Gulf jobs live on 19.12.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ   ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Tele Caller
Career level: Student/Intern
Employment type: Full Time
Minimum Work Experience: 0-1 Years
Minimum Education Level: High-School / Secondary
Skill 1: Excellent Communication
Is CV required? Yes
Company Name: CMZ Info tech
Company Size: 11-50
Email: cmzhr206@gmail.com
Job based at: Dubai
JOB DESCRIPTION
Make outbound sales calls to potential and existing customers with the goal of selling products and services
Build and maintain relationships with customers, providing them with information about new products and services and addressing any concerns they may have
Meet or exceed monthly sales targets set by management
Keep accurate records of all customer interactions in our CRM system
Handle customer questions and objections in a professional and courteous manner
Follow up with customers after each call to ensure their needs are being met
Stay up-to-date on all product and service changes
Attend weekly sales meetings and training sessions
Assist other team members with their sales calls when needed
Required Skills and Qualifications
• Proven sales experience
• Excellent communication and negotiation skills
• Strong time-management and organizational skills
• Ability to work independently and with a team
• Proficient in Microsoft Office and CRM software
• High school diploma or equivalent
• Multilingual
Job published on: 18th Dec 2023
2. Operations Manager With Food & Beverage
Company: AWS Distribution
Job Type: Full time
Location: Dubai
Experience: Must have UAE experience
Joining: Immediately available to join.
Interview Date & Location
Date: 24th Dec & 31st Dec 2023
Timing: 10:00 AM – 01:00 PM
Location: Bin Shabib Mall, Mezzanine Floor,
Al Qusais Industrial Area #1 Dubai.
3. Relationship Officers (50 nos.)
Vacancies: 50+
Gender: Male/Female
Company: Legacy Smart Employment
Job Type: Full Time (Any National)
Work Location: Dubai
Experience: 1 year of sales experience (credit card)
Skills: Convincing skills & in English & Hindi
Preferred: Visit Visa
Salary: 5000 Dirhams
Benefits:
− Incentive
− Insurance
− Visa
− Career Growth Opportunity
Walk-In-Interview Time and Date
Date: 11th – 20th December 2023
Time: 10:00am to 03:00pm
Location: Money Concepts, Opposite KFC, Deira, CBI Building, 6th Floor, Al Rigga Street, Dubai..
4. Career in Dubai Marine Beach Resort (10 Nos.)
1) Guest Service Agent
2) Guest Service Agent (Russian Female)
3) Club Recreation Coordinator
4) F&B Production
5) A/C Technician
6) Housekeeping Supervisor
7) Room Attendant
8) Waiter/Waitress
9) Plumber
10) Painter
Qualifications: Relevant Qualifications
Experience: Relevant experience.
− Strong communication skills.
− Exceeding guest expectations is essential.
− A team-player attitude.
Interview Date & Location
Date: 19th December 2023
Timing: 09:30 AM – 01:00 PM
Location: Next to the Palm Strip Shopping Mall,
Dubai Marine Beach Resort & Spa,
Jumeirah 1, Dubai.
5. Clubhouse Receptionist
Company: Khidmah LLC
Work Location: Abu Dhabi
Job Requirements:
− 1-2 years of experience in the GCC. (relevant)
− Immediate joiners are preferred
Interview Timing & Date
Date: 19th December 2023
Timing: 09:00 AM – 01:00 PM (08:30 AM – 09:30 AM interview registration time)
Location: Khidmah Home Office, Al Rayyana, Khalifa City A, Narjees 2, Abu Dhabi.
6. Guest Service Agent
Company: Dubai Marine Beach Resort
Job Type: Full time
Qualifications: Relevant Qualifications
Experience: Relevant experience.
− Strong communication skills.
− Exceeding guest expectations is essential.
− A team-player attitude.
Interview Date & Location
Date: 19th December 2023
Timing: 09:30 AM – 01:00 PM
Location: Next to the Palm Strip Shopping Mall,
Dubai Marine Beach Resort & Spa,
Jumeirah 1, Dubai.
