Gulf Jobs live on 28.12.23

തൊഴില്‍ രഹിതരായ നിരവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും തൊഴില്‍ ലഭിക്കാന്‍ തികച്ചും സൗജന്യമായി വാതില്‍ തുറന്ന NJOY NEWS വാട്ട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകള്‍ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ/ഗ്രൂപ്പുകള്‍ മുഖേന പരമാവധി എല്ലാവരിലും എത്തിച്ചു ഈ സേവനത്തില്‍ പങ്കാളിയാകുക. നമ്മള്‍ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാല്‍ നല്ല കാര്യമല്ലേ?
,. ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്*
പണം കൊടുക്കുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ   ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
NJOY NEWS വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

1. Personal Driver
Location: Required in Ajman.
Benefits: Visa provided.
Contact: 052-9981213
Job Publishing Date: 26th December 2023
2. Light Vehicle Driver
Location: Required for a company based in Dubai and Sharjah.
Experience: UAE experience
Nationality: Indian national preferred.
Contact: 058-1347074
Job Publishing Date: 26th December 2023
3. Light Duty Driver
− Requried Experienced Light Duty Driver.
Please call: 056-7336883 (from 8.30 am to 6 pm).
Job published on: 26th December 2023
4. ACCOUNTS ASSISTANT
Location: Reputed company in Al Qusais. Dubai.
Gender: FEMALE
Send CV Email: smecuae.hr@gmail.com
Job published on: 26th December 2023
5. OBSTETRICIAN & GYNECOLOGIST DOCTOR
Work sector: Required for a well-established clinic in Deira.
Location: Dubai.
Send CV Email: vijayhanand@yahoo.com
Job published on: 26th December 2023
6. SALES STAFF (2 Nos.)
License: UAE bike D/L & UAE car D/L
Experience: Candidates should have mh. 5 years experience
Knowledge: Good knowledge of Dubai roads and market
Skills: possess good communication skills (English &Hindi).
Tel: 056-4081945 /Fax: 04-3285805
Send CV Email: occet2010@gmail.com
Job published on: 26th December 2023
7. REAL ESTATE CONSULTANTS
Job Details:
− Candidates should have experience.
− Basic Salary + Commission will be provided.
Contact: 0509938994
Job published on: 26th December 2023
8. Maintenance Engineer & QA/QC Engineer (2 Nos.)
1) Maintenance Engineer
Job requirements:
Having min. 5 yrs. experience in the UAE market for civil maintenance, refurb, and fit-out jobs, with a valid driving license.
2) QA/QC Engineer
− 5 years experience in the Civil / Oil & Gas field.
Send CV Email: almadarmgm@gmail.com
Job published on: 26th December 2023
9. Accountant
Nationality: Indian male
Experience: 1 year of UAE experience in tax law & related profit
Salary: 2500 Dirhams
Email: hr.builtec@gmail.com
Job Publishing Date: 26th December 2023
10. CARPENTERS, MASONS & ELECTRICIANS
1) CARPENTERS
2) MASONS
3) STEEL FIXERS
4) ELECTRICIANS
Sector: reputed general contracting company
Send CV Email: hr@spaceage-electrical.com
Job published on: 23rd December 2023
11. ഷാർജയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ
👉🏻Sandwich + Juice Maker
👉🏻Helper(Tabel Cleaning & Delivery
👉🏻Whatsapp – 8075582900
👉🏻ഈ ജോലിക്ക് ഒരു നിലക്കുമുള്ള പണമിടപാടുകൾ നടത്തരുത്
12. Job vacancy
Hunter Tyre Trading LLC
Looking for an experienced driver(only Malayalis)
Salary 1800-2200(based on experience)+ accommodation
+971 56 219 1100(only WhatsApp)
13. Job Vacancy
Photos hop, Designing and Typing
+971 50 517 4343 RASAK
14. ദുബായി ലേക്ക് ഉടൻ ആവശ്യമുണ്ട്
അറബികുക്ക്(ലേഡി )
Age- 35 to 45
👉 അസിസ്റ്റന്റ് കുക്ക്
👉 എണ്ണക്കടികൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നവർ
👉 കാർ വാഷിങ് അറിയുന്നവർ
കോൺടാക്ട്
🥏 9961154881
🥏 9744530140
☎️ 8129024356
15. Chiplevel Mobile technician
മൊബൈൽ ചിപ്പ് ലെവൽ
ജോലി അറിയുന്ന ടെക്നിഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്
Whtsp Only +971567173220
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
16. അൽ-ഐൻ സനൈയ്യയിൽ റസ്റ്റൊറന്റിലേക്ക്‌ വൈറ്റർ വിത് ഡെലിവറി സ്റ്റാഫിനെ ആവശൃമുണ്ട്
Whatsapp only:0505381831
17. We’re HIRING!
Position – Certified Welding Inspector
Job location – Sharjah, UAE
Qualified candidates must have:
· Diploma/Degree In Mechanical Engineering
· Minimum 4 years in Structural Steel / PEB
· Knowledge of Welding, NDE, and Dimensional Inspection are essential
· Holder of CSWIP / AWS-CWI
Send your CV to careers@mbs.ae
18. Urgently required documents controller with five years experience within the country
058 549 4774
m.rashad@prompt-holding.com
19. A draftsman is required in a landscaping company in Abu Dhabi, Saaed AlOtaiba Street. 2 – 3 years experience in (AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Revite) Shop, As – Built and Details drawing) Salary negotiable, preferred candidates available in Abu Dhabi
UAE
050 893 1890
hr@salesbury.ae
20. Around man or girl to work in printing office icid Abu Dhabi
056 445 3598
050 542 9963
