Gulf jobs live on 24.12.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ   ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. SALES EXECUTIVE
Role: To sell gates & handrails
Experience: 2 to 3 years experience.
License: holding valid UAE D/L
Contact: 054-3223149
Send CV Email: solidsteeljobs2022@gmail.com
Job published on: 22nd December 2023
2. HEAVY DUTY DRIVER
Venue: BVM TRANSPORT LLC
Job Requirements:
− Holding License No. 4
− 2 years GCC / UAE experience.
Walk-in-Interview
Date: 24/12/2023
Time: 11:30 to 1:30 pm
Contact: 056-3690702
3. IT Support Executive
Work Sector: firm in Sharjah
Job Type: Full time
Work Location: UAE
Experience: 2 years experience in software knowledge of java coding & PHP and networking
Send CV Email: unitedjobuae@gmail.com
4. School Bus Drivers
Sector: Required for a reputed school in Dubai.
Benefits: Competitive salary and benefits
Jo Requirements:
− Dubai Driving Experience is a Must.
− license no. 3, 5 & 6 holders.
Call: +971-50-7016412 / +971-50-5268005
5. ACCOUNTS ASSISTANT
Location: Reputed company in Al Qusais. Dubai.
Gender: FEMALE
Send CV Email: smecuae.hr@gmail.com
Job published on: 22nd December 2023
6. SALES STAFF (2 Nos.)
License: UAE bike D/L & UAE car D/L
Experience: Candidates should have mh. 5 years experience
Knowledge: Good knowledge of Dubai roads and market
Skills: possess good communication skills (English &Hindi).
Tel: 056-4081945 /Fax: 04-3285805
Send CV Email: occet2010@gmail.com
7. FEMALE DATA ENTRY OPERATOR
Job Requirements:
− Seeking a skilled candidate. on husband’s visa,
− Proficiency in Tally and residing in Dubai. Smart candidates are preferred.
Send CV Email: smecuae.hr@gmail.com
Job Publishing Date: 22nd December 2023
8. Female Bus Attendants
− Required for school in Dubai.
− Age 25 and above
Call: +971-50-7016412
9. Accountant
Nationality: Indian male
Experience: 1 year of UAE experience in tax law & related profit
Salary: 2500 Dirhams
Email: hr.builtec@gmail.com
10. Female Accountant
Sector: Company in DMCC
Preferable: complete knowledge of accounts
Knowledge: Tally ERP software and books of accounts
Email: alshebleybldg.999@outlook.com
11. Telesales Executive
Organization: Frontline Call Center Services
Gender: Male
Location: Dubai
Experience: Freshers (experience holders will be preferred)
Age limit: must be between 20 to 30
Salary: Salary + Commission
Language: Fluent in English (Must)
Benefits:
− Basic Salary
− High Commission
− Health Insurance
− Visa
Interview Date & Location
Date: 21st – 25th December 2023
Timing: 03:00 PM – 05:00 PM
Location: Icon Tower, Office #105, Internet City, Tecom (Barsha Heights), Dubai.
12. Company Name: Prometheus Capital Finance Limited
DUBAI
Job Positions – Prometheus Capital Finance Careers
1- Junior, Regulatory Affairs and Compliance
2- Junior Accountant
Job Details Here
Kindly submit your CV via hr@prometheus.ae
13. Company Name: Leisure Quest Restaurants Management L.L.C.
DUBAI
Job Position – Marketing Manager
Job Details Here
Send your applications to recruitment@leisurequest.ae with subject : LQ – MM
14. Company Name: Megapolis Real Estate
DUBAI
Job Position – office administrator
Job Details Here
I’m looking for office administrator – with PROVEN REAL ESTATE experience
please share your CV at dana@megapolis.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
15. Company Name: Pure Home Real Estate
DUBAI
Job Positions – Pure Home Careers
HR Generalist
Job Details Here
Please submit your resume to hiring@purehome-re.ae
16. Company Name: Mirage Leisure and Development
Dubai
Job Positiona – Mirage Careers
Document Controller
HSE Officer
Job Details Here
Email the resume : info@mldme.com
17. Company Name: Dar Al Kamal Hospital 
Dubai
Job Positions
Registered nurses
GP Gynecology specialist
Specialist anesthesiologist
Consultant internal medicine
female radiologist
GP Pediatrics
GP Gynecology
GP Surgeon and GP urologist
laser technician
ICU doctors
GP Paediatrics doctors
Job Details Here
Interested candidates can apply to careers@daralkamal.ae
18. Job Position – Civil Planning Engineer
Company Name – Orion Contracting
Desired Qualifications:
Minimum 4 years Experience in same position in UAE.