7. Club Recreation Coordinator
Company: Dubai Marine Beach Resort
Job Type: Full time
Qualifications: Relevant Qualifications
Experience: Relevant experience.
− Strong communication skills.
− Exceeding guest expectations is essential.
− A team-player attitude.
Interview Date & Location
Date: 19th December 2023
Timing: 09:30 AM – 01:00 PM
Location: Next to the Palm Strip Shopping Mall,
Dubai Marine Beach Resort & Spa,
Jumeirah 1, Dubai.
8. അൽ നബൂദ കമ്പനിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ/വിസിറ്റിംഗ് ൽ ഉള്ളവർക്കാണ് അവസരങ്ങൾ
▪️Customer Liaison Advisor
▪️Warranty Administrator
▪️Parts Picker
▪️Heavy Duty Vehicle Technician
▪️Sales Consultant
▪️Administrative Assistant Sales
▪️Customer Experience Coordinator
▪️Fleet Sales Consultant
👉🏻മൊത്തം 8 കാറ്റഗറിയിൽ ഒഴിവുകൾ /കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം
APPLY NOW – https://careers.nabooda-auto.com/
9. Hiring for Pest control Technician with 2 years experience and ADQCC certificate. Please contact 0508865043.
10. LOOKING FOR TELESALES EXECUTIVES
Looking for telesales executives(Keralites only)for a company in Dubai. Those who are interested, please send your resume to the below whatsapp number.
Age between 21-28 are preffered.
Urgent requirement.
Whatsapp: +971 545486418(Syam)
11. Computer experience teacher is urgently required for well reputed English institute in Abu Dhabi. we need full time teacher. we offer attractive salary with benefits. Easy English Language and computer institute Abu Dhabi. please feel free to contact us
050 298 3169
easyenglish301@gmail.com
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
12. New Job Vacancy
Have vacancy for the below positions in Dubai based company:
1-Electric Motor rewinder
Minimum two years experience
Language: Hindi
Send CV to Mqyasmac2@gmail.com
WhatsApp 00971526633983
13. Job Vacancy
-Porotta maker (2 no.s)
-Kitchen Helper( 2 no. s)
-South Indian Alacarte Cook(2 no. s)
– Floor Manager (2 no. s)
– Butchery man(2 no. s)
Location : Al Twar, Dubai
Contact : 0563840677
14. അബുദാബി മുസഫയിൽ
സാൻഡ്‌വിച് & ജ്യൂസ്‌
മാസ്റ്റർ ആവശ്യം ഉണ്ട്
വാട്സ്ആപ്
+971526767704
15. We are hiring
ACCOUNTANT ( jewellery field)
Place: Dubai
Languages: English , Hindi, Tamil, Malayalam.
Arabic advantage.
Nationality: Asians can apply
Can apply from Home country also.
Benefits : during interview
Send resume & short voice message about Ur carrier and urself to +971 563528198
16. Job Position – Senior Accounts Executive
Company Name – Global Indian International School
Requirements
Minimum B.Com degree along with 4-5years of experience in Excel and accounts.
Email : hr.uae@myglobalschool.org
17. Job Position – Night Auditor
Company Name – MD Gewan Hotel
Email : hr@mdgewan.com
18. Job Position – Room & Pool Attendant
Company Name – Royal M Hotel & Resort
– We are seeking experienced and certified Room Attendants and Pool Attendants.
– The ideal candidates will have prior experience in a similar role and possess the necessary certifications.
– The positions are available for local candidates within the UAE.
Requirements:
– Certificate and prior experience as a Room Attendant or Pool Attendant.
– Ability to work independently and efficiently.
– Excellent attention to detail and cleanliness.
– Good communication skills.
– Flexibility in work schedules.
Responsibilities:
Room Attendant:
– Clean and maintain guest rooms to the highest standards.
– Change bed sheets, replenish amenities, and ensure a comfortable and clean environment for guests.
– Attend to guest requests and report any maintenance or repair needs.
Pool Attendant:
– Ensure the pool area is clean and organized at all times.
