Gulf Jobs live on 29.10.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കമ്പനിയിൽ പുതിയ ഒഴിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു
☸️ നേരിട്ടുള്ള നിയമനം / യാതൊരു വിധ ചാർജും ഈ ജോലിക്കില്ല
⭕️ഒഴിവുകൾ⭕️
▪️Purchasing Clerk
▪️Receiver
▪️Floor Supervisior
👉നല്ല ശമ്പളം പാക്കജ്, മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ
Send cv to hrad@gateshospitality.com ( Gates Hospitality Job)
2. Company Name: Rock & Up Joinery
DUBAI
Job Position – Personal Assistant
Job Details Here
Qualifications:
1. Bachelor’s degree preferred.
2. Experience as a Personal Assistant to senior executives or CEOs is an advantage.
3. Exceptional organizational and time management skills.
4. Strong written and verbal communication skills.
5. High level of discretion and ability to handle sensitive information.
6. Proficiency in MS Office and other relevant software.
7. Ability to work independently and under pressure.
8. Preferably Filipino Nationality. (Female)
How to Apply:
Interested candidates are invited to submit their CVs to: info@rockandup.com / humanresource@rockandup.com using the email subject line “Personal Assistant.”
3. Company Name: Kaizen Architects & Engineers
DUBAI
Job Position – Project Coordinator
Qualifications:
-At least 3-5 years UAE experienced.
-Preferred who can join immediately.
-Hands on
-Good knowledge on Architectural/Structural/MEP coordinations & Draft Works.
-Strong AutoCAD experience.
-Good communication skills
-Well organized.
Kindly submit your CV to hr@kae.ae
4. Company Name: Feels
DUBAI
Job Positions – Feels Careers
• Supervisors
• Juicers
• Runner
• Waiter
• Commis
• Barista
Job Details Here
Email the resume : careers@saddledubai.com
5. Company Name: Vinhar HR Consultants
DUBAI
Job Position – Vinhar HR Consultants Careers
• HR
• Accountant
• Admin Assistant
• Driver
• Protection Engineer
• Testing & Commissioning Engineer
Please send your CV at Email: info@gmail.com
Call & WhatsApp: 0303-7770059
6. Company Name: Fundamental Hospitality.
DUBAI
Job Positions – Fundamental Hospitality Careers
1. VIP Waitress
2. Head Waiter
3. Hostess
4. Bartender
5. General Manager
6. Chef De Partie
7. Demi Chef De Partie
8. Sous Chef
9. Pastry Commis
10. Kitchen Staff
11. Restaurant Gendral Manager
12. Wok Chef
13. Runner
Please send your resume to careers@fundamentalhospitality.com
*Please note that ONLY selected candidates will be contacted
WEBSITE – https://fundamentalhospitality.com/
7. Job Position – Bedashing Beauty Careers Jobs Vacancies
Grooming Specialist
Receptionist
Eye Lash Technician
Graphic Designer
Female Content Creator
Massage/Facial Trainer
Content Creator
Hair Stylist
Saloon Supervisors
HR Admin
Job Details Here
Share your CV to:
📧 careers@bedashingbeauty.com
📞 +971 55 484 3083 (WhatsApp)
Candidates who are currently in UAE are preferred.
Position: Grooming Specialist
Experience: Minimum 2 years
Gender: Female Applicant Only (Ladies Saloon)
Location: Taif Mall, Fujairah
8. Company Name: RNY Contracting & Interiors
DUBAI
Job Position – RNY Contracting & Interiors Careers
1. MEP Project Engineer – Interior fitout.
Mechanical background preferred.
Experience atleast 3yrs in UAE
2. Interior Fitout supervisor
Experience atleast 3yrs in UAE
Job Details Here
Email the resume : eng@rnycontracting.com
WEBSITE – https://rnycontracting.com/
9. Company Name: ALABBAR ENTERPRISES
DUBAI
Job Position – Sales Associate
Email the resume : info@aaent.me
WEBSITE – https://www.alabbarenterprises.com/
10. Company Name: DEC Dynamic Design Studio
ABUDHABI
Job Positions – DEC Dynamic Design Studio Careers
• Civil Inspectors
• Finishing Inspectors
• Mechanical Inspectors
• Electrical Inspectors
• Document Controllers
• Sr. Planning Engineers
• Sr. Accountants
• Accountants
Job Details Here
Kindly send your CV to hr@decdynamicstudio.com with the below subject format:
Name_Designation_Availability
WEBSITE – https://decdynamicstudio.com/
11. Company Name: Emirates National Facilities Management LLC
DUBAI
Job Positions – Emirates National Facilities Management LLC Careers
• Team Leaders
• Office Boys
• CAFM Operator
• Supervisor Soft Services
• Painter
• Mason
• Carpenter
• HVAC Team Leader
• Male Cleaner
• Female Cleaner
• MEP / Facilities Supervisor
• Carpenter (Gypsum & False Ceiling work)
Email the resume : hr@emiratesnfm.ae
12. Company Name: Campion International
DUBAI
Job Positions – Campion international Careers
Nurses
ABA Therapist
Sped Teachers
Caregivers
Job Details Here
Email the resume : info@campionusa.io
WEBSITE – https://campionusa.io/contact-us/
13. Company Name: Lifeline TPA
SHARJAH
Job Positions – Life Line Careers
• Doctors
• RCM Assistant
• Receptionist
Job Details Here
Email the resume : careers@lifelinetpa.com
14. Job Position – Custom Clerk & Documentation
Company Name – Sinotrans
The candidate must have experience in Dubai customs, preparation of documentation, Emirsal 2, Good in excel and knowledge in logistic operation
Email : hossainanwar@sinotrans.com
15. Accountant
− Required to work in Musaffah (Daily, Part-time).
