Gulf jobs live on 18.12.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ   ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. A/C Technician
Work Sector: Electro-Mechanical Co. in Abu Dhabi.
Experience: Gulf experienced
Knowledge: knowledge of all A/C maintenance works including chillers
Contact: 050-8685249
Send CV Email: fseme01@hotmail.com
Job published on: 16th December 2023
2. Marketing / Business Dev. Engineer
Work Sector: Technical services company.
Send CV Email: jobs45459@gmail.com
Job published on: 16th December 2023
3. Pharmacist / Driver / Store Assistant / Helper
1) Pharmacist (MOH license)
2) Driver
3) Store Assistant / Helper

Send CV Email: mail@ibmms.com
Job published on: 16th December 2023
4. Accounting Clerk
Location: Dubai
Experience: Fresh Graudate
Age Limit: 20 years age
Send CV Email: hrdakgc@yahoo.com
Job published on: 16th December 2023
5. Female Accountant
Sector: Company in DMCC
Preferable: complete knowledge of accounts
Knowledge: Tally ERP software and books of accounts
Email: alshebleybldg.999@outlook.com
Job Publishing Date: 16th Dec 2023
6. Heavy Duty Driver & Tipper (2 nos.)
1) Heavy Duty Driver for Flatbed Trailers
2) Tipper
License: Having a valid UAE Licence
Send CV Email: ar@gplicrak.ae / accounts@gplic.ae
Mob: +971-50-3097214
Job published on: 16th December 2023
7. New Job Vacancy
Have vacancy for the below positions in Dubai based company:
1-Electric Motor rewinder
Minimum two years experience
Language: Hindi
Send CV to Mqyasmac2@gmail.com
WhatsApp 00971526633983
8. Company Name: B o n d I n t e r i o r s
DUBAI
Job Position – Sr. Planning Engineer
Job Details Here
Looking for candidates with 10 to 15 years of experience in a Fit out company in U.A.E
Must have knowledge in Primavera/ MS office with proficiency in Excel/ Word.
email: careers@bondinteriors.com
9. Company Name: Abanos Furniture & Decoration Industry
DUBAI
Job Position – Joinery Project Coordinator
Job Details Here
RESPONSIBILITIES:
– Coordinate and manage joinery projects from inception to completion, ensuring adherence to timelines, budgets, and quality standards.
– Liaise with clients, architects, contractors, and other stakeholders to understand project requirements and provide regular updates on project progress.
– Oversee site installations, ensuring that joinery works are carried out according to specifications and industry standards.
– Collaborate with the joinery team to ensure efficient production and timely delivery of materials to project sites.
– Conduct site visits to assess progress, identify potential issues, and provide solutions to ensure successful project completion.
– Manage project documentation, including contracts, drawings, specifications, and change orders.
REQUIREMENTS:
– Proven experience in joinery works and site installation, with a strong understanding of joinery materials, techniques, and best practices.
– Demonstrated project coordination and management skills, with the ability to handle multiple projects simultaneously.
– Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to build strong relationships with clients, contractors, and team members.
– Strong organizational and problem-solving abilities, with a keen attention to detail.
– Proficiency in project management software and Microsoft Office applications.
– A valid driver’s license and the ability to travel to project sites as needed.
– ⁠english and Arabic language is a must
If you are a motivated and detail-oriented joinery professional with a passion for project coordination and site installation, we encourage you to apply for this exciting opportunity.
To apply, please send your resume to info@abanos.ae
0568808988
10. Company Name: Cornish Arabian Aluminium Factory LLC
DUBAI
Job Positions – Cornish Arabian Aluminium Factory Careers
1. QUANTITY SURVEYOR /ESTIMATION ENGINEER
2. PROCUREMENT ENGINEER
Job Details Here
Experience Required: Minimum 4 Years in the Aluminium/Facade/Fabrication industry.
NB: The applicants should be available in the UAE and ready to join within 15 days.