– Assist guests with poolside needs such as providing towels and beverages.
– Monitor pool area for safety, enforce rules, and report any incidents or concerns.
Location: UAE
If you meet the specified criteria and are interested in joining our team,
Only SHORTLISTED WILL BE CONTACTED.
Email : hr.rmfj@royalmhotels.com
19. Job Position – HSEQ Executive
Company Name – EFS Facility Services
Health, Safety, Environment, and Quality (HSEQ) professional with a proven track record in the Facilities Industry? We are actively seeking a talented individual to join our dynamic team as an HSEQ Executive. If you have a minimum of 4-5 years of experience in the UAE’s Facilities sector and can bring valuable insights to enhance our safety and quality standards, we want to hear from you!
Qualifications:
Minimum of 3-5 years of hands-on experience in HSEQ within the Facilities Industry in the UAE.
Strong knowledge of local health, safety, and environmental regulations.
Proven ability to implement and manage effective HSEQ programs.
Excellent communication and interpersonal skills.
NEBOSH and relevant HSEQ certifications are highly desirable.
Email : Group.Careers@efsme.com
20. Job Position – Cluster Executive Housekeeper
Company Name – Flora Hospitality
Applications from the candidates with the following.
· A minimum of 5 years of experience as an Executive Housekeeper in branded properties is required for the candidate.
· Aspirant candidates should possess a Hotel Management Degree or equivalent qualification
· The candidate should demonstrate strong leadership abilities and possess effective communication skills.
· The candidate should possess a solid understanding of housekeeping protocol procedures and quality control, along with experience in leading and guiding a team consisting of supervisors, an outsourced team, and room attendants.
· Familiarity with Opera, the capability to thrive under pressure, impeccable grooming standards, and outstanding leadership, interpersonal, and communication skills are essential.
· Candidates are expected to be accountable for upholding service standards and demonstrating strong guest interaction skills.
· Candidates should take ownership of the department and be responsible for the upkeep of the properties.
Applicants who can start immediately or on short notice are encouraged to apply for the position.
Email: careersuae@florahospitality.com
21. Job Position – Property Consultants
Company Name – PSI Real Estate

With solid communication and negotiation skills to join team in PSI Real Estate in Dubai.

– Facilitate and enable clients to purchase directly from the developer
– Actively source new clients through marketing and advertising initiatives
– Set appointments to meet with clients and show them prospective properties
– Guide clients through properties of interest and emphasize the features and benefits
– Be knowledgeable of prices and values in the current housing market
– Answer any questions clients might have regarding the property, neighborhood, etc.
– Advertise and promote local properties for sale
– Match customer preferences and budget requirements with a suitable property
– Research and explore local neighborhoods to ascertain various surroundings
– Inspect properties for damages and seek out contractors / snagging teams to resolve maintenance issues
– Prepare and process required documentation including contracts, deeds, etc.
– Stay on top of deadlines and deliveries
– Support and confidently lead clients through the entire real estate process
What we offer:
– We help you to establish your property portfolio
– Position you in the market and guide you throughout all the steps of business generation.
– Knowledge Development Program & Mentorship
– Extensive Marketing resources, premium property advertisements
– Developer-exclusive inventory
– CRM system
– Fantastic growth opportunities with an unlimited earning potential
– Set in a multi-cultural and international environment in Dubai
– Full admin support
– Call Center and Back Office team for leads generation
– Sales events and road-shows
Career Growth:
Regular performance evaluation with rewards and promotions
Commission % slab upgrade
Opportunity to move to the luxury sector
Who can suit this role?
Business-minded individuals who are looking for the right platform to grow
Hard-working enthusiasts looking to build a career in the Real estate industry
Experienced in industries such as Real Estate, Investment Banking, Corporate Finance, or any other high-profile industry background will be preferred, but not limited to.
