiarity with instructional technology and willingness to incorporate it into lessons.
Fluency in English, both written and spoken. Knowledge of Arabic is a plus.
For Islamia English school, Abu Dhabi for the below vacancy Should you be interested, Email : cv@islamia.ae (mention the job title in the email subject)
25. Job Position – Front End Developer
Company Name – Alpha Data Recruitment
Duration :One year extendable.

Responsibilities
Build the front-end portion of webapps and web applications create webapps using languages such as HTML, CSS, and JavaScript.
· Make updates, fix bugs, and optimize performance to enhance the user experience.
· Optimizing Applications for Speed:Ensuring that web applications load quickly is essential.
· Front-End Developers optimize code, images, and other assets to achieve maximum speed
· Designing Mobile-Based Features where applicable
· Read, understand, utilise and debug back-end API’s that drive the front-end UI.
Education and Technical qualification
· A degree in computer science, software engineering or related field.
Excellent analytical and problem-solving skills.
· 5+ Years of experience in IT.
· 2+ years of experience working in a similar role.
· 2+ years of experience working as a Developer in large-scale software projects.
Proficiency in in developing within an open-source stack; including:
· Vue 3 framework
· Utilise common components/ plugins such as Vuetify, Vue i18n etc.
· Develop custom components if needed
· Utilise Jira/ Git/ Agile development tools
· Strong interpersonal skills.
· Ability to conduct research into webapp related issues
Location : Abu Dhabi
Email : shalini@alpha.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.