Gulf Jobs live on 22.10.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. ടൈപ്പിംഗ് സെന്ററിൽ പരിചയമുള്ള ടൈപ്പിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്
Labor, Immigration ടൈപ്പിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാ വർക്കുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം English, Hindi, Arabic ഭാഷകൾ കൈകാര്ര്യം ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം
location: – Dubai
താല്പര്ര്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക:-+971 505033013
+971 505983013
2. ഫുജേറയിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രോസറിയിലേക്ക്
സെയിൽസ്മാനെ ആവശ്യമുണ്ട്
അറബിക്🛑ഇംഗ്ലീഷ്🛑 ഹിന്ദി ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം
നിലവിൽ UAE യിൽ ഉള്ള
UAE ഗ്രോസറി experience.
ഉള്ളവർ മാത്രം
Grocery ഫീൽഡിൽ മിനിമം 4 വർഷം എങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം
സാലറി+റൂം+ഫുഡ്
Contact watts up only: +971566727309
3. അബുദാബിയിലേക്ക് ഒരു *cashier&Billing ഒരു
ജ്യൂസ്‌ ബർഗർ sandwich മേക്കറിനെയും അർജെന്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ട് uae experience ഉള്ളവർ മാത്രം
Uaeyil വിസിറ്റ് വിസയിൽ ഉള്ളവർക് മുൻഘടന
call or whatsapp +971508348138
4. Required gulf experienced sofa maker age below 40 yrs
Whatsapp 00971505403368
5. Electrition 2, Maison 2, General helper 5
Inside work maintance company accomadation visa
Contact number +971 58 657 3899
6. We are looking for an Accountant from Gold/Precious metals industry with 360 experience from manufacturing to retail.
Location: JLT, Dubai
Salary: Up to 8,000 AED/pm
Please send CV to careers@goldstreamglobal.com
7. An Advertising Company based in Ras al khor is looking for a driver with valid U.A.E license ( Light Motor Vehicle )
Visa provided
Timming 8am to 6 pm
Please mail Cv on sales@vista-intl.com
or contact 04-3332011
Immediate hiring
8. Job vacancies in Abudhabi
1)- Male physical trainers
(Gym Trainers )
Attractive salary
Visa and insurance- Provided
Room – Provided
Abudhabi (UAE)
Sent resume to
00971 552798657
gymabudhabihr@gmail.com
9. Porotta macker for restaurant
Location Ajman
Contact number +971 507465453
Only wattsapp message
10. Multi NDT Technician
Company Name – Intertek
Level II
Experience 5+ years after ASNT Level II certification
Job location – Dubai, UAE
Duration – Long Term
Duty Hours – 10 hours/day and 6 days/week
UAE Driving License is mandatory to apply for this position.
Subject Heading: NDT Technician with UAE D/L
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.
Email : sankara.narayanan@intertek.com
11. Landscape Engineer
Company Name – Tanzifco
Someone with a minimum of 3 years of experience in landscape design, execution, and maintenance.
Email : atik@tanzifco.com
12. Company Name – Mulk Influx
For CEO.
RESPONSIBILITIES:
– Maintaining and storing confidential files and records, ensuring easy access to important documents.
– Supervise office operations including ordering supplies, coordinating maintenance and ensuring clean and organized workspace, all employee issues and handling all assigned tasks from the supervisor.
– Assist the CEO with special projects, initiatives and flight booking.
– Perform special tasks and duties as needed to support the CEO’s goals.
-Must have good knowledge about accounting to manage personal banking of the CEO.
Salary from 4,000-6,000 AED/ month
Email : hr@mulkinflux.com or whatsapp on this number :0565644109
13.Electrical Site Engineer
Company Name – Pluto Electro Mechanical Contracting
5 Years Gulf Experience
Gulf experience is a must and UAE visit visa candidates or residence visa will only be considered.
Email : job@plutoemc.com
14.Registered Nurse
Company Name – Saudi German Hospital
Department: Emergency
Location: Ajman Branch
Note that only candidates with MOH Registered Nurse license can apply
For those interested, kindly share your updated CVs and MOH evaluation copy to Email : hrrec8.dxb@saudigerman.com
with subject title: “Ajman Emergency Nurse Application”
15. Hiring OUT DOOR sales man with UAE driving license for a Building materials Trading company in Dubai.
Interested candidates can apply
Watsaap:0566807038
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
16. Hiring female Accountant (on husband’s visa ) for a trading company based in sharjah – Yarmook , should have good knowledge in ms office.