Strong Communication Skills, both verbal and written
Experience in Project Control and project management
Bachelor’s degree in civil Engineering
Expert with Primavera P6 Computer skills in Microsoft
Office and project management software techniques.
Aware of Authorities and EOT procedures
Able to join immediately. Arabic language speaker is
advantage but not a must.
Salary: 7,000 AED – 10000 AED
Email : hr@orioncc.com
19. Job Position – MEP QS
Company Name – NEB
4 – 5 years Experience.
Candidate on Visit Visa only to apply.
Starting date immediately.
Salary Negotiable
Email to a.abbas@neb.ae
Do not call me and do not inbox me,
20. IFFCO Group
Food & Beverages
Dubai, Dubai
By excelling at everything that we do, we inspire our customers, suppliers and employees to achieve excellence. Established in 1975, IFFCO is a United Arab Emirates based international group, which manufactures and markets a well-integrated range of mass-market food products, related derivatives, intermediates and services.
Current IFFCO Group Careers Openings
1) Head Sales, Culinary – Apply Here
2) Manager-Project (Transition) – Apply Here
3) Marketing / Brand Manager – Apply Here
4) Director-Finance (Culinary, Oils & Beauty) – Apply Here
5) Associate Manager – IT – Apply Here
6) Accounts Executive – Apply Here
7) Associate Manager-Warehouse – Apply Here
8) Head-IT Infra & Security – Apply Here
9) Manager-Finance – Apply Here
10) Associate Manager-Marketing – Apply Here
11) Associate Manager Information Technology – Apply Here
12) Director-Finance, Culinary, Oils & Fats and Beauty – Apply Here
13) Customer Service Administrator – Apply Here
14) Associate Manager – IS – Apply Here
15) Sales Executives – Apply Here
https://jobs.iffco.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=&optionsFacetsDD_title=&optionsFacetsDD_country=&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_shifttype=
21. Mubadala Healthcare UAE
Mubadala Healthcare is a leading healthcare provider in the UAE, offering a wide range of careers opportunities for those passionate about healthcare. From clinical roles to management positions, the company has something for everyone. With a focus on providing world-class healthcare services, Mubadala Healthcare is always looking for talented individuals to join their team. If you’re looking for a career in healthcare, be sure to check out the available positions at Mubadala Healthcare today!
Current Mubadala Careers Openings
1) Registered Nurse OPD – Apply Here
2) Officer, Procurement – Apply Here
3) Senior Officer, Procurement – Apply Here
4) Medical Transcriptionist – Apply Here
5) Senior Analyst, Clinical Applications – Apply Here
6) HIMS Administrator – Apply Here
7) Manager, Communications and Marketing – Apply Here
8) Scheduler, Operating Theatre – Apply Here
9) Field Tech – Apply Here
10) Registered Midwife – Apply Here
11) Senior Analyst, Clinical Intelligence – Apply Here
12) Assistant Manager, Digital Marketing – Apply Here
13) Diabetes Educator – Apply Here
14) Registered Nurse III – Pediatric Urgent Care – Apply Here
15) Registered Nurse III – NICU – Apply Here
16) Lactation Consultant – Apply Here
17) Radiographer – Apply Here
18) Dietician – Apply Here
19) Pharmacist – Apply Here
20) Physiotherapist – Apply Here
21) Service Line Manager – Apply Here
22) Registered Nurse III – Apply Here
23) Registered Nurse II – OBG/ LDR – Apply Here
24) Agent, Contact Center – Apply Here
https://careers-mubadalahealth.icims.com/jobs/search?ss=1
22. Duncan and Ross Consulting
Duncan and Ross Consulting is a leading provider of business consulting services in Dubai. With a team of experienced consultants, we help companies achieve their goals and reach their full potential. Our services include strategy development, organizational design, and performance improvement. By working with us, companies can gain a competitive edge and drive growth in today’s fast-paced business environment.