Mr. Obin Millan – HR Manager
Contact: hr@aluminiumcornish.com
WhatsApp: +971-564997105
Tel: +971-42588828
11. Company Name: POINT CONTRACTING LLC.
DUBAI
Job Positions – Point Contracting Careers
• project QS
• cost control engineer
Job Details Here
Job Description:
* Preparation of project interim payments.
* Preparation & certification of subcontractors monthly payment applications.
* Preparation & submission of variation orders & cost proposals in the project.
* Review Project’s monthly costs and preparation project’s monthly cost report.
*Reviewing, checking and comparing project’s material and equipment requests against project budget prior to issuance of purchase orders.
Candidates whom are available in UAE and ready for immediate joining will have privilege while shortlisting.
info@pointcontracting.com
12. Company Name: NATIONAL ENGINEERING BUREAU
DUBAI
Job Positions – National Engineering Bureau Careers
• Mechanical Design Engineer
• Sr. Structural Engineer
Job Details Here
• Qualification: Bachelor in Civil Engineering or Structural Engineering.
• Licensed Structural Engineer with current registration in the region.
• Qualified DM Unlimited Structural Engineer
• Minimum 15-year Experience in Structural Designing of High Rise Bldgs.
Email: hr@neb.ae
13. Company Name: A M E P Contracting LLC
DUBAI
Job Position – Receptionist
Job Details Here
Responsibilities:
1. Receive guests/clients and provide proper information.
2. Answer, screen and forward incoming phone calls.
3. Arrange or schedule meetings when necessary.
4. Arrange annual air ticket booking for staff.
5. Manage office and pantry supplies.
6. Post work-related articles to company social media.
7. Perform other administrative and clerical duties such as photocopying, filing, etc.
Qualifications:
1. 3-5 year experience as Receptionist. Contracting background is desirable.
2. Proficiency in MS Office particularly Word and Excel.
3. Basic IT skills.
4. Solid written and verbal communication skills.
5. Multitasking and time management skills.
6. Can do proper document filing
If you match above criteria, kindly share your CV at careers@amep.com.
Shortlisted candidates will be called for an interview.
14. Company Name: Caliberly
DUBAI
Latest Caliberly careers Jobs Vacancies
SR Human Resource Executive
Thermal Design Engineer
Digital Marketing Specialist
Accountant
Sr Sales Executive- Immigration
Accounts Manager
Graphic/ UI Designer
procurement Manager
Business Setup Consultant
Key Account Executive
Senior Accountant
Logistics Coordinator
Project Manager
Estimation Enjineer
Payment Officer
Leasing Manager
Business Development Manager
Digital Marketting Manager
Graphic Designer
Accountant Level 3
Key Accounts Executive – FMCG
Area Sales Manager
Medical Representative
Group Finance Manager
Senior Accountant
Game Artist
Finance Analyst
Center Sales Manager
Job Details Here
Requirements:
➢ 6+ Years of exp as employee onboarding / offboarding
➢ 3+ Years of exp in employee engagement activities
➢ Excellent communication skills
Interested applicants can apply here – https://lnkd.in/dbfySPbG
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
14. Company Name: Galfar Engineering & Contracting W.L.L
ABUDHABI
Job Position – Material Controler
Job Details Here
• Educational Qualification & Experience
• Diploma or Degree with minimum 5 years experience
• Skill & Knowledge
• Computer, Leadership, organizing, planning, communication, technical, site & project knowledge, documentation, ERP.
DUTIES & RESPONSIBILITIES
• Responsible to control the flow of materials received from clients and Company Suppliers and deliver to the construction team according to Company policies and procedures.
• Receive, inspect and store materials and deliver to applicable personnel on the project according to the project schedule and co-ordinate with Quality Control and Procurement Departments.
• Ensure the availability of minimum stock of regular materials.
• Ensure the consistent supply of materials to the construction.
• Ensure the inventory is held at minimum levels to reduce storage costs.
• Responsible for receiving stocks repeated material as per norms.
