Gulf Jobs live on 24.11.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Personal Driver
Job Requirements:
− Required Indian male.
− Arabic speaking.
− Must have 8 years old Dubai Driving Licence and experience.
Contact: 056-1115653
Job published on: 23rd November 2023
2. SUPERVISOR / FOREMAN
Job Requirements:
− For Steel Structure Fabrication and Installation.
− Diploma-qualified candidates would be preferred.
− Having 3-5 years of Dubai-based relevant experience.
Send CV Email: m.chalil@famcontractingllc.com
Job published on: 23rd November 2023
3. Sales Executive
Work Type: Full time
Sector: Cleaning & Security Co.
Experience: All candidates must have a minimum 3 years UAE experience.
Salary: attractive package
Send CV Email: haja@toprankeduae.com
Job published on: 23rd November 2023
4. Cleaning Supervisor
Work Type: Full time
Sector: Cleaning & Security Co.
Experience: All candidates must have a minimum 3 years of UAE experience.
Salary: attractive package
Send CV Email: haja@toprankeduae.com
Job published on: 23rd November 2023
5. MEP Company in Dubai (3 Nos.)
1) Mechanical &Electrical Engineer
2) Electrical Forman
3) Pipe Fitter Cum welder
Send CV Email: cool@deltadcs.ae
Job published on: 23rd November 2023
6. Civil Site Supervision Engineer
Work Sector: Required for a consultancy company.
Experience: having Dubai experience.
Send the updated CV to: hr.asecdxb@gmail.com
Job Published Date: 23rd November 2023
7. Heavy Driver
Work Sector: technical services company.
Role: Required for coaster bus.
Contact: 055-8360221
Job Publishing Date: 22nd November 2023
8. Indian Housemaid
Work Sector: small Indian family in Bur Dubai.
Job type: full-time(8 am to 7 pm),
Job Role: required for cleaning & cooking,
Please contact: 050-2170184
Job Publishing Date: 22nd November 2023
9. Urgently hiring Mid-Junior Level Sales Representatives for an online/e-commerce platform dealing in fresh food items. Candidates should have a proven track record of sales in UAE and global e-commerce platforms. Only UAE based candidates available for face to face interview will be considered.
Application form:
https://forms.gle/QbaPu6k8juM2KQFY7
10. Love Vibe Cafe is expanding its passionate team and searching for dynamic individuals that has a flair in the F&B scene 💗
We’re looking for:
-Marketing Specialist/Social Media Content Creator
-Supervisor
-Baristas
Think you’ve got what it takes? Love Vibe Cafe has a spot waiting just for you! Send your CV’s to careers@lovevibecafe.com with the position you’re applying for as subject 💌
11. Hi All! We are currently looking for below full-time role to join our team:
Medical Transcriptionist
Specialist OBSGYNE
Registered Nurse for Operating Theatre
Registered Nurse for Recovery
Registered Midwife
Kindy send me your updated career profile to joan.conde@kch.ae and we look forward to meet and greet you!
hashtag#medicaltranscription hashtag#obstetricsandgynecology
12. Junior Accounts Assistant | Fractal Systems
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates
Apply-Now: hr@fractal.ae
13. Senior Accountant | McDermott International, Ltd
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates
https://edsv.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/23003845/
14. Internal Auditor | SEE Holding
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates
Apply-Now: info@seeholding.com
15. Finance Reporting & Analysis Manager | HSBC United Arab Emirates
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates https://mycareer.hsbc.com/en_GB/external/PipelineDetail/Finance-Reporting-Analysis-Manager-HBME-Oman-Omani-Nationals/183352?src=JB-257546/
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
16. Accountant | Mashreq Bank
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates
Apply-Now: careers@mashreqbank.com
17. Regional Finance Controller | Savills Middle East
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates
https://savillslateralhire.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-4/brand-5/xf-4f26892548a1/candidate/so/pm/5/pl/7/opp/115-Regional-Finance-Controller-Client-Accounting/en-GB/
18. Systems Accountant | CXC EMEA
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates
https://cxcglobal.teamtailor.com/jobs/3383266-certinia-systems-accountant-finance/
19. Senior Accountant | TMF Group
A well-known and well-reputed Company based in Dubai, United Arab Emirates
https://careers.tmf-group.com/cw/en/job/569502/senior-accountant/
20. Company Name:
Servtech Technical Services LLC – Boiler Division
Table of Contents
Job Position – Walk-In-Interview: Senior Instrument Technicians
Job Details Here
Date: November 24, 2023 (Friday)
Time: 08:00 AM to 04:00 PM
Location: First Servtech Technical Services
Street No. 274/106, Al Qusais, Industrial Area No. 4 – Dubai
Diploma in Instrument & Control, 5+ years exp., UAE license required
21. Company Name:
ALYANBOU
Table of Contents
Job Position – Senior Electrical Engineer
Job Details Here
Qualifications
Bachelor in Electrical Engineering.
Minimum 7-10 years of proven work experience.
Available within UAE
Experience with Authority Regulations. villa compounds, Hotels&Resorts, Residential and Commercial Buildings.
Drop your cv to info@alyanbou.com
22. Job Position – PRO & Typist
Company Name – Green Oasis General Contracting Co
With minimum 2 years experience. UAE nationality.
Typist – Work location: Dubai
PRO – Work location – Dubai & Abdu Dhabi
Email :HR@Skelmore.com
23. Current Leens Restaurants Dubai Careers Openings
An announce new incredible opportunities to join team in Dubai and Abu Dhabi.
