Gulf Jobs live on 25.06.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,.ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
https://bit.ly/3hw39cO

 1.Sales Executive
Work Sector: Cleaning material company
Location: Ajman
Send CV Email: gptllc2022@gmail.com
Job published on: 24th June 2024
2. MARKETING EXECUTIVES
Work Location: Required for a company in Bur Dubai.
Nationality: Indian Preferred
Benefits: Good Salary + Commission
Send CV Email: pmcuae1@outlook.com
3. Company Name: Plus Seven Contracting LLC
DUBAI
Job Positions – Plus Seven Contracting Careers
– Civil Site Engineer
– Technical Project Coordinator
– Planning Engineer
– Document Controller
Job Details Here
Qualifications and Skill Requirements:
– Minimum 5 years experience in similar role in construction industry in the UAE.
– Relevant Bachelor’s degree in Civil Engineering /Architecture attested in UAE
– Solid organization skills, including multi-tasking and time management
– Excellent communication and coordination skills, with the ability to manage multiple subcontractors and project stakeholders
– Proficiency in construction management software and CAD tools.
Send your latest CV at romario@plus7even.com; info@plus7even.com
4. MEP Engineer
Company Name: DHCN Construction LLC
Work Location: Dubai
Salary Range: 2500 – 8000 AED per month
Job Requirements:
Working knowledge of plans, prints, specifications, and schematics associated with trade.
Construction procedures and practices.
Computer literate.
Possess excellent communication and organizational skills.
Ready to join immediately.
Job Responsibilities:
Facilitate problem-solving, as may arise, between MEP Subcontractors during construction.
Validate design issues and suggest alternative solutions.
Assist in the receipt and review of MEP submittals.
Log and post all MEP changes and as-built information on field drawings.
Assist in the scoping review, budgeting, and justification of MEP change work order.
Assist in the installation of MEP work.
Direct, monitor, and control the activities of the MEP Subcontractor.
Coordinating and administrating MEP-related materials, systems, and shop drawings.
Liaison with Consultant MEP supervisory Engineers, Inspectors, and relevant staff.
Ensure that MEP Subcontractors provide and adhere to relevant Quality documentation/records.
Ensure that MEP Subcontractors adhere to Project safety regulations.
Assist in the testing and commissioning of MEP equipment.
Interview Day: Monday – Saturday 2024
Interview Time: 02:00 PM – 05:00 PM
Interview Location: Office No. 1505 DHCN Construction LLC, Palace Tower, Commercial Building, Dubai Silicon Oasis, Dubai.
Send Your CV to: hrm-pr@dhcngroup.com
Contact Person: Mr. Sherwin
Contact Details: 054-2650468
5. Civil Draftsman
Company Name: DHCN Construction LLC
Work Location: Dubai
Salary Range: 2500 – 8000 AED per month
Job Requirements:
Must be degree holder.
Minimum 1 year experienced working in UAE.
Willing to relocated in Dubai.
Ready to join immediately.
Job Responsibilities:
Create drawings for construction projects.
Draw topographical and relief maps to aid construction workers and architects.
Create visual guidelines for construction purposes.
Draft technical details.
Specify dimensions, materials, and procedures.
Draw in minute details of structures.
Design the parts of a machine.
Determine the numbers and kinds of fasteners needed to assemble the machine.
Consult technical handbooks and tables while in drafting phase.
Use Computer Aided Design and Drafting systems to prepare drawings.
Create and store drawings electronically.
Program drawings into automated manufacturing systems.
Prepare variations of design.
Explain concepts to construction workers.
Prepare engineering drawings that detail plans and specifications.
Develop wiring and layout diagrams used by workers who erect, install, and repair electrical equipment and wiring.
Prepare drawings and topographical relief maps to be used in highways, bridges, pipelines, flood-control projects, and water and sewage systems.
Create designs used in the layout, construction, and operation of oil and gas fields, refineries, chemical plants, and process piping systems.
Prepare drawings showing the detail and method of assembly of machinery and mechanical devices.
Interview Day: Monday – Saturday 2024
Interview Time: 02:00 PM – 05:00 PM
Interview Location: Office No. 1505 DHCN Construction LLC, Palace Tower, Commercial Building, Dubai Silicon Oasis, Dubai.
Send Your CV to: hrm-pr@dhcngroup.com
Contact Person: Mr. Sherwin
Contact Details: 054-2650468
6. Accountant (Indian Nationals)
Company Name: Velocity Limousine LLC
Work Location: Dubai
Salary Range: 3000 – 6000 AED per month
Job Requirements:
Nationality Should be Indian.
Minimum of 1 year of experience working as an accountant in Dubai.
Proficiency in using Tally.
Interview Date: Monday – Saturday 2024
Interview Time: 11:00 AM – 06:00 PM
Interview Location: Velocity Limousine LLC, Office # 2908, Al Salam Tower, Dubai Media City, Dubai.
7. Data Entry Operator
Company Name: Blue Iris Software Trading LLC
Industry: iGaming (Online Casino Games & Betting)
Work Location: Dubai
Working Days: 6 Days a Week (Rotational Basis, Both Day & Night Shifts)
Salary Range: 2500 – 2800 AED per month
Job Requirements:
Previous experience in a data entry role.
Knowledge of the iGaming industry.
Excellent communication skills in Hindi and English.
High attention to detail and accuracy.
Basic computer skills and familiarity with data entry software.
Ability to work both day and night shifts on a rotational basis.
Strong organizational and time management skills.
Ability to work independently and as part of a team.
Job Responsibilities:
Accurately enter and update data into our systems.
Verify data for accuracy and completeness.
Maintain confidentiality and security of company information.
Prepare and sort documents for data entry.
Resolve discrepancies in information and obtain further information for incomplete documents.
Respond to information requests from authorized members.
Adhere to data integrity and security policies.
Benefits:
Employment visa
Health insurance
30 annual paid leaves with air return tickets
On-duty meals
Interview Day: Monday – Saturday 2024
Interview Time: 11:00 AM – 04:00 PM
Interview Location: Kings Tower C11, Al Warsan 4, International City Phase 2, Dubai.
Location Map: https://maps.app.goo.gl/W9cLvkW9m4L34Ybs7
Documents Required: Please bring your updated CV, original passport/Emirates ID, and any relevant certificates.
8. Furniture Finisher/Painter
Company Name: Best Moments Events LLC
Work Location: Dubai
Salary Range: 2000 – 3000 AED per month
Working Hours: 40-50 a week
Job Responsibilities:
Polishing wood and apply decorative or protective coats of materials such as paints, enamel, varnish, lacquer, etc. on pieces of furniture, mirror, fixtures and other types of wood work.
Ensuring that the wooden object gets the desired shade and color.
Interview Day: Monday to Friday 2024
Interview Time: 10:00 AM – 05:00 PM
Interview Location: FAB Properties Gate No. 1, Warehouse FF 8, Dubai Investment Park 1, Dubai.
9. A landscaping company in UAE is currently recruiting for the below vacancies:
– MEP Draftsman
– QA/QC Engineer
– Quantity Surveyor
– Landscape Architect
– Document Controller
Candidates should be based in UAE and available to join immediately.
Only candidates with relevant experience in the field will be contacted.
Applicants can send their resume to: Hr@phoenician-uae.com
10. Required Project Engineer – Civil [Project Location – Dubai, UAE]
Candidates having 7+ years experience handing high rise building construction projects, Candidates currently available in UAE shall apply. CVs shall be forwarded to crhr.resume@gmail.com
11. Urgent! Seeking experienced professionals to join our team for an ADNOC PMC project. If you have expertise in FEED and Offshore projects, we want to hear from you!
Opportunities available for the following roles:
– Senior Engineer, Process
– Lead Engineer, Planning
– Senior Engineer, Piping
– Commissioning Specialist
– Commissioning Engineer, Pipeline
– Lead Installation Engineer (Pipeline)
– Superintendent, Pipeline
Interested candidates, please forward your updated CV to Honeyleen.Papacruz@kentplc.com. Let’s work together to make a difference in this exciting project!
12. URGENT HIRING!
We are seeking a highly skilled and experienced Civil Engineer to join our team. The ideal candidate should possess a minimum of 3 to 5 years of experience in the UAE building construction industry and having an experience contructing a high-rise building.
Responsibilities:
-Develop project plans, schedules, and budgets in collaboration with project managers.
-Supervise and execute works at site
-Coordinate and communicate with various stakeholders to ensure project milestones are met.
-Can handle technical issues and challenges promptly to ensure smooth project progression
Qualifications:
-Bachelor’s degree in civil engineering.
-Minimum of 3 years of experience in building construction in the UAE.
– A total of 3 to 5 years of overall experience in civil engineering.
– Proven track record of successful project management and execution.
– Strong technical capabilities and familiarity with construction industry software/tools.
– Excellent leadership and communication skills.
– Ability to work under pressure and meet tight deadlines.
Salary: AED 6k
Send CV to chinajiangsudubai@gmail.com
13. Job Career in Jood Hotel Apartments (3 Nos.)
1) Assistant DOSM
2) Director of Sales & Marketing
3) Sales Manager