• Material Accounting – project & assets
• Preservation & storing practices
• Perpetual inventory
• Annual stock taking
• Annual Material handling system
• Right off proposal for excess & obsolete items
• Consumption report – project
• Periodic update of manufacturing material part numbers in stock ledger.
• Scrap disposal
Email the resume : galfar@emirates.net.ae
15. Company Name: HCM Global Careers
ABUDHABI
Job Positions – HCM Global Group Careers
HSE Officers – 6000-8000 Aed (5 Nos.)
Job Performer (Civil)- 5500-7500 Aed (5 Nos.)
QC Inspector (Civil) – 5500-7500 Aed (5 Nos.)
Job Details Here
Qualification Req:
5-8 years of experience in Oil & Gas (ADNOC Preferred),
Bachelor’s degree and relevant expertise.
Please comment below to review your profile or share your resume on hr@hcmglobalgroup.com
16.. Company Name: Bayaty Architects
ABUDHABI
Job Position – Mechanical Inspector
Job Details Here
– The inspector should have a Diploma/Degree in Mechanical engineering
– With minimum 5 years’ relevant UAE experience in construction supervision on site. The inspector must be capable of checking technical material submittals, inspecting contractor’s work in line with Project Drawings and Specifications, aware of QA/QC procedure, aware of HSE plan, solving relevant problems and verifying payments and aware of all related construction site operations.
Interested Applicants may send their CV’s to: info.ba@bayatyarchitects.com
17. Company Name: IDCMPS
ABUDHABI
Job Positions – IDCMPS Careers Jobs Vacancies in Dubai
1. Rig Manager
2. Assistant Rig Manager
3. Driller
4. Assistant Driller
5. Barge Engineer
6. IT Support Engineer
· Assistant Rig Manager / Tool Pusher (Offshore experience)
· Driller (Offshore experience)
· Assistant Driller (Offshore experience)
· Rig Electrician (Offshore experience)
· Rig Mechanic (Offshore experience)
· Asst. Electrician (Offshore experience)
· Asst. Mechanic (Offshore experience)
· Barge Engineer (Offshore experie
7. Clerk – Basic knowledge of mobilization requirements etc.,
8. HR Assistant (Employee Relations) – Knowledge of payroll, Invoicing, Leave pay processing, Employee Relations
9. IS COORDINATOR – IT support for HR systems

10. HR Officer (Compensation & Policy) – Work experience with Compensation & Benefits, Rewards, Performance Management
11. HR Assistant (Compensation & Policy) – Basic experience and knowledge of Compensation & Benefits, Rewards etc.
Interested/qualified drilling crew with relevant Offshore drilling experience please send your CV to venolia@idcmps.ae
18. Company Name: Lowcalories
ABUDHABI
Job Position – Low Calories Restaurant Careers
Store keeper
Operation Manager
Logistics Executive
Food Packer
Accountant
Commis Chef
New Vacancies:
1. Restaurant Manager ( 2)
2. Restaurant Supervisor (2)
3. Waiter/Waitress Cum Cashier ( 10 )
4. Barista cum Waiter (7 )
5. Chef De Partie-Hot Section ( 4)
6. Chef De Partie- Cold Section( 4)
7. Pastry Chef (4)
6. Commis Chef (8)
7. Packing (2)
8. Kitchen Steward (10)
9. Delivery Drivers( 4)
10. Admin and Events Coordinator (1)
Job Details Here
Please send us your profile and mention your desired position as your subject at recruitment@lowcalories.ae
19. Company Name: LEONINE GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC
ABUDHABI
Job Position – Multi Technicians
Job Details Here
Email the resume : admin@leoninegroups.com
20. Company Name: AL THAWIYA Recruitment Services
ABUDHABI
Job Position – AL Thawiya Careers
Sr. Contracts
Procurement Specialist
Solutions Engineer
Job Details Here
Do apply and share it further – hiring@al-thawiya.com
21. Junior Engineer
Accountant
Site Supervisor
Job Details Here
Email the resume : hr@habshancontracting.com
22. Company Name: AMERICAN HOSPITAL
DUBAI
Job Positions – American Hospital Dubai Careers Jobs Vacancies
Lead Dietician
• Staff Nurses
• GP – Doctors
• Orthopedic surgeon
• Audiologist
• Physicians
• Dermatologist
Send your cv to AHDUKrecruitment@ahdubai.com
23. Company Name: Health Express
DUBAI
Latest Job Positions – Health Express Careers Jobs Vacancies
• Aesthetic & General Nurses
• Part Time GP Doctors (General & Dermatology)