Send CV Email: uae121971@gmail.com
Job published on: 27th October 2023
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
16. PROJECT MANAGER for Pipeline Project
Job Details:
− Having experience in Flow Line replacement, Hydro Testing Projects & its associated works under ADNOC ONSHORE
Send CV Email: alashfaq.habshan@alashfaq.com
Job published on: 27th October 2023
17. Driver (English speaking)
license: UAE manual license is a must
Knowledge: computer knowledge
Contact: 050-6341051
Job Publishing Date: 27th October 2023
18. Driver
Job Requirements:
− Experience in Dubai & Abu Dhabi roads, in luxury cars.
− Required for a VIP Emirati family.
− Good salary and visa provided.
Contact: 050-2322523
Send CV Email: jake_ib900@hotmail.com
Job published on: 27th October 2023
19. Khansaheb Facilities Management (4 Nos.)
1) Labour
2) Pipe Fitter
3) Steel Fixer
4) Mason
Location: Dubai
Jobs Requirements:
− least 5 years of Roads & Infrastructure experience
− Max age up to 40 years
Interview Date & Location
Date: 29th October 2023 – Sunday
Timing: 07:00 AM – 10:00 AM
Location: 64th Street,
Khansaheb – Plant & Transport Office,
Jebel Ali Industrial Area 1, Dubai.
20. Carpenter (Shuttering & Formwork)
Location: Dubai
Jobs Requirements:
− least 5 years of Roads & Infrastructure experience
− Max age up to 40 years
Interview Date & Location
Date: 29th October 2023 – Sunday
Timing: 07:00 AM – 10:00 AM
Location: 64th Street,
Khansaheb – Plant & Transport Office,
Jebel Ali Industrial Area 1, Dubai.
Document Controller
21. Company Name: Cityland Group
DUBAI
Job Position – Human Resource Manager
Qualifications
• Bachelors degree in HR Management or a relative field.
• Proven Experience in HR Management; minimum 10 yrs in similar position in the UAE.
• Strong knowledge of employment laws and regulations
• Excellent interpersonal and communication skills – both in Arabic and English
• Strong Organizational and Problem-Solving skills.
Send CV at hrgroup@cityland.com
WEBSITE – https://www.cityland.com/
22. Company Name: Buset Contracting, LLC
DUBAI
Job Positions – Buset Contracting Careers
1) Site Engineer
2) Jr. Quantity Surveyor
3) Civil Draughtsman
Job Details Here
Please share CV to himesh@buset.ae
WEBSITE – https://www.buset.ae/
23. Company Name: Moorfields
DUBAI
Job Position – Moorfields Eye Hospital Careers
Job Details Here
Email the resume : careers@moorfieldseyehospital.com
24. We are hiring!
Required Autocad draftsmen in the following disciplines:
1. MEP Coordination
2. Electrical
3. Plumbing
4. HVAC
5. Infrastructure Utilities
Candidates having 3-5 years UAE experience in the relevant field can forward CVs to info@blem.ae
25. Company Name: BKA Facilities Management
DUBAI
Job Positions – BKA Facilities Management Careers
HVAC Technician
Electrician
Plumbers

Multi Technicians
Job Details Here
Email the resume : careers@bkafm.com
WEBSITE – https://www.bkafm.com/
26. Company Name: Al Ghurair International Exchange
DUBAI
Job Positions – Al Ghurair International Exchange Careers
• Cashier
• Supervisor
• Sales Executive
Email the resume : Careers@algiex.ae
27. Company Name: NPCC
DUBAI
Job Position – NPCC Careers
Job Details Here
Email the resume : info@npcc.ae
WEBSITE – https://www.npcc.ae/npccweb/mainPage/main.html
28. Company Name: Ramee Dream
Job Position – Italian Chef
Job Details Here
Email the resume : careers@rameedream.com
WEBSITE – https://careers@rameedream.com/
29. Company Name: CENTRAL HOTELS
DUBAI
Job Positions
01. RESERVATION AGENT
02. INCOME AUDITOR (WITH HOTEL EXPERIENCE)
03. Guest Service Agent
04. Operation Manager
05. Finance Manager
06. Tax Accountant
07. Sales Executive
08. Gendral Accountant
09. Night Auditor
10. Sales Coordinator
11. Painter Cum Polisher
12. Sous Chef
13. Waitress
Please send your CV to the below email:
Hr.fc@central-hotels.com
30. Company Name: Emirates Stallions Group
ABUDHABI
Job Positions – ESG Careers
• Senior Planning Engineer
• Quantity Surveyor
• Site Engineer
• Site Supervisor
• Site Foreman
Interested candidates with minimum 5 years experience in Interior Fit out company may send CVs to
recruitment@esguae.com
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.