Other requirements and qualifications:
– High school diploma / Bachelor’s Degree (is a must)
– Current and valid driving license with a car (is a plus)
– Previous experience in sales or marketing (is a plus)
Russian speaker
– Computer literate and comfortable using Microsoft Suite
– Strong interpersonal skills
– Detail-oriented
– Persistent and proactive
– Excellent communicator
– Dynamic personality and ability to connect with people
– Efficient multi-tasker
– Outstanding time management skills
– Self-sufficient and motivated
If you are interested and have the required skills, send your CV to the below email with the title of “Property Consultant” in the subject:
Email : a.deeb@psidubai.com
22. Rixos Hotels Careers Openings
1) Reservation Supervisor – Apply Here
2) HSE Officer – Apply Here
3) Director of Sales – Apply Here
4) Hotel Manager – Apply Here
5) Waiter/Waitress – Apply Here
6) Assistant Sales Manager – Apply Here
7) F&B Hostess – Apply Here
8) Kids Club Attendant – Apply Here
9) Sales Executive – Apply Here
10) Kids Club Chief – Apply Here
11) Housekeeping Attendant – Apply Here
12) Chef De Partie – Apply Here
13) Purchasing Supervisor – Apply Here
14) FOOD & BEVERAGE -HOSTESS – Apply Here
15) Bellboy (Russian Speaker) – Apply Here
16) Assistant Safety Officer – Apply Here
17) AV Chief – Apply Here
18) Guest Relations Agent (German Speaker) – Apply Here
19) Demi Chef De Partie – Apply Here
20) Assistant Restaurant Manager – Russian Speaker – Apply Here
21) Captain Waiter – Apply Here
22) Junior Sous Chef – Apply Here
23) Chefs: DCDP and Commis – Apply Here
24) Front Office Receptionist Russian Speaker – Apply Here
25) Commi Chef – Apply Here
26) Steward – Apply Here
27) Reservations Agent (Russian/Turkish Speaker) – Apply Here
28) Outlet Manager – Apply Here
29) Pool Technician – Apply Here
30) Housekeeping Order Taker – Apply Here
31) General Technician – Apply Here
32) Guest Relations Intern – Apply Here
33) Tailor – Apply Here
34) F&B Outlet Supervisor – Apply Here
35) FOOD & BEVERAGE WAITER/WAITRESS – Apply Here
Abudhabi https://careers.accor.com/global/en/job/

23. Job Position – Payroll Executive
Company Name – KGV
With a background in hospitality to join team in Dubai.
Qualifications and skills:
-At least one year of prior experience in a similar position within a restaurant setting in Dubai.
-Bachelor’s degree in accounting, finance, or a related field.
-Proven experience in payroll processing and administration.
-In-depth knowledge of payroll regulations, tax laws, and compliance requirements.
-Proficiency in payroll software and MS Office applications.
-Strong analytical and problem-solving skills.
-Excellent attention to detail and organizational abilities.
-Effective communication and interpersonal skills.
Email : careers@kgv.ae
25. Current The Indian Academy Dubai Careers Openings
1) Psychology Teacher
2) English Teacher
3) Physics Teacher
Email : careers@indianacademydubai.com
26.: Job Position – Branch Manager
Company Name – NCC
Nutrition & Dietetics – AUH.
Having experience and capable of handling following responsibilities:
Require strong background in Nutrition & Dietetics.
Overseeing center operations.
Staff Management.
Customer service.
BD – AUH.
Sales Experience.
Skills:
• Good communication.
• Good leadership.
• Decision Making.
• Strategic thinking.
• Financial Acumen.
• Problem solving.
• Good Time Management.
• Result oriented.
Email : careers@nccauh.ae
27. Job Position – Senior Accounts Executive

Company Name – Global Indian International School
Requirements
Minimum B.Com degree along with 4-5years of experience in Excel and accounts.
Email : hr.uae@myglobalschool.org
28. Job Position – Assistant Accountant
Company Name – Pioneer
For an with a minimum of 2 years of experience and a B.Com qualification. Work location is Al Ruwais, Abu Dhabi.
Salary is negotiable and the company provides food, accommodation, and other allowances. Medical, insurance, and two-way air tickets are also provided.
Email : accounts@pioneerc.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.