• Doctors
Interested candidates may share their profiles at careers@healthexpressgroup.com
**Only shortlisted candidates will be notified.
24. Company Name: EJADAH
DUBAI
Job Positions – Ejadah Asset Management Careers Jobs Vacancies
Assistant Manager
Executive
Supervisor
Driver
Supervisor (Cleaning)
Team Leader – (Cleaning)
Supervisor – MEP
Multi Technician
Facility Manager
Barista
Job Details Here
Email the resume : recruitment@ejadah.ae
25. Company Name: WISE Indian Private School
Umm – al – Quwain UAE
Job Positions –
We are looking for experienced Female Teachers for the below positions to join our school immediately
1. Math Teachers
2. Social Studies Teachers
3. Music Teachers
4. PE Teacher(Female) Teachers
5. Urdu Teachers
6. Science Teachers
7. Physics Teachers
8. Chemistry Teachers
9. English Teachers
10. KG Teachers
11. Music( Bachelor of Music)
12. Heads for Departments of English, Science, Social Studies, Maths & Arabic, TGTs & PGTs for all subjects
13. Home Room teachers for Kindergarten, Grade 1 & 2.
14. Special Education Teacher
Qualification and experience
A degree/postgraduate degree with a B.Ed from a reputable university and two years of experience.
Kindergarten / Montessori graduates with a minimum of one year experience. Email us : hr@mindz.ae . #teachers #school
26. Company Name: Habshan Contracting LLC
DUBAI
Job Positions – Habshan Contracting LLC Careers
Junior Engineer
Accountant
Site Supervisor
Job Details Here
Email the resume : hr@habshancontracting.com
27. Company Name: Bilfinger SE
DUBAI
Job Positions – Bilfinger Middle careers
Planning Engineer – 6 to 7 years experience, overall experience shall be in infrastructure (Roads and utilities)
• Planning Engineer – 10 to 12 years’ experience, preferably previous Musanada approval and experience in dealing with EOT
• ARE Mechanical – 12 to 14 years’ experience, preferably previous approval from ADDC / TRANSCO, shall have an overall experience in the construction of water lines (Carbon Steel)
• ARE Civil – 12 to 14 years’ experience, preferably previous approval from ADDC / TRANSCO, shall have an overall experience in the construction of water lines (Carbon Steel)
• Mechanical Inspector – 5 to 7 years’ experience, preferably previous approval from ADDC / TRANSCO, shall have overall experience in the construction of water lines (Carbon Steel)
Job Details Here
Interested candidates may share their profiles with us at recruitment.btme@bilfinger.com
28. Company Name: CHICAGO Maintenance and Construction Co. L.L.C
DUBAI
Job Positions – CHICAGO Construction Careers
• HVAC Supervisor
• Plumbing Supervisor
• Mep Store Keeper
• Electricians
• Ac Pipe Fitter
• Draftsman
• TimeKeeper
• Store Keeper
• Site Engineer
Job Details Here
Email the resume : careers@chicago.ae
29. Company Name: Luxe Grand Hotel Apartments
DUBAI
Job Position – Office Assistant Female
Job Details Here
Email the resume : hr@luxegrandapartments.com
30. Company Name: Emirates International Hospital.
Al Ain
Job Positions – Emirates International Hospital Careers
• Physiotherapist
• Phlebotomist
Job Details Here
Email the resume : hr@eih.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.