goldenfingers2000@hotmail.com
21. Typing center In Khaldia – Abu Dhabi looking for expert typeset with good experience in Tas Heel – labour Immigration and other transaction
054 310 2880
058 915 5282
22. HIRING real estate Agent Join Our Team as a real estate Agent Are you passionate about helping clients find their dream properties We’re looking for a dynamic individual to fill the role of real estate Agent. Check out the exciting responsibilities below and apply now to be part of our thriving team Location Khaldiya, Abu Dhabi, United Arab Emirates
050 158 0242
052 917 7786
info@atpuae.com
23. A bachelor’s degree in business, marketing, life sciences, or a related field is often preferred. Previous experience in pharmaceutical or medical equipment sales is highly desirable. Familiarity with healthcare regulations and compliance requirements.
Product Knowledge Stay informed about the features, benefits, and uses of the pharmaceutical products and medical equipment in the portfolio. Continuously
050 818 3083
052 695 3667
alshahamamedicalstore@yahoo.com
24. Urgently required Surveyor with five years experience within the country
058 549 4774
m.rashad@prompt-holding.com
25. We are hiring travel consultant with 2 year experience and also customer service clerk located in Al Karama Dubai only
travelexperience person send CV
056 828 7019
058 825 6856
wadialrafaltourismllc@gmail.com
26. Company Name: Innovations Group
DUBAI
Job Position – Innovations Group Careers
• Project Engineer
• Planning Engineer
• Social Media Executive
• KYC Business Consultant
• Network Engineer
• Security Engineer
• Lifting Supervisor
• Chronicle Administrator
Job Details Here
Unable to find suitable jobs? Apply directly on https://lnkd.in/gjeR9n4z or visit www.innovationuae.com
27. Company Name: MAS Lab
DUBAI
Job Position – Site Engineer
Job Details Here
Kindly note that candidates who are currently in UAE will be considered.
Experience in soil testing is a MUST.
Kindly submit your CV at hr@mas-int.ae
28. Company Name: Buildmark Contracting LLC
DUBAI
Job Position – Document Controller
Job Details Here
Key Responsibilities:
• Assist the Project Operations Team with organizing all communication and correspondence documentation to facilitate project work
• Prepare correspondence on behalf of the Project Manager / Director for the Client, Consultant, Authorities, and Sub-contractors.
• Establish and maintain a Centralized System for the control of company correspondence.
• Maintain up-to-date Database Register showing document details and revision status.
• Establish a Distribution Matrix for allocating controlled copies of documents as necessary to Company staff or Organizations (Client, Contractors, Sub-Contractors, Suppliers, etc.)
• Logging of all Correspondence, Drawings, Procedures, Standards, Specifications, Vendor Drawings, Purchase Orders, Data Sheets, Manuals, etc. and generating internal transmittal for internal circulation of the same.
• Maintaining staff attendance, daily reports, worker attendance, and personnel correspondence records
• Updating manpower position and work allocation reports daily as received from Site Engineers
• Coordination and control of Engineering documentation, QC documentation (Inspection Records), Suppliers documentation, Subcontractors documentation with Client/Contractor as well as internal review approval of Subcontractors documentation.
• Coordinating with Head Office for basic administrative and maintenance requirements for the site.
To apply for any of these positions, please submit your detailed CV to hr@buildmark.ae. Be sure to mention the position you are applying for in the subject line.
29. Job Position – Receptionist
Dubai
Job Details Here
To Apply: Please send your CV to hr@dxbbms.ae
30. Company Name: Total Techno
DUBAI
Job Positions – Car Washer
Laser Technician

Registered Nurse
Job Details Here
Kindly send your CV to : info@cgate.ae
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
അറിയിപ്പ്
ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ജോലി ഒഴിവുകളും മറ്റു പോസ്റ്റുകളും വ്യക്തികൾ /കമ്പനികൾ /ഏജൻസികൾ /മറ്റു മീഡിയകൾ മുഖേന ലെഭിക്കുന്നതാണ്.
ഗ്രുപ്പിൽ വരുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി മനസിലാക്കി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്
പണം കൊടുകുകയോ. വാങ്ങുകയോ ചെയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രുപ്പോ അഡ്മിനോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആ യിരിക്കില്ല
. ⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️
പണമിടപാടുകളിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക
⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️

ദിവസവും വരുന്ന തൊഴിൽ വാർത്തകൾ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക.