Gulf Jobs live on 01.03.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Sales & Marketing Executive
Sector: Required for an established trading group in Dubai.
Experience: Minimum 5 years or more experience in ferrous and non-ferrous metals in UAE (all Emirates)
Benefits: Salary and commission
Mobile: 054-3486852
Send CV Email: sales@mkpglobalgroup.com
Job published on: 28th February 2024
2. Mechanical Engineer
Job Requirements:
− Minimum 2 years experience.
− Fully conversant with HVAC ducting and Fire Protection coating.
− Should have a thorough knowledge of duct fabrication standards.
Send CV Email: recruitmentdxb20@gmail.com
Job published on: 28th February 2024
3. Lab Chemist
Experience: 3-5 years of experience in lubricants and grease.
Knowledge: knowledge in chemical & physical analyses, fuel products characterization/test methods, blending, formulation etc.
Please contact: 055-4767177 or
Send CV Email: albaraqlubricant@gmailcom
Job Publishing Date: 21st February 2024
4. Room Attendants
Company: Farnek Services LLC
Work Location: Dubai
Job Type: Full time
Experience: Minimum 3-4 years of similar experience.
Visa: Visit visa and canceled visa preferred.
Interview Date & Location
Date: 2nd March 2024
Timing: 09:00 AM – 11:00 am
Location:
Farnek Head Office,
Farnek Building, Al Quoz, Dubai. (Behind Al Khail Mall)
5. Kitchen/Laundry Technician
Company: Farnek Services LLC
Work Location: Dubai
Job Type: Full time
Experience: Minimum 3-4 years of similar experience.
Visa: Visit visa and canceled visa preferred.
Interview Date & Location
Date: 2nd March 2024
Timing: 09:00 AM – 11:00 am
Location:
Farnek Head Office,
Farnek Building, Al Quoz, Dubai. (Behind Al Khail Mall)
6. BMS Operator
Company: Farnek Services LLC
Work Location: Dubai
Job Type: Full time
Experience: Minimum 3-4 years of similar experience.
Visa: Visit visa and canceled visa preferred.
Interview Date & Location
Date: 2nd March 2024
Timing: 09:00 AM – 11:00 am
Location:
Farnek Head Office,
Farnek Building, Al Quoz, Dubai. (Behind Al Khail Mall)
7. Regional Care Education Expert , Sephora, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
NOTE: ATS-compliant CV is MANDATORY!
https://jobs.sephora.com/MiddleEast/job/DUBAI-Regional-Care-Education-Expert/970316055/?feedId=195900&utm_source=Indeed
8. Account Management Associate, Careem, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
NOTE: ATS-compliant CV is MANDATORY!
https://boards.greenhouse.io/careem/jobs/7089878002?gh_jid=7089878002
9. Marketing Specialist, Thomson Reuters, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
NOTE: ATS-compliant CV is MANDATORY!
https://careers.thomsonreuters.com/us/en/job/THTTRUUSJREQ176434EXTERNALENUS/Marketing-Specialist?utm_source=indeed&utm_medium=phenom-feeds
10. E-Commerce Manager, Sun & Sand Sports, GMG, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
NOTE: ATS-compliant CV is MANDATORY!
https://careers.gmg.com/jobs/3657932-e-commerce-manager?ittk=LOGS3LR3GO
11. Talent Manager (Staffing/ Resource Management), Oliver Wyman, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
NOTE: ATS-compliant CV is MANDATORY!
https://www.efinancialcareers.ie/jobs-United_Arab_Emirates-Dubai-Talent_Manager_Staffing_Resource_Management_-_Dubai_or_Riyadh.id20765442
12. Associate Partner-Private office, Knight Frank, Dubai, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
NOTE: ATS-compliant CV is MANDATORY!
https://jobs.knightfrank.com/job/Dubai-Associate-Partner-Private-office/1040570401/
13. Pursuit Manager, Wood, Abu Dhabi, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
NOTE: ATS-compliant CV is MANDATORY!
https://ehif.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/4478
14. Direct Materials Procurement Manager, Savola, UAE
DETAILS TO REGISTER FOR THIS JOB:
NOTE: ATS-compliant CV is MANDATORY!
https://fa-ewxl-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1001/job/10155
15. Job Position – Civil Draftsman
Company Name – SAR Engineering
Job Requirements:
-Minimum 04-08 years of experience in the relevant field.
-Should be locally available in (IJAE) and ready for an Immediate join.
-Salary and benefits will be commensurate with experience.
Email : safir@shafar.ae Mention the position in the subject line.
16. Job Position – Production Engineer
Company Name – Kinz Group
For client(manufacturer of Instrumentation and Process Control Equipment’s)
Prefer : Candidates with visit visa.
No.of position : 1
Salary : AED 3500-4000(All inclusive)
Education :Diploma / Degree in Mechanical / Fabrication Engineering
Experience:
Working experience of 5 – 7 years
Experience with CAD software.