Current Duncan & Ross Engineering Consulting Careers Openings
1) MATERIAL ENGINEER – INTERIOR – Apply Here
2) SENIOR ARCHITECT – Apply Here
3) SENIOR QA/QC MEP MANAGER – Apply Here
4) SENIOR QA/QC MEP MANAGER – Apply Here
5) DATA QUALITY SPECIALIST – ARABIC SPEAKER – Apply Here
6) QA/QC ENGINEER – INTERIOR – Apply Here
7 MECHANICAL ENGINEER – Apply Here
8) SAFETY ENGINEER – Apply Here
9) CONSTRUCTION MANAGER – Apply Here
10) CIVIL ENGINEER – Apply Here
11) BIM MODELER – Apply Here
12) GRC CYBERSECURITY ENGINEER – Apply Here
13) TECHNICAL ENGINEER – PLUMBING – Apply Here
14) DESIGN ARCHITECT – Apply Here
15) MEP QUANTITY SURVEYOR – Apply Here
16) TALENT ACQUISITION SPECIALIST – CONSTRUCTION – Apply Here
17) ARCHITECTURAL BIM MODELER – Apply Here
18) PLANNING ENGINEER – Apply Here
19) HUAWEI CLOUD ENGINEER – Apply Here
20) BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER – TECHNOLOGY – Apply Here
21) MECHANIAL SITE ENGINEER – Apply Here
22) SENIOR ELECTRICAL DESIGN ENGINEER – Apply Here
23) STRUCTURAL STEEL DESIGN ENGINEER – Apply Here
24) MEP FOREMAN – Apply Here
25) PRINCIPAL ELECTRICAL ENGINEER – Apply Here
26) SENIOR QUANTITY SURVEYOR – CIVIL – Apply Here
27) Quantity Surveyor – Apply Here
28) OCS/SCADA LEAD ENGINEER – Apply Here
29) Senior Accountant (2) – Apply Here
30) CONTRACTS MANAGER – Apply Here
31) TESTING & COMMISSIONING MANAGER – Apply Here
32) BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER – ENGINEERING, ENERGY – Apply Here
33) BID MANAGER – Apply Here
34) HSE OFFICER – Apply Here
35) PMO MANAGER – Apply Here
36) GENERAL PROJECT MANAGER – Apply Here
37) IT ASSOCIATE – Apply Here
38) DOCUMENT CONTROLLER – Apply Here
39) ELECTRICAL SITE ENGINEER – Apply Here
40) SENIOR SOC ENGINEER – Apply Here
41) ELECTRICAL DESIGN ENGINEER – Apply Here
42) SENIOR ARCHITECTURAL DESIGNER – Apply Here
https://www.careers-page.com/duncan-ross-management-consultancies
23.  Rotana Hotels & Resort
Rotana Hotel Management Corporation (Rotana) was founded in 1992, by a partnership between two visionary thinkers, Nasser Al Nowais and Selim El Zyr. Operating as Rotana, it opened its first property, the Beach Rotana Abu Dhabi in 1993 and is today one of the leading hotel management companies within the Middle East, Africa, Eastern Europe and Turkey.