Contact no. 050 219 7796
17. HIRING !!
GRAPHIC DESIGNER – UAE experienced/Freshers also can apply
Location : Sharjah
Nationality : Indian
Interested candidate, send your resume on this ID : kk.somagiri@gmail.com
18. Civil QC Inspector
(Abu Dhabi Project)
Qualification :Diploma/ Degree in Civil engg.
Expirence: at least 3yrs. QA/QC experience in oil and gas, Building projects.
Can join immediately preferably on cancelled or visit visa
Job Type: Full-time
Salary: AED5,000.00 – AED7,000.00 per month
Ability to commute/relocate
Contact only whatsapp, 🪀
+971506017343
19. Secretary (Female)
Experience: 2 Years of Experience
Contact: 055-4767177
Send CV Email: albaraqsteel@gmail.com
Job Publishing Date: 20th October 2023
20. SALES EXECUTIVE
Work Sector: Transportation Company in Dubai
Job Requirements:
− Experience in the relevant field.
− Driving license
− Good communication skills.
− Hardworking and trustworthy.
Send CV Email: moklesz@albatrans.ae
Job Publishing Date: 20th October 2023
21. Digital/online Sales Executive
Sector: Trading Company
Gender: Indian Male
Experience: 2-3 Years UAE Experience
Call: 055-5204782
Job Publishing Date: 20th October 2023
22. Career in Hotel Furniture industry (5 Nos.)
1) Senior Marketing Excetive
2) Sales Excetive
3) Store Manager
4) Senior Sales Executive (Indoor)
5) Digital Marketing
Contact: 06-5330388
Send CV Email: sales@jilpharfurniture.com
Job Publishing Date: 20th October 2023
23. Accountant
Sector: Trading Company
Experience: Must have 5 years UAE experience
Send CV Email: 7bhowmilk@gmail.com
Job Publishing Date: 20th October 2023
24. Driver
Job Requirements:
− Experience in Dubai & Abu Dhabi roads, in luxury cars.
− Required for a VIP Emirati family.
− Good salary and visa provided.
Contact: 050-2322523
Send CV Email: jake_ib900@hotmail.com
Job published on: 20th October 2023
25. House Driver & Cook
1) House Driver
2) Cook
Preferred: Indian male Muslim
Work Location: local family in Dubai
Please Call & Whatsapp: +971503963005
Job Publishing Date: 20th October 2023
26. Accountant
Work Location: Dubai
Gender: Male
Experience: 3 years in finalization of accounts tally, peachtree & UAE VAT experience.
Send CV Email: eimdxb11@gmail.com
Job Publishing Date: 20th October 2023
27. Security Guard, Time Keeper & Store Keeper (Walk-in)
1) Security Guard
2) Time Keeper
3) Store Keeper
Company: GCC Contracting
Location: Dubai
Job Type: Full time
Qualification: Relevant
Experience: Relevant
Benefits: Attractive Pay + other benefits
Interview Date & Location
Date: 28th October – 29th October 2023
Timing: 09:00 AM – 05:00 PM
Location: GCC Contracting co LLC, Al Barsha South, Al Barsha, Dubai.
Send CV at Email: hr@gccginco.ae
Send CV at WhatsApp: 052-8546407
28. Project Engineer, Site Engineer & Scaffolding Supervisor (Walk-in)
1) Project Engineer
2) Site Engineer
3) Scaffolding Supervisor
Company: GCC Contracting
Location: Dubai
Job Type: Full time
Qualification: Relevant
Experience: Relevant
Benefits: Attractive Pay + other benefits
Interview Date & Location
Date: 28th October – 29th October 2023
Timing: 09:00 AM – 05:00 PM
Location: GCC Contracting co LLC, Al Barsha South, Al Barsha, Dubai.
Send CV at Email: hr@gccginco.ae
Send CV at WhatsApp: 052-8546407
29. Company Name: IFL – Integrated Freight & Logistics LLC
Dubai
Job Position – IFL – Integrated Freight & Logistics Careers
Customer Service Executive
Pricing coordinator
Job Details Here
minimum of 2 to 3 years of experience in the freight forwarding industry.
Please forward your CV’s to enquire@iflme.com
Website – https://enquire@iflme.com/
30. Company Name: People Network
DUBAI
Job Position – Full Stack Developer
Job Details Here
If interested, share your CV to hiring@virtual-key.com with the subject line “Application for a position for Full Stack Developer.”
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.