Gulf Jobs live on 27.11.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ   ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Company Name:
Orion Contracting Company LLC
Table of Contents
Job Position – Hiring Sr. Civil planning Engineer
Job Details Here
Minimum 4 years Experience in same position in UAE.
Strong Communication Skills, both verbal and written
Experience in Project Control and project management
Bachelor’s degree in civil Engineering
Expert with Primavera P6
Computer skills in Microsoft Office and project management software
techniques.
Aware of Authorities and EOT procedures
Able to join immediately.
Arabic language speaker is advantage but not a must.
Salary: 7,000 AED – 10,000 AED
Please send your CV to : hr@orioncc.com
2. Company Name:
LAITH ELECTROMECHANICAL
Table of Contents
Job Positions – Laith Electromachanical Careers
ELV Engineer
Site Engineer
Project Engineer
Planning Engineer
Job Details Here
Email the resume : careers@laithllc.com
3. Company Name:
SIMI CONTRACTING LLC
Table of Contents
Job Positions – SIMI Contracting LLC Careers
Sr. Planning Engineer – 1 no
Planning engineer – 2 nos
Site engineer – 5 nos
Project engineer – 2 nos
Quantity surveyor – 2 nos
Draughtsman – 3 nos
Office Engineer – 2 nos
Chief Finance Officer
Contracts Manager
Estimator – Infra
Technical Engineer
Foreman
Senior Draughtsman
QA/QC Engineer
Project Managers – 2 nos
Job Details Here
Email the resume : careers@simicontraction.com
4. Le Meriden Careers
Hotel Name: Le Meriden
List Of Vacancies:
Commis 2
Demi Chef de Partie
General Mechanic
Whatever Whenever Agent
Electrician
Hotel Cleanliness Expert
Carpenter
Commis 3 – Latest Recipe Kitchen
Material Manager – Food & Beverage
https://jobs.marriott.com/marriott/jobs?location=Dubai,%20United%20Arab%20Emirates&page=1&stretch=10&stretchUnit=MILES&woe=7
5. Workshop Technician, Maersk, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://jobsearch.maersk.com/jobposting/index.html?id=TR-326543
6. Senior Investment Manager, Chalhoub Group, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://careers.chalhoubgroup.com/jobs/3392118-senior-investment-manager?ittk=A6XWQZUVLU
7. Data Network Engineer, Al-Futtaim Engineering & Technologies, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.afuturewithus.com/job/Data-Network-Engineer-I-Real-Estate-I-Al-Futtaim-Technologies/1009290401/
8. Learning Support Specialist – Maths, Sharjah English School, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://www.tes.com/jobs/vacancy/learning-support-specialist-maths-united-arab-emirates-1955203
9. Junior Product & Technical Trainer, GP Strategies, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
https://gpstrategies.referrals.selectminds.com/jobs/junior-product-technical-trainer-5456
10. Job Position – Consultant Office
Company Name – DEC Dynamic Studio
– Electrical Draft man is required for one month (full time).
– Dubai Experience is must.
– Candidate shall join immediately.
Email : m.hammouda@decdynamicstudio.com
11. Current China Petroleum Corporation (CPECC) Careers Openings
1) QA/QC Manager
2) Lead Project Control
3) Welding Engineer
4) Sr. Planning Engineer
5) Sr. QA/QC Engineer
Email : anisha.nahas@cpecc.ae
12. Job Position – Medical Coders
Company Name – Accumed
Hiring qualified individuals to join team
Medical Coders-Inpatient with a background in DRG/FFS.
Medical Coders-Outpatient
Location: Northern Emirates UAE
Email : Isharba@accumed.ae
13. Current Evero Careers Openings
For a construction company in Dubai.
1) Storekeeper
2) Procurement/Purchase Officer
3) Senior Accountant
4) Tower crane operator
5) Site Supervisor – Joinery
Requirements – Must have UAE experience in the same role with construction background. Should be available in UAE.
Email : sc@evero.ae with subject of email as your preferred job title.
14.Job Position – Accountant
Company Name – ZOR Restaurant & Lounge
Hiring for a Senior/ Junior Accountant with strong F&B industry experience to oversee the day-to-day financial operations of the company, including general ledger, accounts payable, accounts receivable, contracts, MIS, cash flow management, budgeting, financial statement preparation, taxation, etc.
Email : careers@zor.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
15. Job Position – Service Manager
Company Name – HRM Solutions
MICE – Dubai for a leading Events & Conferences company.
To lead all aspects of operations independently as per the clients standards and managing the event including set up, service delivery and post event closure.
Prior or current experience in UAE is mandatory and must be currently residing in UAE
Sal: AED 13000 per month all inclusive , single benefits
Email : shoble@hrmsol.com
WA +971508864387 with subject as Service Manager – MICE
16. Job Position – Onboarding Officer
Company Name – Abu Dhabi Aviation
Who will be dedicated to ensure a positive onboarding experience that welcomes our new employees.
Email : careers@ada.ae and use the appropriate position code in the subject line.
17. Job Position – Accountant
Company Name – Mobi King Fzco
For Dubai Office
Salary : 2500 to 3000
Candidates only available in UAE need to apply
Email : info@mobikingfzco.com
18. Job Position – Administration Assistant
Company Name – Canadian Specialist Hospital
Key Responsibilities:
-Provide administrative support to the hospital’s management team
-Assist with scheduling and coordinating appointments
-Handle phone calls and inquiries with professionalism
-Maintain accurate records and documentation
Qualifications:
– Previous experience in administration is a plus
– Proficient in Microsoft Office Suite
– Strong communication skills
– Ability to multitask and prioritize tasks effectively
Location: Dubai
Email : careers@csh.ae with the subject line “Administration Assistant Position.”