Current Rotana Hotels Careers Openings
1) Laundry Supervisor – Apply Here
2) Demi Chef de Partie – Pastry – Apply Here
3) Front Desk Manager – Apply Here
4) Guest Experience Coordinator – Apply Here
5) Waiter / Waitress – Apply Here
6) Front Desk Agent – Apply Here
7) Spa Receptionist – Apply Here
8) Assistant Director of Engineering – Apply Here
9) Commis II – Cold Kitchen – Apply Here
10) Internship – Housekeeping – Apply Here
11) Information Technology Supervisor – Apply Here
12) Loyalty Program Manager – Apply Here
13) Lifeguard – Apply Here
14) Receiving Agent – Apply Here
15) Housekeeping Attendant – Apply Here
16) Laundry Attendant – Apply Here
17) Demi Chef de Partie – Arabic Pastry – Apply Here
18) Chef de Partie – Cold Kitchen – Apply Here
19) Stewarding Shift Leader – Apply Here
20) Pastry Chef – Apply Here
21) Recreation Receptionist – Apply Here
22) Sales Executive – Apply Here
23) Commis I – Pastry Kitchen – Apply Here
24) Assistant Housekeeper – Apply Here
25) Sales Manager – Leisure – Apply Here
26) Sales Manager – Apply Here
27) Team Leader – Guest Services – Apply Here
28) Lobby Ambassador – Apply Here
https://www.rotanacareers.com/en/job-search-results/
+971 56 498 3353:
24.Job Position – HR Assistant
Company Name – Glamour Group

Urgently Required
– Must have at least 3 years experience
– Can speak English.
– You must join immediately with urgency.
Office No 501 & 502 Heirs Haji Abdulla Hussain, Siscoms College Al Khoury Building, Airport Road near Corniche, Abu Dhabi, UAE.
WhatsApp : +971 54 448 8082
Email : hr-admin@glamour-group.ae
25. An infrastructure project in Dubai.
The following positions are open
1) Construction Manager
2) Project Engineer – 2
3) Landscape Engineer – 1
4) HSE Assistant – 2
5) Site Engineer – 2
6) MEP Engineer (Bridge experience required) – 1
Immediate Joiners Needed for the Following Roles:
7) Timekeeper – 2
8) Document Controller – 2
Requirements:
All applicants must have prior experience in infrastructure projects in the UAE/GCC.
If you are interested and meet the criteria,
Email : HR@dxcontracting.ae
26. Job Position – Mechanical Engineer
Company Name – Secure
Hospital Projects
Industry: Facility Management
Location: Abu Dhabi
Salary Range: 8000-8500 AED Monthly
Design and oversee the installation of mechanical systems in hospitals, including HVAC, plumbing, and medical gas systems.- Mandatory
Email : b.archana@secure.ae
Subject: MECHANICAL ENGINEER – HOSPITAL EXPERIENCED
27. Job Position – HVAC Technician
Company Name – Spark
Salary: AED 6500/month
Work location: Offshore Abu Dhabi
Duration: 2 years
Rotation cycle: 29 days ON/ 27 days OFF
Offshore experience is mandatory
Email : careers@spark.ae
28. Job Position – IT Support Engineer
Company Name – Hirenex
Experience in desktop support
Basic Network troubleshooting
Core knowledge of Microsoft environment support
UAE Driving License is required
Email : admin@hirenexme.com
29. Job Position – MEP Electrical Engineering
Company Name – Al Ghurair Contracting & Engineering Works
Requirements:
· With degree certificate of electrical engineering
· Minimum 5 years of experience in MEP (UAE)
Duties and Responsibilities:
Maintaining, implementing, or improving electrical instruments, facilities, components, and equipment products.
Conferring with customers, engineers, and others to discuss existing or potential engineering products or projects.
Ensuring that installation and operations conform to standards and customer requirements by preparing electrical systems specifications and technical drawings.
Establishing construction, manufacturing, or installation standards or specifications by performing a wide range of detailed calculations.
Ensuring compliance with specifications, codes, or customer requirements by directing or coordinating installation, manufacturing, construction, maintenance, documentation, support, or testing activities.
Writing reports and compiling data regarding existing and potential electrical engineering projects and studies.
Preparing specifications for purchases of electrical equipment and materials.
Supervising electrical team members.
Estimating material, labor, or construction costs for budget preparation.
Email : clarisse.m@agcew.ae
30. Job Position – Office Boy / Girl
Company Name – Spark
One month Contract
Salary : AED 4000
Only Candidates with dependent visa can apply.
Email : careers@spark.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.