Proficiency in MS Office.
Proven experience in the fabrication ( sheet metal Enclosures / panels ) industry.
Managing overall production shop floor in terms of planning, scheduling, monitoring & achieving target dates.
Note : Can consider candidates presently available in the UAE
Email : haripriya@kinzgroup.com, Subject “Production Engineer”
17. Job Position – Industrial Electrician
Company Name – Oasis Metal
Location: Dubai
A skilled and detail-oriented Industrial Electrician to join our dynamic team. This role is essential in ensuring the safety and efficiency of our projects.
Email : careers@om.ae
18. Job Position – Business Development Officer
Company Name – Alketbi Law
Location: Abu Dhabi , UAE
Must have at least 1-5 years of experience in Abu Dhabi.
For those who are interested please send your updated profile and mention your desired position at abudhabi@alketbilaw.com
19. Job Position – Key Account Manager
Company Name – PureBorn
Location : Dubai
Email : hr@pureborn.com
20. Job Position – Sales Executive
Company Name – Meliá Hotels International
– Sales Executive – MICE
– Sales Executive – Luxury Leisure
Join the tribe at Dubai’s Ultimate Destination ME Dubai designed by Zaha Hadid.
We’re seeking Talented, Creative, and Focused individuals to join our Team.
Email : hr.medubai@melia.com
21. Job Position – Pharmacist
Company Name – Aafiyah Healthcare
With MOH licensed. Minimum 1 to 2 years experience
Qualification. BPham
Location: Sharjah
Email : info@alafiyahhealthcare.com
22. Ginco Contracting Careers
Career with Ginco Contracting! Join dynamic team where expertise in construction meets excellence. Ginco Contracting offers diverse career opportunities in various roles, from project management to specialized positions. Be part of an organization committed to delivering high-quality construction solutions. Explore Ginco Contracting Careers for a fulfilling journey where your skills and dedication are valued. Your pathway to professional success in the construction industry begins here!
Current Ginco Contracting Jobs Openings
1) Technical Coordinator
2) Sr. Planning Engineer
3) Contracts Administrator
4) Site Procurement Engineer
Email – hr@gccginco.ae
23. Job Position – Cleaner cum Steward
Company Name – AOL
To be an integral part of our kitchen brigade. If you have UAE experience, a strong work ethic, and the ability to join immediately, we want to hear from you!
Key Requirements:
-UAE experience in cleaning and stewarding roles
-Immediate availability to join our team
-Exceptional attention to cleanliness and hygiene
-Ability to work efficiently in a fast-paced environment
Note:
– We do not consider candidates outside of the UAE.
– We do not hire individuals with a notice period.
If you meet the criteria and are ready to contribute to a vibrant culinary environment, Email : Chef.anshu@aol.com
24. Jobs in UAE/GCC Countries 27th Febaury 2024
https://www.linkedin.com/posts/waseem-freelancegraphicdesigner_copiedpost-copied-waseemdesigner-activity-7168216805092585472-2JKo?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
25. വിസിറ്റ് വിസയിൽ ഉള്ളവർക്കു ട്രോജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ
Company Name – Trojan Holding
Location – United Arab Emirates
Nationality – Selection
Education – Based on Position
Gender – Male/Female
Salary – Discussed at the Interview
Benefits – Based on UAE Labor Law
AVAILABLE VACANCIES
1) Project Manager — 20 years experience.
2) Engineering Manager — 15 years experience.
3) Construction Manager — 15 years experience.
4) Planner — 10 years experience experience
5) Mechanical Engineer — 15 years experience.
6) Electrical Engineer — 15 years experience.
7) QA/QC Manager — 10 years experience.
8) QA/QC Engineer — 10 years experience.
9) Technical Manager.
10) Senior Architect.
11) Junior Architect.
12) Structural Engineer.
13) Senior QS Engineer.
14) PTW Coordinator (Permit to work).
Send cv to HR@TROJAN.AE – Trojan Group Mail Address

26. Accor hotel careers hiring 

⭕Revanue manager
⭕ hair stylist
⭕accountant
⭕sales manger
⭕team leader
⭕genaral manager

APPLY NOW

27.URGENT HIRING @ Dubai
AC മെക്കാനിക്ക്
കാർപെന്റർ
പെയിന്റർ
ഗ്യാസ് കട്ടർ

തുടങ്ങിയ ജോലി അവസരങ്ങളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഉടനെ ആവശ്യമുണ്ട്.

Please contact
0544865826

28.Administration Specialist
Company Name – Elsoadaa
Motivated and experienced individual to join team.
– Experience: 3-4 years.
– Must have experience in Housing, Facility, and Fleet.
– Head Office Background.
– Bachelor’s degree.
– Location: Maadi

Email : apply@elsoadaa.com

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.