Gulf Jobs Live on 10.02.24

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Accountant cum Administrator (Male / Female)
Job Requirements:
• Good communication
• Minimum 2 years Rent-A-Car experience or 2 years UAE experience
Send CV Email: hrmstar2022@gmail.com
Job Publishing Date: 9th February 2024
2. Customer Care Executive (Male / Female)
Job Requirements:
• Good communication sMS
• Minimum 2 years Rent-A-Car experience or 2 years UAE experience
Send CV Email: hrmstar2022@gmail.com
Job Publishing Date: 9th February 2024
3. ACCOUNTANT
Location: Reputed company in Dubai.
Gender: Male
Qualification: B.Com Graduate with
Experience: min. 3 years of UAE experience & fluency in English (spoken & written).
Send CV Email: recruitment2003hr@gmail.com
Job Publishing Date: 9th February 2024
4. COMPLIANCE / MLRO
Work Sector: Required for a share brokerage company
Job Requirements:
− Holding AML License.
− Arab National
Send CV Email: brokers.shares@yahoo.com
Job published on: 9th February 2024
5. OUTDOOR SALESMAN
Work Sector: Electrical & Sanitary Trading company in Dubai.
WhatsApp only: 0526809539
Send CV Email: sanitarytrading2024@gmail.com
Job Publishing Date: 9th February 2024
6. Security Manager / Security Guard & Life Guard (4 Nos.)
1) Security Manager (Must have UAE D/L)
2) Assistant Security Manager (Must have UAE D/L)
3) Security Guard / CCTV Operator (Must have SIRA Certificate)
4) Life Guard (Must have Life Guard Certificate)
Company: Facility Management Company in Dubai
Experience: All candidates must have 2 years UAE exp. in the same field
Send CV to:
WhatsApp# 050-9804197
Landline: 04-4307313
Email: hr@ecofacilitymanagement.ae
Job published on: 9th February 2024
7. Stainless Steel Kitchen Equipment Company (3 Nos.)
1) Accountant
2) 3D Kitchen Designer
3) SS Kitchen fabricator
Work Location: UAE
Work Type: Full time
Experience: Must have 5-7 years of experience.
Call: 055-8791182
Send CV Email: mithunprakash97@gmail.com
Job published on: 9th February 2024
8. Swimming Pool Staff
Job Details:
− Required for a Swimming Pool Company in Ajman.
− Well-experienced in Swimming pool work
Send CV Email: Poolsartlandscaping@gmail.com
Job published on: 9th February 2024
9. URGENT REQUIREMENT
👉 Forklift operator
* 1 year plus GCC experience.
*Valid UAE forklift license.
👉 Helpers
1 year experience in scaffolding&form work field.
Please share your cv on
WhatsApp – 050 667 1882
10. LATEST JOB VACANCY
Accountant
Company Name – Lumber World Building Material Trading
With UAE Experience
Requirements
– Minimum 3–6 years of Accounting experience in the UAE.
– Proficient with Tally Prime (SAP Business One Experience will be added as an advantage)
– Candidate should be available in UAE for a face to face interview.
Candidates currently employed in UAE can email your resume to career@lumberworldllc.com by mentioning Sub:(Accountant with U.A.E Experience)
Location: UAE
11. Accounts Executive – Shipping agency, #Dubai
Salary – 5,000 AED + company accomodation
Candidate having a previous work experience in billing / invoicing will have an added advantage for Shipping agency in UAE
Email your resume at hr@ozzonn.com along with reference ” Accountant – Ozzone Shipping DXB ”
12. Job Position – Accounts & Taxation Officer
Company Name – Alfalah Chemicals
Data entry in Accounting software and update record along with support.
The applicant should have knowledge of accounting principles, maintaining and updating both manual and computer ledgers through accounting software.
Maintain Day To Day Expenses Ledger.
Maintain Sales & Purchase Journal.
Prepare Bank Reconciliations.
Daily Bank Position Report.
Assist Senior in Audit.
Must have knowledge for Filing Tax
Income Tax Knowledge
Sales Tax Knowledge
Communicate with the taxation team to discuss any issues that may impact the timeliness and/or reliability of financial results.
Reviewing and posting of daily accounting transactions.
Location: Shahrah-e-Faisal
Office: 9:00am To 6:00pm (Mon To Sat)
Salary: 50K To 75K with (PF, Annual Leaves, Bonuses)
Email : hr@alfalahchemicals.com / mahitanveer@gmail.com with the subject line
“Taxation & Accounts Officer”
13. Job Position – Senior HR Manager
Company Name – HJ Real Estates
A leading real estate company located in the Business Bay area of Dubai. With over 14 years of experience in sales and rentals, we have fully operational branches in Dubai, India, and Hong Kong. Our mission is to provide unparalleled customer satisfaction by upholding values of professionalism, integrity, respect, and trust. We are committed to building lasting relationships and helping our clients find their dream home in Dubai.
This is a full-time on-site role for a Senior Human Resources Manager. The role involves overseeing all HR operations for the organization, including recruitment, retention, performance management, compensation, and benefits. The Senior HR Manager will be responsible for implementing HR policies and practices that align with the company’s overall strategy and vision. They will work with cross-functional teams to ensure that HR initiatives support the company’s goals and objectives.
Qualifications
Strong knowledge of HR policies and practices
Experience in recruitment, retention, performance management, compensation, and benefits
Excellent communication and interpersonal skills
Ability to lead and influence others
Strong problem-solving and decision-making skills
Bachelor’s degree in Human Resources or related field
5+ years of experience in Real Estates
Experience in the real estate industry is a plus
Email : hr@hjrealestates.com. Only shortlisted candidates will be contacted