19. Job Position – Sales Executive
Company Name – Palladium Group
Applicants should be bilingual (Russian and English)
Email : hr@palladiumgroup.ae
20. Job Position – Procurement Executive
Company Name – DHC Group
Experience: 3-5 years in sourcing industrial components.
Location: Ajman, UAE
Salary: Upto AED 6000/ month
Should have good experience in these products DC Motor, Gear Motor, Warm Gear Box, Profile Cylinder etc.
RESPONSIBILITIES:
• Supplier Management:
• Identify and manage relationships with component suppliers.
• Negotiate favorable terms and conditions.
• Sourcing:
• Conduct market research for quality suppliers.
• Ensure sourced components meet technical and quality standards.
• Procurement Operations:
• Oversee end-to-end procurement processes.
• Collaborate with internal stakeholders for requirements.
• Cost Management:
• Optimize costs while maintaining quality.
• Implement cost-effective procurement strategies.
REQUIREMENTS:
• Bachelor’s degree in Business or related field.
• Proven 3-5 years of experience in sourcing industrial components.
• Strong negotiation and communication skills.
• Familiarity with industry regulations and compliance.
• Proficient in procurement software and Microsoft Office Suite.
Email : contact@dhcgroup.ae
21. Job Position – Technical Support Engineer
Company Name – Al Barakah
For Wireless Networks
Location: Abu Dhabi, UAE
Nationality: Any
Gender: Male
Working Hours/Day: 8 hours per day/6 days a week
Qualification:
– Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or a related field (or equivalent experience).
– Strong understanding of wireless networking concepts, including Wi-Fi standards, frequency bands, modulation techniques, and security protocols.
– Proficiency in network troubleshooting tools and methodologies.
– Excellent communication skills, both written and verbal, with a customer-focused approach.
– Experience with network monitoring tools and diagnostic utilities.
– Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.
– Relevant certifications (e.g., Cisco CCNA, CompTIA Network+, CWNP) are a plus.
– Prior experience in technical support or network engineering is preferred.
Experience:
– Minimum of 2 years of experience in similar role and or IT support with networking hand on experience is required.
Job Type: Full-time
Salary: AED 3,500 – 4,500 per month
Food, Accommodation, Transportation & Laundry Company Provided.
Language:
English (Required)
Hindi, Arabic will be an added advantage.
Shift availability:
Day Shift (Required)
Night Shift (Required)
Email: careers@albarakah.ae
22. Hilti Emirates Construction
Dubai
Hilti is a global leader in providing technology-leading products, systems and services to the worldwide construction industry. Our success is driven by distinction, defying convention and powering some of the world’s most ambitious feats of engineering for our customers. We are proud to be consistently ranked among the world’s best places to work including the Sunday Times 100 Best Companies to Work For (2017) The World’s Best Multinational Workplaces (2017) and 7th place in the Best Multinational Workplaces category in Europe (2017). These awards are a testament to our investment in our people and culture.
Current Hilti Emirates Careers Openings
1) Account Manager – Abu Dhabi – Apply Here
2) Head of Spare Parts Supply – Apply Here
3) Design Engineer Graduate Program – Apply Here
4) Social Media Specialist – Apply Here
5) International Business Developer – Energy – Apply Here
6) Finance Graduate Development Program – Apply Here
https://careers.hilti.group/en-us/jobs/
23. Accountant cum Billing
Females Only (3 Nos)
2500-3000 AED, Visa, Accommodation Allowance, Travel Allowance & Other Allowances
Home country experience can apply.
Location : Dubai
Any Nationality
Good English proficient & knowledge in Tally/Zoho
Pls contact or Sent CV to : 0585977570
24. Al ഐനിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലിലേക് വൈറ്റെർ, all റൗണ്ടർ ആവിശ്യവുമുണ്ട്
Contact watsup :0561778322
25. അജ്മാനിൽ പുതുതായി ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോകുന്ന കഫതീരിയിലേക്ക് ബർഗർ। സാൻവിച്ച്।ജ്യൂസ് മേക്കർ ആവശ്യമുണ്ട് .
Contact: +971 56 113 0366
26. ദുബായ് റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക്‌ ഒരു പൊറോട്ട മേക്കർ ആവിശ്യമുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പറിലേക് whatsup ചെയ്യുക 0523990609,+971 50 303 6592
27. Dubai,Deira
ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റർനെറ്റിൻലേക്കു മലയാളി കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. നാടൻ രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയണം, സ്വന്തം വിസയുള്ളവര്ക്ക് മുന്‍ഗണന ..എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിലവാരത്തിനന്സരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്.. താല്പര്യമുള്ളവർ 97152 750 6 150 നമ്പറിൽ Resume അയക്കുക, കുക്കിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കുടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.. ഡിസംബർ 1 മുതൽ ജോലിക്കു വരാൻ കഴിയുന്നവർ എത്രയും പെട്ടന്ന് ബന്ധപെടുക,,Posted 23 11 23
28. Company Name: Juma Al Majid Holding Group
DUBAI
Job Positions – Juma Al Majid Holding Group Careers
Machanical Engineer
Emiration Coordinator
Public Relation Officer
Job Details Here
Email the resume : careers@al-majid.com
29. Company Name: APCC INTERNATIONAL
DUBAI
Job Positions – APCC International Careers
QA/QC Manager
Estimation Engineer
Job Details Here
Send your cv to : apcc@apcc.me
30. Company Name: Q Communications
DUBAI
Job Position – People & Culture Manager
Job Details Here
Apply Here: https://lnkd.in/dHU86znF
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.