Hotel: Jood Hotel Apartments
Location: Dubai
Qualification: Degree/Diploma holders (relevant )
Experience: Hotel industry experience is a must
Send CV Email: hr@choithrams.com
14. URGENT HIRING!
1. Senior Architect Engineer
*Minimum 08-15 years of experience in construction field
*Should be locally available in (UAE)
*Any nationality
*Immediate joiners can apply.
*Salary and benefits will be commensurate with experience.
Interested candidates can share your cv to safir@shafar.ae, please mention position in the subject line.
15. We are Hiring !!!
Accountants for our below mentioned Factories.
– Aluminum Factory
-Steel Factory
-Modular Factory
-Ready-mix
– Joinery Factory
Candidates must have the same industrial experience as above.
Please share your CV to hr@gardinia.ae and mention the position and particular industry in the subject line.
16. URGENT HIRING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
We are looking candidate for the below position-
1. QA/QC Inspector
*Minimum 03-08 years of experience in the relevant construction field
*Should be locally available in (UAE)
*Immediate joiners only can apply.
*Salary and benefits will be commensurate with experience.
Interested candidates can share your cv to safir@shafar.ae, please mention position in the subject line.
17. We are Hiring!
DAR Engineering, a leading design and
construction management firm, is expanding our team in Saudi Arabia. We’re currently
hiring for the following key positions:
Senior Engineering Interior/Fitout
Planning Manager
Planning Engineering
Site Engineer Interior/Fitout
Senior Engineer (T)
To apply, please send your detailed CV to
careers@dar-engineering.com.
Don’t miss this exciting opportunity to be part
of our dynamic team. Apply
18. YAEMCO LLC
We urgently require experienced FM Engineer (ELECTRICAL ENGINEER) with a minimum of 2 years of experience in UAE. The engineer must have experience in the fire alarm & firefighting field.
Kindly share the CV to yaemcocareer@gmail.com
19. Al Shamnadi Construction LLC
URGENT HIRING! DUBAI UAE
QS ENGINEER – QS/2024
Responsibilities include but not limited to the following:
Reviewing construction plans and preparing quantity requirements.
Scrutinizing maintenance and material costs, as well as contracts to ensure the best deals.
Liaising with site managers, clients, contractors, and subcontractors.
Preparing reports, analyses, contracts, budgets, risk assessment, and other documents.
Advising managers and clients on improvements and new strategies.
Keeping track of materials and ordering more when required.
Documenting any changes in design and updating budgets.
Establishing and maintaining professional relationships with external and internal stakeholders.
Traveling from the office to various sites as required.
Requirements:
Diploma in Civil Engineering or Bachelor’s Degree in relevant field from an accredited university/institution.
Construction estimating or finance experienced is advantageous.
Strong analytical and critical thinking skills.
Sound knowledge of construction.
Excellent negotiating and interpersonal skills.
Ability to organize, plan, and strategic.
Great networking abilities.
Strong understanding of UAE construction regulations and market dynamics.
Should be able to join IMMEDIATELY
Send your resume at info@alshamandigroup.com
20. OC HOME I Store InCharge I Visual Merchandisers I Carpenters
Location
Abu Dhabi, United Arab Emirates
https://forcedjob.com/job/oc-hom