14. Job Position – Cleaning Supervisor
Company Name – Al Ghurair Group
Must have previous supervisory experience of minimum 5 years in Dubai.
Must be proficient in English & Hindi Language.
Good knowledge of MS office.
Responsibilities:
Train housekeepers on cleaning and maintenance tasks
· Oversee staff on a daily basis
· Check building and premises for cleanliness.
· Schedule shifts and arrange for replacements in cases of absence
· Establish and educate staff on cleanliness, tidiness and hygiene standards
· Motivate team members and resolve any issues that occur on the job
· Respond to customer complaints and special requests
· Monitor and replenish cleaning products stock including floor cleaner, bleach and rubber gloves
· Ensure compliance with safety and sanitation policies in all areas.
Salary : AED 3000/- to 3500/-
Free Accommodation and Transportation
Apply : hr@alghurair-am.com
15. Job Position – Front Desk Receptionist
Company Name – Physiowell
Job location: Dubai, jumeirah
Available to join immediately
Experience in Medical field must required
Available to join immediately (must required)
UAE experience (must required)
Experience in Medical field (must required)
Email : Hr@physiowell.ae
16. Brands for Less
Looking for a job can be a daunting task, especially in a competitive city like Dubai. However, if you’re interested in the retail industry, there’s one company that stands out: Brands for Less. This popular retail brand has a range of job vacancies available, and with BFL Careers, finding your dream job is easier than ever before. In this article, we’ll explore the different brand for less job vacancy in Dubai and discuss BFL Careers, so you can learn more about how to take advantage of brands for less job vacancies.
Current Brands for Less Group Careers Openings
1) Tailor – Apply Here
2) People Services Executive – Apply Here
3) General Ledger Manager – Apply Here
4) People Operations Specialist – Apply Here
5) VB.NET Developer – Apply Here
6) Assistant Buyer – Apply Here
7) Receptionist – Apply Here
8) Data Analyst – Apply Here
9) Graphic Designer – Apply Here
10) Videographer/Photographer – Apply Here
11) Spotter – Apply Here
12) Ecommerce Country Manager – Apply Here
13) SOCIAL MEDIA EXECUTIVE – Apply Here
14) Shoe Technician – Apply Here
https://bflgroup.darwinbox.com/ms/candidate/careers
17. Latest Nathan & Nathan
Human Resources
Dubai
Nathan and Nathan Careers HR is a specific HR and Representative Rethinking supplier in the UAE. We hold permitting from the Service of HR and Emiritization and backing over 750+ organizations and government substances in the UAE. Nathan and Nathan has contracted out over 3500+ workers and conveys oversaw HR backing to over 20,000+ representatives in the UAE. Workplaces Situated in Dubai, Abu Dhabi and Jafza.
Current Nathan And Nathan Careers Openings
1) Marketing & Strategy Executive – Apply Here
2) Sales Executive – Apply Here
3) Financial Analyst – Apply Here
4) Recruiter – Apply Here
5) Crewing Assistant – Apply Here
6) Trade Marketing Supervisor – Apply Here
7) Head of Engineering – Apply Here
8) Receptionist – Apply Here
9) Community Engagements & Partnerships Manager – Apply Here
https://www.careers-page.com/nathanhr
18. ദുബായില്‍ Hotpack Global ഗ്രൂപ്പില്‍ ജോലി ഒഴിവുകള്‍..ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളം,മറ്റു ആനുകൂല്ല്യങ്ങള്‍..APPLY NOW
🔹 Org : Hotpack Global
🔹 Vacancies: Van Salesmen, Machine Operator, Quality Control Supervisor etc.
Van Salesmen:
Drive a van to transport and deliver products.
• Sell products directly to customers.
• Manage inventory in the delivery van.
• Build and maintain customer relationships.
• Ensure timely and accurate delivery.
Machine Operator:
• Operate and maintain machinery and equipment.
• Monitor machine performance during operations.
• Conduct routine inspections and maintenance.
• Troubleshoot and address issues with machines.
• Follow safety protocols and guidelines.
Quality Control Supervisor:
• Oversee quality control processes and procedures.
• Train and supervise quality control staff.
• Conduct inspections and audits.
• Ensure compliance with quality standards.
• Implement corrective actions for quality improvement.
APPLY NOW – https://www.hotpackglobal.com/career
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
19. ദുബായില്‍ ഇപ്പോള്‍ നിലവിലുള്ള ആളുകള്‍ ആരെങ്കിലും Hotel ജോബ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക..
🏬 Staybridge Suites Dubai ല്‍ ഒഴിവുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്..ഉടന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക.. ❗
🔹 Org : Staybridge Suites Dubai
🔹 Vacancies: Commis Chef, Waiter, Demi Chef De Partie – Arabic Speaker, Cluster Sales Manager – Leisure, Guest Service Agent etc.
Commis Chef:
• Assist in food preparation and cooking.
• Follow recipes and guidelines for dishes.
• Maintain cleanliness in the kitchen.
• Collaborate with kitchen staff.
Waiter:
• Provide attentive customer service.
• Take and deliver food and beverage orders.
• Ensure a clean and organized dining area.
• Handle customer inquiries and concerns.
Demi Chef De Partie – Arabic Speaker:
Oversee the preparation and cooking of dishes.
• Ensure adherence to recipes and quality standards.
• Train and supervise junior kitchen staff.
• Communicate effectively in Arabic.
Cluster Sales Manager – Leisure:
• Manage sales for leisure-related services.
• Develop and implement sales strategies.
• Build and maintain relationships with clients.
• Achieve sales targets.
Guest Service Agent:
• Greet guests and assist with check-in and check-out.
• Answer phone calls and respond to inquiries.