1) Assistant Restaurant Manager
2) Hostess
3) Waiter
-Proven experience in F&B and hospitality industry
-Available immediately and currently in the UAE
-Fluent English skills
-Passion for guest satisfaction and continuous improvement
-For Hostess application: kindly share an image with your CV without any filters being used
-For our Abu Dhabi venues: Arabic speakers preferred
Apply at careers@leens.com with the desire position on the subject line
24. Job Position – Marketing Manager
Company Name – AP&Co Hospitality Consulting
For one of clients in Dubai, that is currently running 2 very busy cafes and is opening an upscale casual dining venue by Q1 2024. The role will be responsible for the entire group strategy and execution.
Email : a@apnco.co
25. Job Position – Sales Manager
Company Name – Roberto’s Ristorante
If you have previous experience in an established F&B Group in UAE, you can speak Arabic, Mandarin, or Russian and you are ready for a new opportunity,
Email : HR@Skelmore.com
26. Job Position – Medical Transcriptionist
Company Name – AK Hospital
Location: Al Ain, UAE
Due to a high volume of applications received, we are unable to contact each applicant individually. Only shortlisted candidates will be contacted by the recruitment team
Email : career@ak-hospital.com
27. Dubai Metro Careers Openings
1) Senior Commercial Manager – Apply Here
2) Talent Acquisition Specialist – Apply Here
3) Asst Techn Airfield Civil Work Mason – Apply Here
4) Plumbing Assistant Technician – Apply Here
5) Electrical Technician- Outdoor Lighting – Apply Here
6) Air Traffic Control Officer Tower – Apply Here
7) Assistant Technician – Water Network – Apply Here
8) Air Traffic Control Officer – Apply Here
9) Simulator Pilot – Apply Here
10) Air Traffic Control Officer – Approach – Apply Here
11) Technician – Equipment – Apply Here
https://careers.serco.com/ME/viewalljobs/
28. Current Sharaf DG Careers Openings
1) Sales Manager- Cyber Security Specialist – Apply Here
2) Financial Analyst – Apply Here
3) Sales Manager – IT Infrastructure Solutions – Apply Here
4) Retail Sales Executive – Apply Here
5) Key Account Manager – Apply Here
6) Catalog and Merchandising Manager – Apply Here
7) Business Development Lead – IT Services – Apply Here
8) AV Sales Consultant – Apply Here
9) Sr. Executive Finance (Arabic Speaker) – Apply Here
10) Digital Marketing & Alliance Executive – Apply Here
11) Sales Engineer – Lighting – Apply Here
12) Back Office Operation Coordinator – Apply Here
13) Key Account Manager – Etisalat Farming – Apply Here
14) Team Leader – Financial Services – Apply Here
15) Senior Executive – Internal Audit – Apply Here
16) Call Center Team Leader – Apply Here
17) IT Support Engineer – Apply Here
18) Customer Engineer Post Sales – Apply Here
19) Key Account Manager – ICT – Apply Here
20) Junior Marketing Executive – Apply Here
21) Business Analyst – Apply Here
22) Key Account Manager – KAM – Apply Here
23) Catalog & Merchandising Manager – Apply Here
24) Ecommerce Marketing Manager – Apply Here
25) Data Analyst – Apply Here
26) Digital Marketing & Alliance Executive – Apply Here
27) Sales Executive – Financial Services – Apply Here
28) Finance Executive – Apply Here
29) Market Survey Executive – Apply Here
30) Solar O&M Document Controller – Apply Here
3) Business Development Manager – Solar O&M – Apply Here
32) Risk Manager – Apply Here
33) IT Field Engineer – Temporary – Apply Here
34) Program Manager – Apply Here
35) Assistant Manager – Finance – Apply Here
36) Personal Assistant to Chief Executive Officer – Apply Here
37) Duty Manager – Apply Here
38) Team Leader – Store – Apply Here
39) Network Security Engineer – Apply Here
40) Business Development Manager – Apply Here
41) Smart Home Sales Manager – Apply Here
42) Solar Operations & Maintenance Engineer – Apply Here
43) Solar O&M Preventive Maintenance Engineer – Apply Here
44) Store Manager : ( 5 years of Fashion brand experience)
45) Retail Sales Assistant
46) Jr. Retail Sales Assistant
https://sharafdg.zohorecruit.com/jobs/Careers/
29. Current American Gulf School Careers Openings
1) Early Years / KG Teacher
Requirements: Minimum 4 years of teaching experience in the UAE
Joining Date: January 2024
2) Primary Homeroom Teacher
Requirements: Minimum 4 years of teaching experience in the UAE
Joining Date: Immediate
3) Geography Teacher
Requirements: Minimum 4 years of teaching experience in the UAE
Joining Date: January 2024
Email : careers@ags.ae
4) IB Maths Teacher
Requirements: Minimum 4 years of teaching experience in the UAE
Joining Date: Immediate
5) English Teacher
Requirements: Minimum 4 years of teaching experience in the UAE
Joining Date: Immediate
6) Grade 4 Homeroom Teacher
Requirements: Minimum 4 years of teaching experience in the UAE
Joining Date: Immediate
Email : careers@ags.ae
30. Job Position – HSE Executive
Company Name – Sterling
Salary : Negotiable
Benefits: As per UAE LAW
Experience : 2 years in UAE is a must.
Fluency in English and Hindi is a must
Work Location : DIP, Dubai
Email: d.deon@sterling.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.