21.JOIN OUR TEAM

Electrical Engineer

REQUIREMENTS
* 2+ years experience in UAE
* UAE driving license preffered

Send your resume to job.alasheaa@gmail.com

22.ചോയ്ത്രംസ് ഹൈപ്പർമാർകെറ്റിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

▪️ശമ്പളം – ഉയർന്ന സാലറി പാക്കേജ്
▪️താമസം, ഭക്ഷണം ഉണ്ട്
▪️വിസിറ്റ് ൽ ഉള്ളവർക്കു അവസരം

* Account Manager
* Sales Supervisor
* Account Sales Representative
* Van Sales Representative

⭕APPLY NOW⭕
https://www.notebookpot.com/2024/06/choithrams-group-dubai-hiring-now-2024.html

23.Typist Vacancy
അജ്മാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടൈപ്പിംഗ്‌ സെന്ററിലേക്ക് വിസ, എമിഗ്രേഷൻ, ദമാൻ മറ്റു വർക്കുകൾ അറബി ഇംഗ്ളീഷ് ട്രാൻഷിലേഷൻ തുടങ്ങി ഏല്ലാവർക്കുകളും അറിയുന്ന സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക.

Whtsp Only
+971529781698

24.Latest 🇦🇪 Vacancy

👉 Shawarma Maker
0558408986

👉 Restaurant Cashier
hrziyan1@gmail.com

👉 Car&Bus Ac Technician
+918883808880

25.അജ്‌മാൻ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ

▪️ഇന്റർവ്യൂ തീയതി – ജൂൺ 27
▪️സമയം – 9AM -2PM

👉🏻ഇന്റർവ്യൂ ലൊക്കേഷൻ, ഒഴിവുകൾ, മെയിൽ എല്ലാം വെബ്സൈറ്റ് ൽ ലഭ്യമാണ്

⭕APPLY NOW⭕
https://www.notebookpot.com/2024/06/ajman-american-private-school-job-fair.html

26.Latest 🇦🇪 Vacancy

അബുദാബിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ & കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോറിലേക്ക് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ (Tiktok, Instagram… etc) ജോബിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. (Male/Female) താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
0509943262

27.HIRING! Join our team!

OPEN POSITIONS:
👉 BIKE DRIVER-3 NO
👉 COOK-1 NO

WHATS APP NO
+971 56 4420626

28.UAE BAKERY DRIVER
UAE DRIVING LICENCE IS REQUIRED
028775317
Email:Ruwaisbakery@gmail.com
+971505450489

29.Urgently need
🚘 Sales Man experience in auto spares parts especially (American spec)

Contact: +971 56 770 2636

30.Hiring for Adnoc approved Civil Engineers
Location: Abu Dhabi
Requirements:
Bachelors Degree in civil.
Minimum 5 years work experience in UAE
share cv to hr@unitekuae.com

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ അഡ്മിനോ ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.