• Provide information about hotel facilities and services.
• Process reservations and bookings
Send your CV to Staybridge Suites Dubai Financial Centre HR email ID : naomi.n@staybridgedubai.com
20. Hotel മേഖലയില്‍ ജോബ് നോക്കുന്നുണ്ടോ ❓ ദുബായിലെ Copthorne Lakeview Dubai ഗ്രൂപ്പില്‍ പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്..100% Free Recruitment. APPLY NOW
🔹 Org : Copthorne Lakeview Dubai
🔹 Vacancies: Chef de Partie, Chef de Partie (Pastry), Demi Chef de Partie (Hot Kitchen) etc.
Chef de Partie (International Cuisine):
• Oversee the preparation and cooking of international dishes.
• Ensure adherence to recipes and quality standards.
• Train and supervise junior kitchen staff.
• Collaborate with the head chef in menu planning.
Chef de Partie (Pastry):
Oversee pastry preparation and baking.
• Create and decorate pastries and desserts.
• Supervise and train pastry kitchen staff.
• Ensure presentation and quality standards.
Demi Chef de Partie (Hot Kitchen):
• Assist in the preparation and cooking of hot dishes.
• Execute cooking tasks as per established recipes.
• Learn and develop culinary skills.
• Collaborate with Chef de Partie in kitchen tasks.
Send your CV to Copthorne Lakeview Dubai HR email ID : h1026.hr05@millenniumhotels.com
21. നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ദുബായില്‍ ഒരു വിസിറ്റ് വിസയില്‍ Job നോക്കുകയാണോ ❓ ഈ സുവര്‍ണ്ണാവസരം പാഴാക്കരുത്.. ❗
ദുബായിലെ Al Ghurair Mall പുതിയ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്..ഒരുപാട് ഒഴിവുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്..
🔹 Org : Al Ghurair Mall
🔹 Vacancies: Receptionist / Cashier, Attraction Specialist, Birthday & Events Coordinator, Technician (Mechanical) – Bowling etc.
Receptionist / Cashier:
• Greet and assist customers at the reception.
• Handle cash transactions and provide receipts.
• Answer phone calls and inquiries.
• Maintain a clean and organized reception area.
Attraction Specialist:
• Provide information and assistance to visitors.
• Ensure a positive and engaging experience for guests.
• Monitor and operate attractions or activities.
• Handle guest inquiries and address concerns.
Birthday & Events Coordinator:
Coordinate and plan birthday parties and events.
• Liaise with customers to understand their requirements.
• Arrange and oversee event logistics.
• Ensure a memorable and enjoyable experience for guests.
Technician (Mechanical) – Bowling:
• Perform maintenance and repairs on bowling equipment.
• Troubleshoot and diagnose mechanical issues.
• Conduct regular inspections and preventive maintenance.
• Collaborate with other technicians and staff for efficient operations.
Send your CV to Al Ghurair Centre HR email ID : recruiter.age@al-ghurair.com
22. ദുബായില്‍ ഇപ്പോള്‍ വിസിറ്റ് വിസയില്‍ ജോബ് നോക്കുന്നവര്‍ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക…
🏬 Al Mulla Travels ല്‍ പുതിയ ഒഴിവുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്.. ഉടന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക… ❗
🔹 Org : Al Mulla Travels
🔹 Vacancies: Travel Desk Executive.
📍 ഈ ജോബ് നിലവിൽ ദുബായിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ്..
Duties and Responsibilities For the Latest Al Mulla Travels Careers
• For the latest job offerings, Al Mulla Travels & Tourism believes in transparent communication. Below are the primary duties associated with the positions:
• Assist customers with travel-related inquiries and bookings.
• Provide information on travel destinations, itineraries, and accommodations.
• Coordinate with airlines, hotels, and other travel service providers.
• Process reservations, cancellations, and changes in travel plans.
• Ensure compliance with travel regulations and policies.
• Handle and resolve customer concerns and issues promptly.
Send your CV to Al Mulla Travels & Tourism HR email ID : careers@ishraghospitality.com
23. Mediclinic
Hospital & Health Care Dubai
Mediclinic is an international private healthcare services group, founded in South Africa in 1983, with divisions in Switzerland, Southern Africa (South Africa and Namibia) and the UAE.
The Group is focused on providing specialist-orientated, multidisciplinary services across the continuum of care in such a way that the Group will be regarded as the most respected and trusted provider of healthcare services by patients, medical practitioners, funders and regulators of healthcare in each of its markets
Current Mediclinic Careers Openings
1) Case Manager – Apply Here
2) Patient Administrator – Apply Here
3) Laboratory Technician – Apply Here
4) Registered Nurse – Neonatal ICU – Apply Here
5) Insurance Coordinator – Apply Here
6) Registered Nurse (OPD Cardiology) – Apply Here
7) Registered Nurse – Outpatient – Apply Here
8) Senior Registered Nurse – OPD – Apply Here
9) Client Experience Coordinator – Apply Here
10) Engineering Manager – Apply Here
11) Specialist Anaesthetist – Apply Here
12) Clinical Psychologist – Apply Here
13) Contact Centre Agent – Apply Here
14) Emirati Career Opportunities – Mediclinic Middle East – Apply Here
15) Sports Therapist – Apply Here
16) Registered Nurse – Homecare – Apply Here
https://careers.mediclinic.ae/go/Search-By-Keyword-MCME/5074701/
24. . Job Position – Sr Plumbing Engineer
Industry: MEP
Req: Must have a minimum of 05 to 12 years of UAE experience in the same role. MEP industry experience is mandatory. Should be available in the UAE.
Email : remcohrjob@gmail.com with the subject of the email as “Plumbing Engineer”. mention your current location, visa status, expected salary, and notice period in the email content.
25. Job Position – IT Administrator
Company Name – Vrekrut
Location : Dubai
Apply to: logistics@vrekrut.com

Job Performer

26.Company: Emirates Park Zoo & Resort
Location: Abu Dhabi
Experience: minimum 1 year of experience.
language: English speaking is a must.
Note: Reliably commute or relocate to Abu Dhabi.

Interview Date & Location
Date: 10th February 2024
Timing: 10:00 AM – 05:00 PM
Location: Emirates Park Zoo,
Al Bahia, Shahama, Abu Dhabi.

27.Cleaning Job

ബർദുബായ് ഒരു കഫ്റ്റേരിയിലേക്ക് ക്ളീനിംഗ് എന്നിവയിൽ പരിചയസമ്പരായവർ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. +971582463884(whatsApp)ദുബായിൽ ഉള്ളവർ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുക

28.URGENT REQUIREMENT

👉 Forklift operator

* 1 year plus GCC experience.
*Valid UAE forklift license.

👉 Helpers

1 year experience in scaffolding&form work field.

Please share your cv on
WhatsApp – 050 667 1882

29.U.A.E ലേക്ക്  SPARE PARTS
സെയിൽസ്മാനെ ആവശ്യമുണ്ട് ,
MERCEDES , BMW, VOLKSWAGEN ,AUDI ഇതിൽ എതങ്കിലും ഒന്നിൽ Experience ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.

താല്പര്യം ഉള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന Email ലേക്ക് CV അയക്കുക

partsincarsinfo@gmail.com

30.അബുദാബിയിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസുള്ള പൊറോട്ട മേക്കറേയും, 2 വെയിറ്റർസിനേയും ആവശ്യമുണ്ട്.

👉🏻 പൊറോട്ട മേകർ-01
👉🏻 വെയിറ്റർ-02

🔰പെട്ടന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മുൻഗണന.

Please Contact:-
🪀 +971521688945

⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

 

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.